Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Skaitmeninė darbotvarkė. Tik dvi socialinių tinklų svetainės automatiškai saugo nepilnamečių profilius

Briuselis, 2011 m. birželio 21 d. Tik dviejose Europos Komisijos pageidavimu patikrintose socialinių tinklų svetainėse („Bebo“ ir „MySpace“) automatiškai nustatyta, kad nepilnamečių profilius galėtų matyti tik asmenys iš patvirtintų kontaktų sąrašo, ir tik 4 svetainėse automatiškai užtikrinama, kad su nepilnamečiais galėtų susisiekti tik draugai („Bebo“, „MySpace“, „Netlog“ ir „SchuelerVZ“). Dauguma iš 14 patikrintų socialinių tinklų svetainių pateikia nepilnamečiams tinkamą saugos informaciją, atsako į prašymus padėti ir užtikrina, kad nepilnamečių profilių nebūtų galima ieškoti išorės paieškos sistemomis. Vis daugiau ES nepilnamečių naudojasi socialinių tinklų svetainėmis – šiuo metu jų skaičius sudaro 77 % 13–16 metų ir 38 % 9–12 metų amžiaus internetu besinaudojančių paauglių ir vaikų.

Rezultatai pateikiami ką tik Komisijos paskelbtoje ES saugesnės tinklaveikos principų (tai 2009 m. Komisijai tarpininkaujant sudarytas savireguliavimo susitarimas, kuriuo siekiama apsaugoti internete naršančius vaikus) įgyvendinimo ataskaitoje (žr. IP/09/232). Įgyvendindama Europos skaitmeninėje darbotvarkėje nustatytą tikslą (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200) didinti pasitikėjimą internetu, Komisija ėmėsi peržiūrėti dabartinius internetu besinaudojančių nepilnamečių apsaugos savireguliavimo susitarimus.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Aš nusivylusi, kad dauguma socialinių tinklų svetainių neužtikrina, kad nepilnamečių profiliai būtų automatiškai prieinami tik asmenims iš patvirtintų kontaktų sąrašo. Raginsiu, kad jos aiškiai įsipareigotų imtis reikiamų priemonių persvarstomame savireguliavimo susitarime, kurį šiuo metu aptariame. Tai reikalinga ne tik siekiant apsaugoti nepilnamečius nuo nepageidaujamų kontaktų, bet ir išsaugoti jų reputaciją internete. Paaugliai ne visiškai supranta, kokios gali būti pasekmės internete atskleidus pernelyg daug informacijos apie savo asmeninį gyvenimą. Švietimas ir tėvų patarimai būtini, tačiau kartu būtina užtikrinti apsaugą, kol paaugliai bus pajėgūs priimti sprendimus visiškai suprasdami jų pasekmes.“

Naudojantis daugelio socialinių tinklų teikiama žmonių žymėjimo paveikslėliuose galimybe, labai lengva ieškoti asmens nuotraukų internete. Paaugliai internete gali susidurti su kitais pavojais, tokiais kaip viliojimas ar priekabiavimas elektroninėje erdvėje. Vaikams ir paaugliams reikia tinkamų saugos priemonių, kad galėtų atsakingai tvarkyti savo tapatybę internete.

Nuo 2010 m. gruodžio mėn. iki 2011 m. sausio mėn. patikrinta 14 interneto svetainių: Arto“, „Bebo“, „Facebook“, „Giovani.it“, „Hyves“, „IRC Galleria“, „Myspace“, „Nasza-klasa.pl“, „Netlog“, „One.lt“, „Rate.ee“, „SchülerVZ“, „Tuenti“ ir „Zap.lu“. Dar 9 svetainės bus patikrintos vėliau šiemet.

Ataskaitoje nustatyta, kad:

  • 13 iš 14 patikrintų svetainių teikia nepilnamečiams skirtą saugos informaciją, rekomendacijas ir (arba) švietimo medžiagą (visos, išskyrus „Arto“).

  • Visose nepilnamečiams skirtą saugos informaciją teikiančiose svetainėse ta informacija aiški ir pritaikyta prie vartotojo amžiaus – tai nemaža pažanga palyginti su pirmu praėjusiais metais atliktu vertinimu (žr. IP/10/144). Tačiau daugelyje svetainių šią informaciją rasti sunku.

  • Ataskaitų teikimo mechanizmai dabar veiksmingesni nei 2010 m. 10 iš 14 patikrintų svetainių atsakė į naudotojų prašymus padėti, palyginti su vos 5 iš 14 2010 m. Daugumoje iš šių atvejų pagalba suteikta greičiau kaip per dieną.

  • 9 svetainėse („Arto“, „Bebo“, „Facebook“, „Giovani“, „Hyves“, „Netlog“, „One“, „Rate“ ir „SchuelerVZ“) pateikiamos nepilnamečiams lengvai suprantamos naudojimosi taisyklės ir (arba) pateikiamas vaikams suprantamas naudojimosi taisyklių ar elgesio kodekso variantas.

  • „Bebo“, „Facebook“, „Myspace“, „Nasza-Klasa“, „One“, „Rate“ ir „SchuelerVZ“ teikia vaikams ir tėvams skirtą saugos informaciją, kurią lengva rasti ir suprasti.

Be to, ataskaitoje taip pat nustatyta, kad:

  • tik „Bebo“ ir „MySpace“ užtikrina, kad nepilnamečių profiliai būtų automatiškai prieinami tik asmenims iš patvirtintų kontaktų sąrašo.

  • tik „Bebo“, „MySpace“, „Netlog“ ir „SchuelerVZ“ automatiškai nustato, kad su nepilnamečiais galėtų susisiekti tik asmenys iš patvirtintų kontaktų sąrašo.

  • Kitos dešimt patikrintų svetainių leido draugų draugams ir (arba) ne draugams susisiekti su nepilnamečiais asmenine žinute ir (arba) komentuoti jų viešus profilius (pvz., nuotraukas, interneto dienoraščius ir t.t.).

  • 12 iš 14 interneto svetainių (visos, išskyrus „Rate“ ir „Zap“) užtikrina, kad nepilnamečių profilių nebūtų galima rasti naudojantis išorės paieškos sistemomis, tokiomis kaip „Google“ ar „Yahoo!“. 2010 m. tokių svetainių buvo šešios. Tačiau kiti daugumos tų interneto svetainių naudotojai, kurie nėra patvirtinti draugai, nepilnamečių profilius gali rasti naudodamiesi vidinėmis paieškos sistemomis.

Anksčiau šiemet atlikto EUKidsOnline tyrimo (žr. IP/11/479) duomenimis, 56 % 11–12 metų ir 78 % 15–16 metų amžiaus paauglių sako žiną, kaip pakeisti savo socialinio tinklo profilio privatumo nuostatas.

Bendroji informacija

Iki šiol saugesnės socialinės tinklaveikos principus pasirašė 21 bendrovė: „Arto“, „Bebo“, „Dailymotion“, „Facebook“, „Giovani“, „Google“, „Hyves“, „Microsoft Europe“, „MySpace“, „Nasza-klasa“, „Netlog“, „One“, „Rate“, „Skyrock“, „VZnet Netzwerke“, „Stardoll“, „Sulake“, „Tuenti“, „Yahoo! Europe“ ir „Zap“. „Wer-kennt-wen“ prisijungė 2010 m. lapkričio mėn., tačiau per šį vertinimą tikrinta nebuvo.

Daugiau informacijos

ES saugesnės socialinės tinklaveikos principai ir jų įgyvendinimo vertinimas

http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/eu_action/implementation_princip_2011/index_en.htm

Saugesnio interneto programa

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

EUKidsOnline:

http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/Home.aspx

Skaitmeninės darbotvarkės svetainė:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroes interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes paskyra tinkle Twitter http://twitter.com/neeliekroeseu

Asmenys ryšiams:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar