Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Digitaalistrategia: vain kaksi verkkoyhteisöpalvelua suojelee alaikäisten profiilien yksityisyyttä oletusarvoisesti

Bryssel 21.6.2011. Vain kahdella Euroopan komission puolesta testatulla verkkoyhteisöpalvelulla (Bebo ja MySpace) alaikäisten verkkoprofiilit on asetettu oletusarvoisesti sellaisiksi, että ne ovat ainoastaan rajatun kaveripiirin nähtävillä, ja vain neljä verkkoyhteisöpalvelua varmistaa, että alaikäisiin voivat oletusarvoisesti olla yhteydessä ainoastaan heidän kaverinsa (Bebo, MySpace, Netlog ja SchuelerVZ). Suurin osa 14 testausta verkkoyhteisöpalvelusta kuitenkin antaa alaikäisille tälle ikäryhmälle sopivia turvallisuustietoja, vastaa käyttäjien avunpyyntöihin ja sulkee alaikäisten profiilit ulkoisten hakukoneiden ulottumattomiin. Verkkoyhteisöpalveluja käyttävien alaikäisten lukumäärä on kasvussa: tällä hetkellä internetiä käyttää 77 prosenttia 13–16-vuotiaista ja 38 prosenttia 9–12-vuotiaista nuorista.

Nämä tulokset käyvät ilmi komission juuri julkaisemasta kertomuksesta, jossa käsitellään turvallisemman sosiaalisen verkostoitumisen periaatteiden täytäntöönpanoa EU:ssa. Nämä periaatteet vahvistetaan itsesääntelysopimuksessa, joka tehtiin komission aloitteesta vuonna 2009 lasten suojaamiseksi internetissä (ks. IP/09/232). Ottaen huomioon eurooppalaisessa digitaalistrategiassa vahvistetun tavoitteen (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200), jonka mukaan luottamusta internetiin on lisättävä, komissio on käynnistänyt nykyisten alaikäisten suojelua koskevien itsesääntelysopimusten uudelleentarkastelun.

Pettymyksekseni minun on todettava, että useimmat verkkoyhteisöpalvelut eivät varmista sitä, että alaikäisten verkkoprofiilit olisivat oletusarvoisesti sellaisia, että ne ovat ainoastaan rajatun kaveripiirin nähtävillä”, totesi digitaalistrategiasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes. Vaadin niiltä selkeää sitoumusta tämän seikan korjaamiseksi itsesääntelysopimuksen tarkistetussa versiossa, josta keskustelemme parhaillaan, en pelkästään alaikäisten suojelemiseksi ei-toivotuilta yhteydenotoilta vaan myös heidän verkkomaineensa suojelemiseksi. Nuoret eivät ymmärrä täysin seurauksia, joita aiheutuu, kun paljastaa liikaa yksityiselämästään verkossa. Valistusta ja vanhempien antamaa ohjausta tarvitaan mutta sitä on tehostettava suojelulla siihen asti, kun nuoret pystyvät tekemään päätöksensä täysin tietoisina niiden seurauksista.”

Useimpien verkkoyhteisöpalvelujen tarjoama mahdollisuus merkitä ihmisiä kuvissa helpottaa henkilökohtaisten valokuvien etsimistä verkossa. Teini-ikäiset voivat kohdata muita riskejä verkossa kuten grooming eli houkuttelu ja verkkokiusaaminen. Lapset ja teini-ikäiset tarvitsevat käyttöönsä asianmukaisia turvallisuusvälineitä verkkoidentiteettinsä hallitsemiseksi vastuullisella tavalla.

Joulukuun 2010 ja tammikuun 2011 välisenä aikana tehdyissä testeissä tarkasteltiin seuraavia 14 verkkosivustoa: Arto, Bebo, Facebook, Giovani.it, Hyves, Myspace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, Rate.ee, SchülerVZ, IRC Galleria, Tuenti ja Zap.lu. Myöhemmin tänä vuonna on tarkoitus testata vielä yhdeksän sivustoa.

Kertomuksessa todettiin seuraavaa:

  • 14:stä testatusta sivustosta 13:lla oli tarjolla erityisesti alaikäisille suunnattuja turvallisuustietoja, ohjausta ja/tai oppimateriaalia (kaikki muut paitsi Arto).

  • Alaikäisille suunnatut turvallisuustiedot ovat melko selkeitä ja ikäryhmälle soveltuvia kaikilla niillä sivustoilla, joilla niitä on saatavilla. Tilanne on siis parantunut viime vuonna tehtyyn ensimmäiseen arviointiin verrattuna (ks. IP/10/144). Näitä tietoja on kuitenkin edelleen vaikea löytää monilta verkkosivustoilta.

  • Raportointimekanismit ovat tehostuneet vuodesta 2010. 14:stä testatusta sivustosta 10 vastasi käyttäjien avunpyyntöihin verrattuna ainoastaan 5 sivustoon 14:stä vuonna 2010. Suurimmassa osassa tapauksia vastaukset saatiin vuorokauden sisällä.

  • 9 sivustolla (Arto, Bebo, Facebook, Giovani, Hyves, Netlog, One, Rate ja SchuelerVZ) käyttöehdot on esitetty alaikäisille helppotajuisesti ja/tai sivustoilta löytyy käyttöehtojen tai toimintasääntöjen lapsiystävällinen versio.

  • Bebo, Facebook, Myspace, Nasza-Klasa, One, Rate ja SchuelerVZ tarjoavat lapsille ja heidän vanhemmilleen turvallisuustietoja, jotka löytyvät helposti ja on esitetty helppotajuisesti.

Lisäksi kertomuksessa todettiin seuraavaa:

  • Vain Bebo ja MySpace varmistavat, että alaikäisten verkkoprofiilit on asetettu oletusarvoisesti sellaisiksi, että ne ovat ainoastaan rajatun kaveripiirin nähtävillä.

  • Vain Bebo, MySpace, Netlog ja SchuelerVZ varmistavat, että alaikäisiin voivat oletusarvoisesti olla yhteydessä ainoastaan heidän kaverinsa.

  • Kymmenen muuta testattua sivustoa salli ”kaverien kaverien” (rajatun kaveripiirin kaverit, joilla ei ole suoraa yhteyttä käyttäjään, eli mahdolliset ventovieraat) ja/tai kaveripiirin ulkopuolisten henkilöiden ottaa yhteyttä alaikäisiin yksityisviestein ja/tai kommentoida heidän julkisia profiilejaan (esim. valokuvia, blogeja jne.).

  • 14:stä verkkosivustosta 12 (kaikki muut paitsi Rate ja Zap) sulki alaikäisten profiilit ulkoisten hakukoneiden (kuten Google tai Yahoo!) ulottumattomiin verrattuna kuuteen verkkosivustoon vuonna 2010. Kaveripiirin ulkopuoliset henkilöt pystyivät kuitenkin löytämään useimmilla verkkosivuilla olevat alaikäisten profiilit sisäisten hakukoneiden avulla.

Aiemmin tänä vuonna tehdyn EUKidsOnline-kyselyn (ks. IP/11/479) mukaan 56 % 11–12-vuotiaista ja 78 prosenttia 15–16-vuotiaista ilmoittaa osaavansa muuttaa verkkoyhteisöpalvelussa olevan profiilinsa yksityisyysasetuksia.

Tausta

Tähän mennessä turvallisemman sosiaalisen verkostoitumisen periaatteet on allekirjoittanut 21 yhtiötä: Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani, Google, Hyves, Microsoft Europe, MySpace, Nasza-klasa, Netlog, One, Rate, Skyrock, VZnet Netzwerke, Stardoll, Sulake, Tuenti, Yahoo! Europe ja Zap. Wer-kennt-wen liittyi mukaan marraskuussa 2010, mutta se jätettiin tämän arvioinnin yhteydessä tehdyn testauksen ulkopuolelle.

Lisätietoja

Turvallisemman sosiaalisen verkostoitumisen periaatteet ja niiden täytäntöönpanoa koskeva arviointi: http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/eu_action/implementation_princip_2011/index_en.htm

Safer Internet -ohjelma:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

EUKidsOnline-kysely:

http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/Home.aspx

Digitaalistrategiaa käsittelevä verkkosivusto: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroesin verkkosivusto: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitterissä: http://twitter.com/neeliekroeseu

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32-2) 299 41 07

Linda Cain (+32-2) 299 90 19


Side Bar