Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Digitaalarengu tegevuskava: Ainult kaks suhtlusportaali kaitsevad vaikimisi alaealiste profiili turvalisust

Brüssel, 21. juuni 2011. Ainult kahel Euroopa Komisjoni testitud suhtlusvõrgustikul (Bebo ja MySpace) on vaikeseaded, mis muudavad alaealiste profiilid nähtavaks ainult nende endi heakskiidetud kontaktidele, ning ainult neli portaali (Bebo, Myspace, Netlog ja SchuelerVZ) tagavad, et alaealistega saavad vaikimisi kontakti ainult nende sõbrad. Enamik 14st testitud suhtlusportaalist annavad alaealistele eakohast turvateavet, vastavad abitaotlustele ega lase otsida alaealiste profiile väliste otsimootorite abil. Suhtlusvõrgustikke kasutavate alaealiste arv ELis kasvab, praegu kasutab neid 13–16aastastest lastest 77% ja 9–12aastastest lastest 38%.

Tulemused on esitatud aruandes, mille komisjon avaldas äsja kokkuleppe „Turvalisemate suhtlusvõrkude põhimõtted ELi jaoks” rakendamise kohta (vt IP/09/232), mis on laste internetiturvalisust käsitlev isereguleeriv kokkulepe, mille sõlmimist juhtis 2009. aastal komisjon. Selleks et saavutada digitaalarengu tegevuskava üks eesmärk suurendada usaldust interneti vastu (IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200), algatas komisjon alaealiste kaitset internetis käsitlevate praeguste isereguleerivate kokkulepete läbivaatamise.

Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes sõnas: „Olen pettunud, et enamik suhtlusvõrgustikke ei suuda tagada, et alaealiste profiilid oleksid vaikimisi nähtavad üksnes nende endi heakskiidetud kontaktidele. Ma soovitan neil tungivalt lahendada see probleem isereguleeriva raamistiku uue versiooni raames, mida me praegu arutame. Selle eesmärk ei ole üksnes kaitsta alaealisi soovimatute kontaktide eest, vaid kaitsta ka nende mainet internetis. Noored ei mõista täielikult, mis võib kaasneda isiklikust elust internetis liigselt rääkides. Harimine ja vanemate suunamine on vajalikud, kuid sellele lisaks on vaja pakkuda kaitset, kuni noored suudavad teha otsuseid, olles täielikult teadlikud tagajärgedest.”

Inimeste piltidel märgistamise võimalus, mida pakub enamik suhtlusvõrgustikke, teeb inimese internetis otsimise väga lihtsaks. Teismelised võivad internetis puutuda kokku ka teiste ohtudega, nt kontakti otsimine seksuaalsuhte eesmärgil ja küberkiusamine. Lapsed ja teismelised vajavad turvalisi vahendeid, et hallata oma identiteeti internetis turvaliselt.

2010. aasta detsembrist kuni 2011. aasta jaanuarini tehtud testid hõlmasid 14 veebisaiti: Arto, Bebo, Facebook, Giovani.it, Hyves, Myspace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, Rate.ee, SchülerVZ, IRC Galleria, Tuenti ja Zap.lu. Sellel aastal testitakse veel üheksat saiti.

Aruandes märgitakse, et:

  • 14st testitud saidist 13 (kõik peale Arto) annavad teavet turvalisuse kohta ning pakuvad juhiseid ja/või harivaid materjale, mis on spetsiaalselt suunatud alaealistele.

  • Alaealistele suunatud turvateave on üsna selge ja eakohane kõigil saitidel, mis seda pakuvad; see on oluline muutus pärast eelmisel aastal tehtud esimest hindamist (vt IP/10/144). Seda teavet on paljudel saitidel siiski raske leida.

  • Teatamismehhanismid on võrreldes 2010. aastaga tõhusamad. 14 testitud saidist 10 vastasid kasutajate teadetele, milles paluti abi; 2010. aastal vastasid kasutajate teadetele 14 saidist viis. Enamikul juhtudel vastati vähem kui päeva jooksul.

  • Üheksal saidil (Arto, Bebo, Facebook, Giovani, Hyves, Netlog, One, Rate ja SchuelerVZ) on kasutustingimused, mida on alaealistel kerge mõista, ja/või neil on lastesõbralik versioon kasutustingimustest või tegevusjuhendist.

  • Bebo, Facebook, Myspace, Nasza-Klasa, One, Rate ja SchuelerVZ pakuvad lastele ja vanematele turvateavet, mis on ühtaegu kergesti leitav ja arusaadav.

Veel märgiti aruandes, et:

  • ainult Bebo ja MySpace tagavad, et alaealiste profiilid on vaikimisi nähtavad üksnes nende endi heakskiidetud kontaktidele;

  • ainult Bebo, MySpace, Netlog ja SchuelerVZ tagavad, et alaealistega saavad kontakti vaikimisi üksnes nende endi heakskiidetud kontaktid;

  • kümme ülejäänud testitud saiti lubavad nn sõprade sõpradel (st heakskiidetud kontaktide sõbrad, kellel ei ole otseühendust kasutajaga, st kes võivad olla võõrad) ja/või mitte-sõpradel võtta ühendust alaealistega isiklike sõnumite ja/või kommentaaride teel nende avalike profiilide kohta (nt fotod, blogid jne);

  • 14 veebisaidist 12 (kõik peale Rate′i ja Zapi) on teinud võimatuks leida alaealiste profiile väliste otsimootorite (nt Google või Yahoo!) kaudu; 2010. aastal oli neid kuus; enamikul veebisaitidel saavad mitte-sõpradest kasutajad siiski leida alaealiste profiile siseotsimootorite teel.

Sel aastal tehtud EUKidsOnline uuringust (vt IP/11/479) selgub, et 11–12aastastest lastest 56% ja 15–16aastastest lastest 78% oskavad enda sõnul muuta oma suhtlusvõrgustiku turvaseadeid.

Taust

Turvalisemate suhtlusvõrkude põhimõtted allkirjastas tähtajaks 21 ettevõtet: Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani, Google, Hyves, Microsoft Europe, MySpace, Nasza-klasa, Netlog, One, Rate, Skyrock, VZnet Netzwerke, Stardoll, Sulake, Tuenti, Yahoo! Europe ja Zap. Wer-kennt-wen liitus 2010. aasta novembris, kuid praeguse hindamise käigus seda ei testitud.

Lisateave

Turvalisemate suhtlusvõrkude põhimõtted ELi jaoks ja nende rakendamise hindamine:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/eu_action/implementation_princip_2011/index_en.htm

Programm Safer Internet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

EUKidsOnline:

http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/Home.aspx

Digitaalarengu tegevuskava veebisait: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroesi veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitteris: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar