Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Ψηφιακό θεματολόγιο: μόνο δύο ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης προστατεύουν εκ κατασκευής την ιδιωτικότητα των λογαριασμών των ανηλίκων

Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011. Μόνο δύο ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης(Bebo και MySpace) που εξετάστηκαν για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαθέτουν εκ κατασκευής προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, χάρη στις οποίες οι λογαριασμοί των ανηλίκων είναι προσβάσιμοι μόνο από τον - εγκεκριμένο από τους ίδιους - κατάλογο επαφών τους, ενώ μόνο τέσσερις ιστότοποι εγγυώνται εκ κατασκευής ότι με τους ανήλικους μπορούν να επικοινωνήσουν μόνο οι φίλοι τους (Bebo, MySpace, Netlog και SchuelerVZ). Η πλειονότητα, ωστόσο, των 14 ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης που υποβλήθηκαν σε δοκιμασία παρέχουν στους ανήλικους πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια σε συνάρτηση με την ηλικία, ανταποκρίνονται σε αιτήματα για παροχή βοήθειας και αποτρέπουν την προσέγγιση λογαριασμών ανηλίκων μέσω εξωτερικών μηχανών αναζήτησης. O αριθμός των ανηλίκων που χρησιμοποιούν ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης στην ΕΕ αυξάνεται – σήμερα είναι το 77% των 13-16χρονων και το 38% των 9-12χρονων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε έκθεση που μόλις δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή, αναφορικά με την υλοποίηση των «αρχών για ασφαλέστερη κοινωνική δικτύωση στην ΕΕ» , μια συμφωνία αυτορύθμισης που υπεγράφη με τη διαμεσολάβηση της Επιτροπής το 2009 για τη διαδικτυακή ασφάλεια των παιδιών (βλ. IP/09/232). Ως μέρος του σχετικού στόχου που ορίζεται στο Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη (βλ. IP/10/581, MEMO/10/199 και MEMO/10/200) με σκοπό τη βελτίωση της εμπιστοσύνης στο διαδίκτυο, η Επιτροπή δρομολόγησε αναθεώρηση των υφισταμένων συμφωνιών αυτορύθμισης για τη διαδικτυακή προστασία των ανηλίκων.

Η κα Neelie Kroes, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για το Ψηφιακό θεματολόγιο, δήλωσε: «Εκφράζω την απογοήτευσή μου για το γεγονός ότι οι περισσότεροι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης δεν έχουν εξασφαλίσει την εκ κατασκευής προσβασιμότητα των λογαριασμών των ανηλίκων μόνο από τις εγκεκριμένες επαφές τους. Θα τους απευθύνω έκκληση ώστε να αναλάβουν σαφείς δεσμεύσεις και να επανορθώσουν την κατάσταση αυτή, σε αναθεωρημένη έκδοση του πλαισίου αυτορύθμισης, το οποίο επί του παρόντος εξετάζουμε. Τούτο όχι μόνο για προστασία των ανηλίκων από ανεπιθύμητες επαφές, αλλά και για διαφύλαξη της διαδικτυακής τους φήμης. Οι νέοι δεν έχουν πλήρη αντίληψη των συνεπειών από την αποκάλυψη τόσο μεγάλου μέρους της προσωπικής τους ζωής στο διαδίκτυο. Η εκπαίδευση και η καθοδήγηση από τους γονείς είναι απαραίτητες, πρέπει όμως να ενισχυθούν με την προστασία έως ότου οι νέοι είναι σε θέση να παίρνουν αποφάσεις με πλήρη επίγνωση των συνεπειών.»

Η δυνατότητα - που παρέχεται στις περισσότερες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης - για ονομαστικό χαρακτηρισμό ατόμων σε φωτογραφίες καθιστά πολύ εύκολη τη διαδικτυακή αναζήτηση φωτογραφιών ενός ατόμου. Οι έφηβοι ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσουν άλλους κινδύνους στο διαδίκτυο, όπως την αθέμιτη προσέγγιση με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης και τον κυβερνοεκφοβισμό (διαδικτυακή παρενόχληση). Τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν ανάγκη κατάλληλων εργαλείων για την ασφαλή και υπεύθυνη διαχείριση της διαδικτυακής τους ταυτότητας.

Κατά τις δοκιμές, οι οποίες διεξήχθησαν μεταξύ Δεκεμβρίου 2010 και Ιανουαρίου 2011, εξετάστηκαν οι εξής 14 ιστότοποι: Arto, Bebo, Facebook, Giovani.it, Hyves, Myspace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, Rate.ee, SchülerVZ, IRC Galleria, Tuenti και Zap.lu. Στη διάρκεια του τρέχοντος έτους θα εξεταστούν 9 περαιτέρω ιστότοποι.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης,

  • 13 από τους 14 ιστότοπους που εξετάστηκαν παρέχουν πληροφορίες ασφάλειας, καθοδήγηση ή/και εκπαιδευτικό υλικό που απευθύνεται ειδικά σε ανηλίκους (όλοι εκτός του Arto).

  • Οι πληροφορίες ασφάλειας για ανηλίκους είναι αρκετά σαφείς και σε συνάρτηση με την ηλικία σε όλους τους ιστότοπους που τις παρέχουν, ενώ παρατηρείται ικανοποιητική πρόοδος από την πρώτη περυσινή αξιολόγηση (βλ. IP/10/144). Ωστόσο, σε πολλούς ιστότοπους παραμένει ακόμα δύσκολος ο εντοπισμός των εν λόγω πληροφοριών.

  • Οι μηχανισμοί υποβολής αναφορών είναι σήμερα αποτελεσματικότεροι απ' ό,τι το 2010. Από τους 14 ιστότοπους που εξετάστηκαν, 10 απάντησαν σε αιτήματα βοήθειας που υποβλήθηκαν από χρήστες, έναντι μόλις 5 στους 14 το 2010. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι απαντήσεις δόθηκαν σε μία ημέρα.

  • 9 ιστότοποι (Arto, Bebo, Facebook, Giovani, Hyves, Netlog, One, Rate και SchuelerVZ) προσφέρουν Όρους χρήσης εύληπτους για ανήλικους ή/και διατύπωση για παιδιά των όρων χρήσης ή του κώδικα δεοντολογίας.

  • Οι ιστότοποι Bebo, Facebook, Myspace, Nasza-Klasa, One, Rate και SchuelerVZ προσφέρουν σε εμφανή θέση εύληπτες πληροφορίες ασφάλειας για παιδιά και γονείς.

Εξάλλου, στην έκθεση διαπιστώνεται ότι:

  • Μόνο στον Bebo και τον MySpace εξασφαλίζεται ότι οι λογαριασμοί των ανηλίκων είναι εκ κατασκευής προσβάσιμοι μόνο στον εγκεκριμένο από αυτούς κατάλογο επαφών τους.

  • Μόνο οι Bebo, MySpace, Netlog και SchuelerVZ εξασφαλίζουν ότι οι ανήλικοι μπορούν εκ κατασκευής να λαμβάνουν μηνύματα μόνο από τον εγκεκριμένο από αυτούς κατάλογο επαφών τους.

  • Οι 10 άλλοι ιστότοποι που εξετάστηκαν επιτρέπουν σε «φίλους φίλων» (φίλους από τον εγκεκριμένο κατάλογο επαφών τους, οι οποίοι δεν διαθέτουν άμεση σύνδεση με τον χρήστη, δηλ. πιθανοί ξένοι.) ή/και σε μη-φίλους να επιχειρούν επαφή με ανήλικους μέσω προσωπικών μηνυμάτων ή/και σχολίων στο δημόσιο λογαριασμό τους (π.χ. σε φωτογραφίες, ιστολόγια κλπ.).

  • Σε 12 από τους 14 ιστότοπους (όλοι εκτός των Rate και Zap) είναι σήμερα αδύνατο να ανευρεθούν οι λογαριασμοί των ανηλίκων μέσω εξωτερικών μηχανών αναζήτησης, όπως Google ή Yahoo!, έναντι 6 ιστότοπων το 2010.

  • Ωστόσο, στους περισσότερους ιστότοπους, οι λογαριασμοί των ανηλίκων θα ήταν δυνατό να ανευρεθούν από άλλους χρήστες που δεν είναι φίλοι, μέσω των εσωτερικών μηχανών αναζήτησης.

Σύμφωνα με έρευνα της EUKidsOnline που πραγματοποιήθηκε φέτος (βλ. IP/11/479), το 56% των 11-12χρονων και 78% των 15-16χρονων δηλώνουν ότι γνωρίζουν τον τρόπο μεταβολής των ρυθμίσεων ιδιωτικότητας στο λογαριασμό τους στο κοινωνικό δίκτυο.

Ιστορικό

Οι 21 μέχρι στιγμής εταιρείες που έχουν προσυπογράψει τις αρχές για ασφαλέστερη κοινωνική δικτύωση στην ΕΕ είναι οι εξής: Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani, Google, Hyves, Microsoft Europe, MySpace, Nasza-klasa, Netlog, One, Rate, Skyrock, VZnet Netzwerke, Stardoll, Sulake, Tuenti, Yahoo! Europe και Zap. Το Νοέμβριο του 2010 συνυπέγραψε και η Wer-kennt-wen, αλλά δεν εξετάστηκε στο πλαίσιο της τρέχουσας αξιολόγησης.

Περισσότερες πληροφορίες

Οι αρχές για ασφαλέστερη κοινωνική δικτύωση στην ΕΕ και η αξιολόγηση της εφαρμογής τους:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/eu_action/implementation_princip/index_en.htm

Το πρόγραμμα για ασφαλέστερη χρήση του Διαδικτύου:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

EUKidsOnline:

http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/Home.aspx

Ο ιστότοπος του Ψηφιακού θεματολογίου:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Ο ιστότοπος της κας Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Διαβάστε την κα Neelie Kroes στο Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu

Επικοινωνία :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar