Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Digitální agenda: pouze dvě internetové sociální sítě chrání osobní údaje uvedené na profilech nezletilých podle jejich výběru

Brusel 21. června 2011. Pouze dvě ze sociálních sítí působících na internetu, které Evropská komise podrobila testu, Bebo a MySpace, mají předem nastavenou ochranu tak, aby do profilů nezletilých osob měli přístup pouze ti, kdo jsou uvedeni na schváleném seznamu kontaktů, a pouze čtyři z těchto sítí zajišťují, že navázat kontakt s nezletilými mohou bez dalších opatření pouze jejich přátelé (Bebo, MySpace, Netlog a SchuelerVZ). Většina ze 14 internetových sociálních sítí, jež prošly testem, poskytuje nezletilým informace o zabezpečení formou odpovídající jejich věku, reaguje na žádosti o pomoc a brání prohledávání profilů nezletilých externími vyhledávači. Počet nezletilých, kteří navštěvují stránky sociálních sítí v EU, roste – v současné době je to 77 % 13–16letých a 38 % 9–12letých, kteří používají internet.

Výsledky jsou obsaženy ve zprávě, kterou právě zveřejnila Komise a která se týká provádění „Zásad pro bezpečnější sociální sítě“, což je dohoda o samoregulaci, kterou v roce 2009 sjednala Komise s cílem zajistit bezpečnost nezletilých na internetu (viz IP/09/232). Jako součást cíle stanoveného v Digitální agendě pro Evropu (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200) k posílení důvěry v internet Komise zahájila přezkum stávajících dohod o samoregulaci na ochranu nezletilých na internetu.

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová k tomu uvedla: „Zklamalo mě, že většina sociálních sítí na internetu nedokáže zajistit, aby přístup na profily nezletilých měli automaticky pouze ti, které si sami předem zvolí. Budu se vší naléhavostí žádat, aby se jejich provozovatelé zavázali, že zjednají nápravu v novém samoregulačním rámci, který v současné době projednáváme. Nechceme tak pouze chránit nezletilé před nežádoucími kontakty, ale i chránit jejich pověst na internetu. Mladí lidé si plně neuvědomují, co se může stát, když na internetu odhalí příliš mnoho ze svého soukromého života. Je třeba, aby se jim dostalo poučení a vedení rodičů, my k tomu však musíme přispět a chránit mladistvé, dokud se sami nedokážou rozhodovat s plným vědomím možných následků.“

Díky možnosti označovat lidi na fotografiích, kterou nabízí většina sociálních sítí, je velmi snadné vyhledat na internetu něčí fotografii. Mladým lidem hrozí na internetu i další rizika, jako je navazování známostí za účelem sexuálního zneužití (grooming) a kyberšikana. Děti a mladiství potřebují vhodné nástroje, jimiž by mohli zabezpečit a odpovědným způsobem spravovat svou identitu na internetu.

Testy, které proběhly v době od prosince 2010 do ledna 2011, se zaměřily na 14 internetových sociálních sítí: Arto, Bebo, Facebook, Giovani.it, Hyves, Myspace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, Rate.ee, SchülerVZ, IRC Galleria, Tuenti a Zap.lu. Dalších devět sítí bude podrobeno testu později v tomto roce.

Zpráva konstatuje, že:

  • 13 ze 14 prověřovaných sítí poskytuje informace o zabezpečení, pokyny a/nebo vzdělávací materiály konkrétně zaměřené na nezletilé osoby (všechny s výjimkou sítě Arto).

  • Informace o zabezpečení pro nezletilé jsou celkem jasné a odpovídají jejich věku na všech sítích, které je poskytují, což je značný pokrok ve srovnání s prvním hodnocením v minulém roce (viz IP/10/144). Na mnoha stránkách je však stále ještě obtížné tyto informace najít.

  • Ohlašovací mechanismy jsou ve srovnání s rokem 2010 účinnější. Na oznámení uživatelů žádajících o pomoc reagovalo 10 ze 14 testovaných sítí, zatímco v roce 2010 to bylo pouze 5 ze 14. Ve většině těchto případů přišla odpověď dříve než druhý den.

  • 9 sítí (Arto, Bebo, Facebook, Giovani, Hyves, Netlog, One, Rate a SchuelerVZ) poskytuje podmínky pro používání, které jsou pro nezletilé snadno srozumitelné a/nebo verzi podmínek používání nebo kodexu chování určenou pro děti.

  • Bebo, Facebook, Myspace, Nasza-Klasa, One, Rate a SchuelerVZ poskytují informace o zabezpečení pro děti a rodiče, jež lze snadno nalézt a pochopit.

Ve zprávě se dále uvádí:

  • Pouze Bebo a MySpace zajišťují, že na profily nezletilých mají přístup jen ti, které uvedou na předem schváleném seznamu.

  • Pouze Bebo, MySpace, Netlog a SchuelerVZ zajišťují, že nezletilé osoby mohou být kontaktovány výlučně na základě předem schváleného seznamu.

  • Dalších deset testovaných sítí umožnilo, aby nezletilé kontaktovali „přátelé přátel“ (přátelé osob uvedených na schváleném seznamu, kteří nemají přímé spojení s uživatelem, tj. potenciální cizí osoby) a/nebo osoby, které nepatří do okruhu přátel, prostřednictvím osobních zpráv a/nebo poznámek na jejich veřejných profilech (jako jsou např. fotografie, blogy atd.).

  • 12 ze 14 sítí (všechny kromě Rate a Zap) neumožňují vyhledávání profilů nezletilých pomocí externích vyhledávačů, jako je Google nebo Yahoo!, v porovnání s 6 sítěmi v roce 2010. Na většině stránek však mohou uživatelé nenáležející k okruhu přátel nalézt profily nezletilých pomocí interních vyhledávačů.

Podle studie EUKidsOnline zveřejněné začátkem roku (viz IP/11/479) 56 % 11–12letých dětí a 78 % 15–16letých mladistvých prohlašuje, že vědí, jak změnit nastavení ochrany osobních údajů na svém profilu v sociální síti.

Souvislosti

Zásady pro bezpečnější sociální sítě dosud podepsalo 21 společností: Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani, Google, Hyves, Microsoft Europe, MySpace, Nasza-klasa, Netlog, One, Rate, Skyrock, VZnet Netzwerke, Stardoll, Sulake, Tuenti, Yahoo! Europe a Zap. Síť Wer-kennt-wen připojila svůj podpis v listopadu 2010, nebyla však do současného hodnocení zařazena.

Další informace

Zásady pro bezpečnější sociální sítě pro EU a hodnocení jejich provádění:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/eu_action/implementation_princip/index_en.htm

Program pro bezpečnější internet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Internetové stránky EUKidsOnline:

http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/Home.aspx

Internetové stránky Digitální agendy: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Internetové stránky komisařky Neelie Kroesové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteru: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar