Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Програма в областта на цифровите технологии: само два сайта на социални мрежи осигуряват автоматична защита на личните данни на непълнолетните

Брюксел, 21 юни 2011 г. Проверка, извършена от името на Европейската комисия, е установила, че само два сайта на социални мрежи (Bebo и MySpace) са снабдени със стандартни настройки, осигуряващи достъп до данните на непълнолетните лица единствено на одобрените им лични контакти. Стандартните настройки на четири други сайта (Bebo, MySpace, Netlog и SchuelerVZ) са такива, че непълнолетните могат да получават съобщения единствено от виртуалните си приятели. Повечето от проверените сайтове за социални контакти (14 на брой) предоставят на непълнолетните съобразена с възрастта им информация за тяхната безопасност, отговарят на молбите за съдействие и предотвратяват достъпа до профилите на непълнолетните лица посредством външни системи за търсене. Процентът на непълнолетните в ЕС, които ползват интернет и участват в мрежи за социални контакти, непрекъснато се увеличава — 77 % от 13—16-годишните и 38 % от 9—12-годишните.

Резултатите от проверката се съдържат в току-що публикуван от Комисията доклад относно прилагането на Принципите на ЕС за по-безопасни мрежи за социални контакти — те представляват споразумение за саморегулиране, постигнато през 2009 г. с посредничеството на Комисията, чиято цел е да осигури безопасна интернет среда за децата (виж IP/09/232). В изпълнение на една от целите на програмата в областта на цифровите технологии в Европа (виж IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200), насочена към укрепване на доверието в безопасността на интернет, Комисията започна преглед на сегашните споразумения за саморегулиране за защита на малолетните в интернет.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по цифровите технологии Нели Крус заяви: „Разочарована съм, че повечето сайтове за социални контакти не успяват да гарантират, че стандартните настройки на профилите на непълнолетните лица разрешават достъп единствено за техните одобрени контакти. В рамките на преразгледаната рамка за саморегулиране, която в момента обсъждаме със сайтовете за социални контакти и други представители на отрасъла, предоставящи услуги и продукти, използвани най-вече от младите хора, ще приканя да бъде поет ясен ангажимент за промяна на сегашното положение. Не просто за да предпазим непълнолетните от нежелани контакти, но и заради доброто им име в интернет. Подрастващите не осъзнават напълно последствията от разкриването на твърде много лична информация в интернет. Съветите, които получават от своите учители и родители са важни, но ние също трябва да им осигурим необходимата защита, докато добият способност да вземат решения и да разбират докрай последствията от тях“.

Възможността за отбелязване на различни хора в публикувани снимки, която предоставят повечето сайтове за социални контакти, улеснява търсенето на снимки на дадено лице в интернет. Тийнейджърите са изправени и пред други онлайн опасности като сприятеляване с цел сексуална злоупотреба и упражняване на психически тормоз. Ето защо те се нуждаят от подходящи средства, позволяващи им да боравят безопасно и отговорно със своята интернет самоличност.

Проверките, проведени между декември 2010 г. и януари 2011 г., обхванаха 14 уебсайта: Arto, Bebo, Facebook, Giovani.it, Hyves, Myspace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, Rate.ee, SchülerVZ, IRC Galleria, Tuenti и Zap.lu. По-късно тази година предстои да бъдат проверени още 9 сайта.

В доклада се посочва, че:

  • 13 от общо 14 проверени сайта предоставят информация за безопасно ползване на услугата, указания и/или образователни материали, насочени конкретно към непълнолетни лица (единственото изключение е Arto).

  • Предназначената за непълнолетните лица информация за безопасно ползване на услугата е достатъчно ясна и съобразена с възрастта на потребителите при всички сайтове, които я предоставят — това е сериозен напредък в сравнение с първата оценка от миналата година (виж IP/10/144). За съжаление при много от уебсайтовете тази информация все още не е публикувана на достатъчно видно място.

  • Механизмите за докладване са по-ефективни, отколкото през 2010 г. Десет от проверените 14 сайта отговарят на потребителски молби за съдействие (през 2010 г. едва 5 сайта реагираха на подобни молби). В повечето случаи отговорите се получават в рамките на един ден.

  • Девет сайта (Arto, Bebo, Facebook, Giovani, Hyves, Netlog, One, Rate и SchuelerVZ) представят „Условия за ползване на услугата“, които са лесни за разбиране от непълнолетни лица, и/или опростени версии за ползване от деца на посочените условия или на Кодекс за поведение.

  • Bebo, Facebook, MySpace, Nasza-Klasa, One, Rate и SchuelerVZ предоставят леснодостъпна и разбираема информация за деца и родители във връзка с безопасното използване на услугата.

В доклада също така се отбелязва, че:

  • Единствено Bebo и MySpace предоставят стандартни настройки, гарантиращи, че профилите на непълнолетните лица са достъпни единствено за техния личен списък с приятели.

  • Единствено Bebo, MySpace, Netlog и SchuelerVZ имат стандартни настройки, според които непълнолетните лица могат да получават съобщения само от своя личен списък с приятели.

  • Други 10 от проверените сайтове допускат „приятели на приятелите“ (т.е. свързани с приятелите лица, които нямат директна връзка с потребителя и следователно представляват потенциални непознати) и/или непознати да се свързват с непълнолетни чрез лични съобщения и/или коментари върху публичните им профили (например под снимки, в блогове и др.).

  • 12 от общо 14 уебсайта (всички освен Rate и Zap) са блокирали достъпа до профилите на непълнолетни лица през външни системи за търсене като Google или Yahoo! (в сравнение с шест сайта през 2010 г). Въпреки това в повечето сайтове профилите на непълнолетните лица могат да се откриват от непознати потребители чрез вътрешните системи за търсене.

Според проучване на EUKidsOnline, проведено по-рано тази година (виж IP/11/479), 56 % от 11—12-годишните и 78 % от 15—16-годишните заявяват, че знаят как да променят настройките за поверителност на профила си в социалната мрежа, в която участват.

Контекст

Към днешна дата под Принципите за по-безопасни мрежи за социални контакти са сложили подпис 21 компании: Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani, Google, Hyves, Microsoft Europe, MySpace, Nasza-klasa, Netlog, One, Rate, Skyrock, VZnet Netzwerke, Stardoll, Sulake, Tuenti, Yahoo! Europe и Zap. Wer-kennt-wen се присъедини през ноември 2010 г., но не участва в проверките по текущата оценка.

За повече информация

Принципите на ЕС за по-безопасни мрежи за социални контакти и оценката на тяхното прилагане:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/eu_action/implementation_princip/index_en.htm

Програма „По-безопасен Интернет“:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

EUKidsOnline:

http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/Home.aspx

Уебсайт на Програмата в областта на цифровите технологии:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Уебсайт на Нели Крус: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Нели Крус в Туитър: http://twitter.com/neeliekroeseu

Контакти:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar