Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa Európskej komisie

Pocta víťazom ceny EÚ za súčasnú architektúru (ceny Miesa van der Rohe) 2011

Brusel / Barcelona, 20. jún 2011 – dnes bola v Barcelone víťazom slávnostne odovzdaná cena EÚ za súčasnú architektúru (ceny Miesa van der Rohe) za rok 2011. David Chipperfield Architects v spolupráci s Julianom Harrapom dostali hlavnú cenu za rekonštrukciu Neues Museum v Berlíne a Ramon Bosch a Bet Capdeferro získali osobitné ocenenie pre začínajúcich architektov za dom „Collage House“ v Girone. Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, a Ramón García Bragado, predseda Nadácie Miesa van der Rohe, im odovzdali sošky od katalánskeho umelca Xaviera Corberó a peňažnú cenu vo výške 60 000 EUR a 20 000 EUR. Po slávnostnom obrade sa 21. júna uskutočnia verejné prednášky víťazov.

„Dúfam, že táto cena povzbudí ďalších verejných a súkromných investorov k podpore obrovského talentu, ktorý v Európe máme v oblasti súčasnej architektúry. Som si istá, že David Chipperfield vytvorí ešte mnoho veľkolepých projektov a Ramonovi Boschovi a Betovi Capdeforrovi a želám do budúcnosti veľmi úspešnú medzinárodnú kariéru,“ uviedla komisárka Vassiliouová.

Obidva víťazné projekty oživili existujúce štruktúry zmesou starých a nových materiálov (pozri IP/11/453).

Cena EÚ za súčasnú architektúru (cena Miesa van der Rohe) je nielen uznaním výnimočnej práce, ale aj stimulom, ktorý nabáda architektov prekročiť hranice vlastnej krajiny a prispieť tak k budovaniu silnejšej a tvorivejšej Európy v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020.

Cena môže dať šancu novým podnikateľským projektom. Víťaz ceny za rok 2009, Tarald Lundevall z nórskej firmy SNØHETTA, povedal: „Cena nás zviditeľnila vo svete a pomohla nám získať nové zákazky.“

Víťazi súťaže o osobitné ocenenie pre začínajúcich architektov z roku 2009, Lea Pelivan a Toma Plejić z firmy STUDIO UP (Zagreb, Chorvátsko), uviedli: „Dostať ocenenie za našu prvú stavbu bolo pre nás veľkou cťou, ako aj obrovským povzbudením. Náš ateliér sa stal okamžite známym v architektonických kruhoch na celom svete. Ocenenie je výsadou, ktorá však zároveň zaväzuje k tvorbe veľkolepých projektov v budúcnosti.

Slávnostné odovzdávanie cien sa kryje s 25. výročím inaugurácie rekonštrukčných prác na Pavilóne Mies van der Rohe v júni 1986.

Kontext

Cena Európskej únie za súčasnú architektúru (cena Miesa van der Rohe) sa udeľuje od roku 1987 a je najprestížnejšou cenou v oblasti európskej architektúry. Udeľuje sa každé dva roky.

V roku 2011 boli víťazi vybraní z 343 predložených diel v 33 európskych krajinách. Do užšieho výberu na hlavnú cenu postúpilo šesť z nich (pozri IP/11/341). Ďalšími finalistami boli: divadlo pre deti a mládež Bronks (Brusel, Belgicko, autori Martine De Maeseneerová, Dirk Van den Brande); MAXXI: Múzeum umenia XXI. storočia (Rím, Taliansko, autori Zaha Hadidová, Patrick Schumacher, Gianluca Racana); koncertná sieň Dánskeho rozhlasu (Kodaň, Dánsko, autor Jean Nouvel); Múzeum Akropola (Atény, Grécko, autor Bernard Tschumi) a rehabilitačné centrum Groot Klimmendaal (Arnhem, Holandsko, autor Koen van Velsen).

Členmi poroty, ktorá vyberala finalistov za rok 2011, boli: Mohsen Mostafavi, predseda poroty/dekan, Graduate School of Design, Harvard University, Cambridge, USA; Ole Bouman, riaditeľ, Nederlands Architectuurinstituut, Rotterdam; Yvonne Farrell, Grafton Architects, Dublin; Annette Gigon, Gigon/Guyer, Zürich; Anne Lacaton, Lacaton & Vassal Architectes, Paríž; Tarald Lundevall, architekt, SNØHETTA, Oslo; Pei Zhu, Peking, Čína a Lluís Hortet, tajomník poroty/riaditeľ Nadácie Miesa van der Rohe.

Architektúra významne prispieva do hospodárstva EÚ a predstavuje dôležitú súčasť kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ktorý poskytuje prácu 8,5 miliónu ľudom v EÚ a tvorí 4,5 % HDP Európy. Program EÚ pod názvom „Kultúra“, na ktorý bol vydelený rozpočet vo výške 400 miliónov EUR na roky 2007 – 2013, je určený na podporu projektov spolupráce v oblasti architektúry a kultúrneho dedičstva v 36 krajinách (27 členských štátov, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko, Turecko a Bosna a Hercegovina).

Nadácia Miesa van der Rohe

Nadáciu Miesa van der Rohe (Fundació Mies van der Rohe) založila v roku 1983 barcelonská radnica, pričom jej prvotným účelom bola rekonštrukcia nemeckého pavilónu, ktorý na Svetovú výstavu v Barcelone v roku 1929 navrhol Ludwig Mies van der Rohe. Okrem zachovania pavilónu a jeho správy sa nadácia zameriava aj na podporovanie diskusie o súčasnej architektúre a urbanizme, vytváranie archívu venovaného Ludwigovi Miesovi van der Rohe a modernej a súčasnej architektúre a organizáciu s tým súvisiacich ocenení, kurzov, prednášok, výstav, publikácií a štúdií.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc1103_en.htm

http://ec.europa.eu/culture

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

http://www.miesarch.com

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)

Fundació Mies van der Rohe:

Jordi García / Eva Salvó: +34 932151011

E-mailová adresa: press@miesbcn.com


Side Bar