Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comunicat de presă al Comisiei Europene

Ajutoare de stat: Comisia lansează o consultare privind susținerea sectorului cinematografiei

Bruxelles, 20 iunie 2011 – Comisia Europeană a lansat o consultare publică ce reprezintă un prim pas în vederea revizuirii criteriilor utilizate pentru aplicarea normelor UE privind ajutoarele de stat sprijinului financiar acordat de statele membre pentru producția și distribuția de filme. Actuala comunicare privind cinematografia a fost publicată acum 10 ani. Comisia a publicat un document de prezentare a problemelor care identifică domeniile de reflecție, precum concurența, pentru atragerea producțiilor cinematografice importante prin utilizarea ajutoarelor de stat și susținerea altor activități în afara celor de producție. Comisia a invitat părțile interesate să își prezinte observațiile până la data de 30 septembrie 2011.

Vicepreședintele Comisiei care răspunde de politica în materie de concurență, Joaquín Almunia, a declarat: „Înainte de elaborarea viitoarelor norme privind ajutoarele de stat pentru acest sector important, eu și colegii mei dorim să strângem opinii în vederea identificării obiectivului european comun al unui astfel de sprijin. De exemplu, o cursă a subvențiilor pentru atragerea producțiilor americane importante subminează eficacitatea ajutorului destinat susținerii producțiilor europene de mai mică anvergura? Obiectivul normelor noastre trebuie să meargă dincolo de încurajarea producției mai multor filme? Și este necesar un sprijin pentru încurajarea producătorilor de film în a explora posibilitățile revoluției digitale? Doar atunci când vom avea o imagine mai clară asupra acestor probleme vom putea începe să elaborăm norme adecvate privind ajutoarele de stat.”

Printre aspectele supuse dezbaterii în cadrul consultării se numără:

  • concurența dintre anumite state membre în utilizarea ajutoarelor de stat pentru a atrage investiții străine din partea unor mari societăți de producție cinematografică, în special din Statele Unite;

  • susținerea altor aspecte în afara producției cinematografice și de televiziune (cum ar fi distribuția cinematografică și proiecția digitală);

  • repartizarea teritorială a cheltuielilor impuse în schemele de susținere a cinematografiei; și

  • posibilitatea sau necesitatea adaptării normelor specifice privind ajutoarele de stat în sectorul audiovizual la noi tehnologii, la noi concepte și la comportamentul în schimbare al consumatorilor.

Statele membre ale UE alocă aproximativ 2,3 miliarde EUR pe an pentru susținerea producției cinematografice: 1,3 miliarde EUR sub formă de granturi și împrumuturi cu dobândă redusă și 1 miliard EUR sub formă de stimulente fiscale. Aproximativ 80 % din această sumă este destinată producției cinematografice. Franța, Regatul Unit, Germania, Italia și Spania oferă cea mai mare parte a acestui sprijin financiar.

Consultarea lansată de Comisie urmează prelungirii, în ianuarie 2009 (IP/09/138), a valabilității criteriilor existente de evaluare a ajutoarelor de stat, până la 31 decembrie 2012. Evaluarea Comisiei privind ajutoarele de stat pentru producția cinematografică se bazează în prezent pe normele privind ajutoarele de stat prevăzute în Comunicarea din 2001 privind cinematografia (IP/01/1326). Pentru alte tipuri de sprijin acordate sectorului cinematografic, evaluarea Comisiei face trimitere frecvent la normele din Comunicarea privind cinematografia atunci când analizează măsurile în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (d) din Tratatul privind funcționarea UE, norme care permit ajutoarele având un caracter cultural.

Pentru întrebări și răspunsuri privind lansarea revizuirii, a se vedea Memo/11/428.

Documentul de analiză și alte informații despre consultarea publică sunt publicate la adresa:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_state_aid_films/index_en.html.

Observațiile trebuie trimise până la 30 septembrie 2011, la următoarea adresă:

Stateaidgreffe@ec.europa.eu

Context

Actuala Comunicare privind cinematografia (a se vedea IP/01/1326) prevede următoarele criterii pentru acordarea ajutoarelor de stat de acest tip pentru a beneficia de excepția culturală de la interdicția generală a ajutoarelor de stat prevăzută în tratat:

  • ajutorul trebuie să fie conform cu dispozițiile tratatului (de exemplu, nu trebuie să afecteze piața internă);

  • ajutorul trebuie să fie destinat susținerii unui produs cultural; fiecare stat membru trebuie să se asigure de caracterul cultural al conținutul producției care face obiectul ajutorului, pe baza unor criterii naționale verificabile (aplicarea principiului subsidiarității);

  • producătorul trebuie să aibă dreptul să cheltuiască cel puțin 20 % din bugetul filmului în alt stat membru, fără ca ajutorul acordat în cadrul schemei să fie redus;

  • în principiu, intensitatea ajutorului trebuie să se limiteze la 50% din bugetul de producție, cu excepția filmelor cu grad de dificultate și a filmelor cu buget redus;

  • ajutorul nu trebuie să ofere sume suplimentare pentru activități specifice de producție cinematografică (de exemplu, postproducție).

Persoane de contact:

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar