Navigation path

Left navigation

Additional tools

Az Európai Bizottság sajtóközleménye

113 millió euró a 2012. évi élelmiszerosztási program számára

Brüsszel, 2011. június 20. – Az Európai Unióban leginkább rászoruló személyek javára létrehozott, 2012. évi élelmiszerosztási program teljes forrásának értékét 113 millió euróban határozták meg, az összeg tagállamok közti pontos megoszlását a mellékletek tartalmazzák.

Ez erőteljes csökkenést jelent az elmúlt években nyújtott csaknem 500 millió eurós támogatáshoz képest – a csökkenés oka, hogy a Bíróság áprilisi ítélete szerint a jelenlegi szabályozás értelmében a támogatási program keretébe tartozó élelmiszereknek az uniós közkészletekből kell kikerülniük. Ezért a 2012. évi program kizárólag a meglévő és rendelkezésre álló intervenciós készleteken alapul (162 000 tonna gabona és 54 000 tonna sovány tejpor).

A Bizottság előre látta ezt a potenciális problémát, és először 2008-ban tett javaslatot a program módosítására. Bár a javaslat az Európai Parlament támogatását élvezte, a Tanácsban zsákutcába jutott. A patthelyzet feloldása érdekében a Bizottság tavaly szeptemberben felülvizsgált javaslatot nyújtott be. Sajnálatos módon ez is elakadt a Tanácsban.

Jóllehet az Európai Unió világviszonylatban és átlagosan a legmagasabb életszínvonalat biztosító társadalmak egyikének számít, sok polgárának még sincs lehetősége megfelelően táplálkozni. Becslések szerint mintegy 43 millió embert fenyeget az élelmiszerszegénység veszélye, vagyis az, hogy nem engedhetik meg maguknak legalább minden másnap, hogy rendes ételt egyenek. A leginkább rászoruló személyek javára létrehozott program élelmiszerek biztosítását támogatja ezen egyének vagy különösen veszélyeztetett, nehéz helyzetbe került családok számára. 2009-ben 19 tagállamban több mint 440 000 tonna élelmiszert osztottak szét 18 millió ember között. A karitatív szervezetek és az NGO-k számítanak az EU részvételére a rászorulók megsegítésében. Ezért elengedhetetlen, hogy gyorsan találjunk megoldást a jelenlegi problémákra, és fel tudjuk használni a rendelkezésre álló forrásokat.

Dacian Cioloș, a mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős biztos hangsúlyozza e támogatási program fontosságát: „A program iránti politikai elkötelezettségünk továbbra is fennmarad – ennek jelentőségét pedig EU-szerte elismerik a főbb karitatív szervezetek és NGO-k. Ezért olyan megoldást kell találnunk a program közép- és hosszú távú folytatására, amely egyértelműen összhangban van a jogi helyzettel. A legegyszerűbb megoldás az lenne, ha a tagállamok beleegyeznének a már előterjesztett, és az Európai Parlament támogatását élvező javaslatba.”

Háttér-információk

Az EU-nak a Közösség leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztási programja 1987 decembere óta létezik, amikor a Tanács elfogadta a mezőgazdasági termékek állami intervenciós készleteinek azon tagállamok részére történő átadására vonatkozó szabályokat, amely tagállamok e készleteket a Közösség leginkább rászoruló személyeinek nyújtott élelmiszersegélyként kívánták felhasználni.

Az ellátás folyamatosságának biztosítása érdekében az 1990-es évek közepén az élelmiszerosztási programot módosították, lehetővé téve az intervenciós készletek piaci beszerzésekkel történő kiegészítését. E lehetőséget nem hosszú távú megoldásnak szánták, csupán olyannak, amelyet igénybe lehet venni, ha valamely termékből nem állnak rendelkezésre elegendő készletek. A program alapja az intervenció maradt, “amíg a készleteket […] a szokásos szintre csökkentik”. A közös agrárpolitika (KAP) folyamatos reformjai fokozatosan visszaállították az intervenció biztonsági háló szerepét.

Az élelmiszerosztási programot az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) finanszírozzák. Költségvetése a 100 millió eurónál valamivel kevesebbről (1987) 2009-re 500 millió euróra nőtt. A programban való részvétel önkéntes; 2012-ben húsz tagállam vesz benne részt.

A részt venni kívánó tagállamok minden évben közlik az intervenciós készletek keretében rendelkezésre álló termékmennyiségekre vonatkozó igényeiket a Bizottsággal. Ezen igények, valamint a szegénységre vonatkozó Eurostat-adatok alapján a Bizottság minden részt vevő tagállam számára költségvetési felső határt állapít meg, valamint meghatározza a kiutalt források felhasználásával az állami készletekből kivonandó vagy a piacon beszerzendő termékek listáját.

Ha intervenciós készleteket adnak át, pályázatok kiírására kerül sor e termékek (például búza) ugyanazon termékcsaládba tartozó feldolgozott termékekké (például liszt vagy tészta) történő átalakítására vagy ilyen termékekre való cseréjére. E termékeket aztán élelmiszersegélyként szétosztják a leginkább rászorulók között élelmiszerkosarak, vagy jótékonysági szervezetek vagy a tagállamok által kijelölt más megfelelő szervezetek által működtetett központokban kínált étkezések formájában. Az élelmiszerosztási program élelmiszerek biztosítását támogatja egyének vagy különösen veszélyeztetett, nehéz helyzetbe került családok számára.

A KAP folyamatos reformjainak eredményeként a rendszer sokkal inkább piacorientálttá vált, az intervenciós készletek szintje pedig jelentősen csökkent. Felismerve, hogy ez problémát okozhat a rászorulókat támogató program esetében, a Bizottság először 2008-ban tett közzé javaslatot a program kiigazítására (ami többek között az élelmiszerek nyílt piaci beszerzését megkönnyítő intézkedéseket tartalmazott). Ez a javaslat azonban megfeneklett a Tanácsban – hat tagállam ellenezte.

2010 szeptemberében a biztos felülvizsgált javaslatot terjesztett elő (amely a Lisszaboni Szerződést is figyelembe veszi) – lásd: IP/10/1141. Azonban erről a javaslatról sem született tanácsi megállapodás.

Az Európai Parlament 2009-ben véleményt adott ki a 2008-as javaslatról, a 2010. szeptemberi javaslatról (még) nem készült parlamenti állásfoglalás.

A Bíróság 2011. április 13-i, a Németország által 2009-ben az élelmiszerosztási programmal kapcsolatban benyújtott panasz kapcsán hozott ítéletében elmarasztalta a Bizottságot, és gyakorlatilag kijelentette, hogy a program keretében a szétosztott élelmiszerek többségének intervenciós készletekből kell származnia.

Az éves terveket általában szeptemberben fogadják el. Annak oka, hogy idén korábban került sor az éves terv elfogadására, az volt, hogy a Bizottság – tekintve a drasztikus csökkentést – időt biztosítson a tagállamoknak és a segélyszervezeteknek alternatív élelmiszerforrások felkutatására.

További információ:

A leginkább rászoruló személyek javára létrehozott élelmiszerosztási programra vonatkozó dokumentumokat és további információkat lásd a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/freefood/index_en.htm

1. melléklet: A 2012. évi terv végrehajtása céljából rendelkezésre bocsátott pénzügyi források tagállamonkénti bontásban

2. melléklet: A 2012. évi terv keretében a közösségi intervenciós készletekből elosztás céljából a tagállamok rendelkezésére bocsátandó termékek mennyisége terméktípusonként

I. MELLÉKLET: A 2012. évi terv végrehajtása céljából rendelkezésre bocsátott pénzügyi források tagállamonkénti bontásban (euróban)

Tagállam

Forrás

Belgique/België

2 795 058

България

4 183 873

Česká republika 

122 600

Eesti

718 782

Éire/Ireland

1 304 105

Elláda

4 805 742

España

18 084 154

France

15 869 928

Italia

22 103 802

Latvija

1 558 586

Lietuva

1 849 759

Luxembourg

47 463

Magyarország

3 237 794

Malta

131 505

Polska

17 310 824

Portugal

4 524 628

România

12 035 925

Slovenija

515 467

Slovakia

959 383

Suomi/Finland

1 327 965

Összesen

113 487 343

II. melléklet: A 2012. évi terv keretében a közösségi intervenciós készletekből elosztás céljából a tagállamok rendelkezésére bocsátandó termékek mennyisége terméktípusonként (tonnában)

Tagállam

Gabonafélék

Vaj

Sovány tejpor

Belgique/België

-

1 560.273

България

39 144.763

-

Česká republika 

450.000

-

Eesti

-

383.316

Éire/Ireland

-

727.985

Elláda

-

2 682.689

España

-

10 095.040

France

-

8 859.003

Italia

-

12 338.912

Latvija

-

870.043

Lietuva

-

1 032.583

Luxembourg

-

-

Magyarország

-

1 807.420

Malta

1 230.373

-

Polska

-

9 663.348

Portugal

-

2 525.764

România

112 609.424

-

Slovenija

-

287.747

Slovakia

8 976.092

-

Suomi/Finland

-

741.304

ÖSSZESEN

162 410.652

53 575.425

Kapcsolattartók:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)


Side Bar