Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Către o economie ecologică globală și o mai bună guvernanță – Comisia prezintă orientările de politică pentru Conferința Rio+20

Bruxelles, 20 iunie 2011 – Comisia Europeană a adoptat astăzi o comunicare care pregătește terenul pentru poziția UE în cadrul Conferinței „Rio+20” a ONU privind dezvoltarea durabilă, care se va desfășura la Rio de Janeiro în iunie 2012.

Comunicarea prezintă obiective și acțiuni specifice cu privire la cele două teme interconectate ale conferinței: facilitarea tranziției către o economie ecologică în contextul dezvoltării durabile și al eradicării sărăciei și asigurarea unei guvernanțe mai bune pentru dezvoltarea durabilă.

Comisarul pentru mediu, Janez Potočnik, și Comisarul pentru dezvoltare, Andris Piebalgs, au prezentat împreună comunicarea, stabilind o relație importantă între mediu și dezvoltare.

Dl Janez Potočnik a declarat: „Gestionarea durabilă a resurselor și a capitalului natural este esențială pentru toate țările, indiferent care este stadiul lor de dezvoltare. De asemenea, poate reprezenta o oportunitate în special pentru țările în curs de dezvoltare, deoarece resursele și capitalul natural sunt în mod fundamental legate de eforturile de eradicare a sărăciei. Pentru a face posibilă realizarea acestui lucru la nivel global, trebuie să începem să instituim condițiile corecte de piață și de reglementare pe plan global. Rio+20 poate marca începutul unei tranziții la nivel mondial către o economie ecologică globală.”

Dl Andris Piebalgs a adăugat că „Țările în curs de dezvoltare sunt primele afectate de schimbările climatice și de degradarea mediului. Inundațiile, seceta și creșterea nivelului mării sunt efectele cele mai vizibile. Acestea pun în pericol dezvoltarea economică și socială pe care ne străduim să o stimulăm prin programele noastre de asistență. Rio+20 reprezintă oportunitatea de a obține angajamentul politic în direcția îmbunătățirii bunăstării a milioane de oameni. Trebuie să trecem la o economie ecologică ce ne va ajuta să realizăm o creștere durabilă de care să beneficieze toți cetățenii.”

Comunicarea prezintă răspunsurile la întrebările „ce?, cum? și cine?” aferente unei tranziții către o economie ecologică, propunând acțiuni specifice care ar putea fi implementate la nivel internațional, național și regional. Principalele teme sunt:

1. Investirea în resursele esențiale și în capitalul natural („ce”): acestea sunt: apa, energia din surse regenerabile, resursele marine, biodiversitatea și serviciile ecosistemice, agricultura durabilă, pădurile, deșeurile și reciclarea. De acestea depinde existența a milioane de oameni și ele pot ajuta la reducerea sărăciei. De asemenea, ar putea deveni domenii de viitoare creștere economică și viitoare piețe globale.

2. Combinarea instrumentelor de piață și de reglementare („cum”): taxe ecologice, eliminarea subvențiilor care dăunează mediului, mobilizarea resurselor financiare publice și private, investirea în competențe și locuri de muncă ecologice. Trebuie elaborați indicatori care să reflecte un sens mai larg al progresului (atât din punctul de vedere al mediului, cât și social) și care pot fi folosiți în paralel cu PIB-ul.

3. Îmbunătățirea guvernanței și încurajarea implicării sectorului privat („cine”): consolidarea și eficientizarea structurilor de guvernanță existente la nivel internațional [de exemplu prin actualizarea Programului pentru mediu al Organizației Națiunilor Unite (UNEP)]. De asemenea, sunt esențiale o implicare și o angajare mult mai mari din partea mediului de afaceri și a societății civile.

Comunicarea publicată astăzi pune bazele dialogului dintre Comisie, Consiliu și Parlament, societatea civilă, mediul de afaceri și țări în vederea participării la Rio+20. Poziția consolidată a UE trebuie transmisă ONU până la 1 noiembrie 2011.

Etapele următoare

Pe baza acestei comunicări, Comisia va colabora cu Parlamentul și Consiliul pentru a construi o poziție coerentă a UE care să contribuie la rezultatul ambițios al Rio+20 cu politici și acțiuni concrete pentru ecologizarea economiei.

Context

La două decenii de la primul „Summit al Pământului”, care a avut loc în 1992, cu toate că s-au făcut progrese bune în ceea ce privește eradicarea sărăciei și soluționarea degradării mediului, rămân încă probleme considerabile la nivel global. Mai multe obiective de dezvoltare ale mileniului (ODM) sunt foarte departe de a fi atinse. Aproximativ 1,4 miliarde de oameni trăiesc încă într-o sărăcie extremă și o șesime din populația lumii este subnutrită. Resursele naturale se epuizează, în timp ce emisiile globale de gaze cu efect de seră continuă să crească. În acest context, liderii mondiali se vor reuni la Rio de Janeiro în iunie 2012, cu ocazia celui de-al patrulea Summit al Pământului de acest gen, marcând cea de-a 20-a aniversare a Conferinței ONU privind mediul și dezvoltarea, care a avut loc la Rio de Janeiro în 1992, și cea de-a 10-a aniversare a Summitului mondial privind dezvoltarea durabilă, care a avut loc la Johannesburg în 2002. Rio+20 se va concentra asupra a două teme interconectate: economia ecologică în contextul dezvoltării durabile și al eradicării sărăciei; și cadrul instituțional pentru dezvoltarea durabilă.

Pentru detalii complete privind conținutul comunicării:

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

Pentru detalii suplimentare în legătură cu Conferința ONU privind dezvoltarea durabilă: http://www.uncsd2012.org/rio20/

Persoane de contact:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)


Side Bar