Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Az Európai Bizottság sajtóközleménye

A zöld világgazdaság és a jobb irányítás felé vezető úton – a Bizottság felvázolta a politikai irányvonalakat a Rio+20 konferenciára

Brüsszel, 2011. június 20. – Az Európai Bizottság ma elfogadta azt a közleményt, amely előkészíti a 2012 júniusában az ENSZ égisze alatt Rio de Janeiróban megrendezésre kerülő Rio+20 fenntartható fejlődési konferencián az EU által képviselendő álláspontot.

A közlemény felvázolja a célkitűzéseket és a konkrét intézkedéseket a konferencia két összekapcsolódó témájára vonatkozóan, melyek: „a zöld gazdaság lehetőségei a fenntartható fejlődéssel és a szegénység felszámolásával összefüggésben”, illetve „a fenntartható fejlődés jobb irányításának biztosítása”.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos és Andris Piebalgs fejlesztési biztos közösen mutatták be a közleményt, ami önmagában is a környezetvédelem és a fejlesztéspolitika közötti szoros kapcsolatot jelzi.

Janez Potočnik kijelentette: „Az erőforrásokkal és a természeti tőkével való fenntartható gazdálkodás valamennyi ország számára – fejlettségi szintjüktől függetlenül – létfontosságú. Különleges lehetőséget kínál a fejlődő országok számára, hiszen az erőforrások és a természeti tőke alapjaiban összefüggnek a szegénység felszámolására irányuló törekvésekkel. Ahhoz, hogy globális szinten tudjunk eredményeket elérni, globális szinten kell elkezdenünk a megfelelő piaci és szabályozási feltételek kialakítását. A Rio+20 konferencia a zöld világgazdaság felé való átmenet első állomása lehet.

Andris Piebalgs hozzátette: "Az éghajlatváltozás és a környezet romlása elsőként a fejlődő országokat sújtja. Az áradások, szárazságok és a tengerszint emelkedése a leginkább szembeötlő hatások. Ezek pedig éppen azt a gazdasági és társadalmi fejlődést kockáztatják, aminek a megvalósításáért az általunk nyújtott támogatással küzdünk. A Rio+20 konferencia lehetőséget kínál arra, hogy politikai kötelezettségvállalás révén biztosítsuk sokmilliónyi ember életminőségének javítását. Lépnünk kell a zöld gazdaság irányába! Ez segíteni fog a minden polgár javát szolgáló fenntartható növekedés elérésében.”

A közlemény a nemzetközi, a nemzeti és a regionális szinten megvalósítható intézkedésekre vonatkozó javaslatokon keresztül felvázolja, hogy mit, hogyan és kinek kell tennie a zöld gazdaságba való átmenet érdekében. A legfontosabb témák:

1. Beruházás a kulcsfontosságú erőforrásokba és a természeti tőkébe („Mit?”): ide tartozik a víz, a megújuló energiaforrások, a tengeri erőforrások, a biodiverzitás és az ökoszisztéma-szolgáltatások, a fenntartható mezőgazdaság, az erdők, a hulladékgazdálkodás és az újrahasznosítás. Ezek a területek emberek millióinak megélhetését biztosítják, és hozzájárulnak a szegénység mérsékléséhez. A jövőbeli gazdasági növekedést és a globális piacokat megalapozó területekké válhatnak.

2. A piaci és a szabályozási eszközök kombinálása („Hogyan?): ökoadók, a környezeti szempontból káros támogatások megszüntetése, a köz- és magánszféra pénzügyi forrásainak mozgósítása, beruházás a készségek fejlesztésébe és a zöld munkahelyekbe. Olyan indikátorokat kell kidolgozni, amelyek – a GDP-mutató mellett alkalmazva – képesek leírni a szélesebb értelemben vett, környezeti és társadalmi szempontokat is magában foglaló haladást.

3. Az irányítás és a magánszektor részvételének ösztönzése („Ki?”): meg kell erősíteni és egyszerűsíteni kell a nemzetközi irányítás meglévő kereteit (például tovább kell fejleszteni az ENSZ Környezetvédelmi Programját (UNEP)). Az üzleti szféra és a civil társadalom sokkal nagyobb mértékű bekapcsolódása ugyancsak nélkülözhetetlen.

A mai közlemény a Bizottság, a Tanács, a Parlament, a civil társadalom, az üzleti szféra és az államok közötti párbeszéd alapjait fekteti le a Rio+20 csúcstalálkozó előkészítéseként. Az EU egységesített álláspontját 2011. november 1-jéig kell benyújtani az ENSZ-hez.

Következő lépések

A közlemény alapján a Bizottság a Tanáccsal és a Parlamenttel együttműködve egy olyan egységesített uniós állásponton fog dolgozni, amely a gazdaság zöldítésére vonatkozó konkrét politikák és intézkedések révén hozzá fog járulni a Rio+20 konferencia ambiciózus célkitűzéseihez.

Előzmények

Jóllehet az 1992-ben megrendezett első Föld-csúcs óta eltelt két évtized alatt jó eredményeket sikerült elérni a szegénység felszámolása és a környezeti romlás megállítása terén, továbbra is jelentős globális kihívásokkal nézünk szembe. Több millenniumi fejlesztési cél tekintetében súlyos elmaradás mutatkozik. Mintegy 1,4 milliárd ember még most is rendkívüli szegénységben él, a világ lakosságának egyhatoda pedig alultáplált. A természeti erőforrások kimerülőben vannak, miközben a üvegházhatást okozó gázok kibocsátása továbbra is emelkedik. Mindezek tudatában fognak a világ vezetői 2012. júniusában összegyűlni Rio de Janeiróban a negyedik Föld-csúcs keretében, amelyre az ENSZ környezetről és fejlődésről tartott 1992-es riói konferenciájának a 20. évfordulóján, illetve a fenntartható fejlődésről tartott 2002-es johannesburgi csúcstalálkozó 10. évfordulóján kerül sor. A Rio+20 konferencia a következő két összekapcsolódó témára fog összpontosítani: „a zöld gazdaság lehetőségei a fenntartható fejlődéssel és a szegénység felszámolásával összefüggésben”; illetve a „fenntartható fejlődés intézményi kereteinek” témájára.

A közlemény tartalmának részleteivel kapcsolatban lásd:

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

Az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlődési konferenciájának további részleteiért lásd:

http://www.uncsd2012.org/rio20/

Kapcsolattartók:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)


Side Bar