Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Miljø: et overvældende flertal af EU's borgere er meget miljøbevidste

Bruxelles, den 20. juni 2011 – Europa-Kommissionens seneste undersøgelse viser, at over 90 % af de adspurgte personligt er meget optaget af miljøet, og det gælder i samtlige medlemsstater. Et stort flertal af Europas befolkning er enig i, at mere effektiv udnyttelse af naturressourcerne og bedre beskyttelse af miljøet kan sætte gang i den økonomiske vækst i EU. Rapporten giver også stærk opbakning for EU til at handle: trods den økonomiske krise mener næsten 9 af 10 EU-borgere, at der bør afsættes EU-midler til at støtte miljøvenlige aktiviteter. Der er også massiv støtte til lovgivning på EU-niveau: mere end 8 af 10 EU-borgere er enige i, at der er behov for EU-lovgivning for at beskytte miljøet i deres land.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtalte: "Mange af disse tendenser viser, at europæerne føler endnu stærkere for miljøet end nogen sinde før. Og der er ikke blot tale om velvilje, men også handling: 2 af 3 EU-borgere siger, at de har sorteret affald til genanvendelse inden for den sidste måned, mere end halvdelen prøver at sætte deres energiforbrug ned, 4 ud af 10 forsøger at bruge færre engangsprodukter, og flere og flere vælger mere miljøvenlige transportformer. Resultaterne er også er stærkt forsvar for selve EU-projektet. De viser ubetinget støtte til miljølovgivning på EU-plan."

Stigende bekymring over naturressourcerne

Undersøgelsen viser stigende opmærksomhed om presset på naturressourcerne. Når folk bliver spurgt om løsninger, ønsker 8 ud af 10, at virksomhederne skal gøre mere for at bruge naturressourcerne mere effektivt, mens 7 ud af 10 vil have, at de nationale regeringer gør mere, og næsten 7 ud af 10 mener, at den enkelte selv bør gøre mere.

På spørgsmålet om, hvilke miljøproblemer der er de fem største, tænker 3 af 10 EU-borgere i dag på opbrug af naturressourcerne (33 % mod 26 % i 2007), 41 % tænker på vandforurening, 33 % tænker på stigende affaldsmængder (tidligere 24 %), og 19 % tænker på forbrug (tidligere 11 %). Tab af biodiversitet vejer stadig mindre tungt, for kun 22 % tænker på tab af arter og habitater.

Handlingsmandat

  • Trods den økonomiske krise mener 89 % af Europas borgere, at der bør afsættes flere penge til miljøbeskyttelse.

  • 81 % mener, at miljølovgivning på EU-plan er nødvendigt som middel til at beskytte miljøet (-1 procentpoint i forhold til 2007).

  • Næsten 60 % mener, at miljøvenlige indkøbsprocedurer er den måde, miljøproblemerne kan løses mest effektivt på, mens under 30 % går ind for løsninger, der blot er økonomisk rentable.

  • Der er også stor opbakning om økonomisk støtte til verden uden for EU. 79 % af befolkningen synes, at EU bør hjælpe ikke-EU-lande med at beskytte miljøet.

Flere oplysninger, tak …

De fleste af EU-borgerne føler sig nogenlunde velinformeret om miljøet (60 % mod 55 % i 2007), men på flere områder blev der påvist behov for mere information. Omkring halvdelen af befolkningen mener, at de ikke er sikre på at kunne finde frem til miljøvenlige varer med de nugældende mærkningssystemer. Borgerne vil også gerne informeres bedre om virkningerne af almindelige kemikalier for deres sundhed (40 %), anvendelsen af GMO'er i landbruget (37 %), landbrugets forurening med pesticider og gødning og opbrug af naturressourcerne (27 %).

Baggrund

Denne undersøgelse blev gennemført i EU's 27 medlemsstater mellem den 13. april og den 8. maj 2011 for GD Miljø. Der blev gennemført personlige interviews med 26 825 personer fra forskellige sociale og demografiske grupper på deres modersmål.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/working_en.htm

Kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)


Side Bar