Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Europeiska stödkontoret för asylfrågor är nu i full drift

Bryssel den 17 juni 2011 - Den 19 juni kommer Cecilia Malmström, EU:s kommissionär för inrikes frågor, att delta i invigningen av Europeiska stödkontoret för asylfrågor i Maltas huvudstad Valetta. Några av det nya kontorets verksamheter inleddes i november 2010 och från och med söndag kommer det att vara i full drift. Stödkontoret inrättades i syfte att stärka det praktiska samarbetet kring asylfrågor och hjälpa medlemsländerna att fullgöra sina europeiska och internationella skyldigheter att skydda människor i nöd.

- Det är ett stort nöje för mig att öppna Europeiska stödkontoret för asylfrågor. Kontoret hanterar praktiska och operativa frågor kring asyl och migration och ger medlemsländerna ett värdefullt stöd genom att underlätta det praktiska samarbetet inom alla aspekter av bedömningen av asylansökningar och mottagandet av asylsökande. Kontoret kommer att bistå medlemsländer som ställs inför oväntade inflöden av asylsökande och länder som måste göra sitt asylsystem rättvisare och mer effektivt. Kontoret behövs för att vi ska kunna åstadkomma ett gemensamt europeiskt asylsystem som är mer övergripande och ger ett bättre skydd. Rutinerna för mottagande av asylsökande varierar fortfarande avsevärt mellan EU-länderna och mycket återstår att göra för att länderna ska få ett mer likartat förhållningssätt. Stödkontoret kommer att spela en viktig roll i detta, kommenterade Cecilia Malmström.

Invigningen kommer att äga rum den 19 juni i Upper Barrakka Gardens i Valetta, i närvaro av kommissionär Malmström, Maltas premiärminister Lawrence Gonzi och Maltas justitie- och inrikesminister Carmelo Mifsud Bonnici. Företrädare för Ungerns och Polens ordförandeskap i rådet, Europaparlamentariker, EU-ambassadörer och FN:s biträdande flyktingkommissarie kommer också att delta i festligheterna.

Stödkontorets styrelse sammanträder den 20 och 21 juni 2011. Verkställande direktör Rob Visser kommer då att presentera en lägesrapport om genomförandet av kontorets arbetsprogram för 2011 och lägga fram ett utkast till 2012 års arbetsprogram.

EU-kommissionen har bistått kontoret på ett avgörande sätt, bl.a. med personal och expertkunnande och när det gäller rekrytering och logistiskt stöd, och kommer att fortsätta att göra vad den kan för att se till att kontoret snabbt når marschfart.

Fördelarna med praktiskt stöd

Stödkontoret bistår medlemsstaterna i deras satsningar för att genomföra en mer sammanhållen och rättvis asylpolitik, t.ex. genom att hjälpa till med att kartlägga god praxis, anordna utbildning på EU-nivå och förbättra tillgången till korrekt information om ursprungsländerna. Det kommer också att ge tekniskt och operativt stöd till medlemsländer som står under ”särskilt tryck” (dvs. medlemsländer som mottar ett stort antal asylansökningar under en viss period). Stödet kanaliseras genom grupper av asylexperter som kan bidra till att trycket på ländernas asylsystem lättar.

Arbetet har redan inletts och rekryteringen av personal till kontoret närmar sig nu avslutningsskedet. Kontoret har redan inrättat en pool på omkring 350 experter från alla EU-medlemsländer som man kan tillgå i nödsituationer. Grupperna tillhandahåller tolkningstjänster, information om ursprungsländerna och kunskap om hantering av asylärenden.

Den 1 april 2011 undertecknades en verksamhetsplan för utplacering av EU:s grupper av asylexperter i Grekland i syfte att bistå de grekiska myndigheterna i inrättandet av ett modernt och effektivt asyl- och mottagningssystem. Den första gruppen placerades ut i maj 2011. Många medlemsländer har erbjudit sig att bidra med experter (Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Nederländerna, Rumänien, Slovakien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike).

Bakgrund

Den 18 februari 2009 föreslog kommissionen att Europeiska stödkontoret för asylfrågor skulle inrättas (IP/09/275). Förslaget lades fram i form av en förordning om inrättande av Europeiska stödkontoret för asylfrågor (förordning (EU) nr 439/2010), följt av ändringar av Europeiska flyktingfonden.

Under det första halvåret 2010 godkände rådet och Europaparlamentet formellt inrättandet av Europeiska stödkontoret för asylfrågor och medlemsländerna valde att lägga dess huvudkontor i Maltas huvudstad Valletta.

Mer information:

Vanliga frågor: MEMO/11/415

Hemsidan för Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Webbplatsen för GD Inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar