Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija: sporočilo za medije

Evropski azilni podporni urad zdaj deluje s polnimi zmogljivostmi

Bruselj, 17. junij 2011 – Evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström se bo 19. junija v Valletti na Malti udeležila slovesnosti ob otvoritvi Evropskega azilnega podpornega urada (EASO). Urad je začel nekatere dejavnosti opravljati že novembra 2010, to nedeljo pa bo začel delovati s polnimi zmogljivostmi. Urad EASO je bil ustanovljen, da bi okrepil praktično sodelovanje na področju azila ter da bi državam članicam pomagal izpolnjevati njihove evropske in mednarodne obveznosti glede zaščite ljudi v stiski.

„Veseli me, da lahko otvorim Evropski azilni podporni urad. Podporni urad rešuje praktična in operativna vprašanja v zvezi z azilom in migracijami. Državam članicam zagotavlja dragoceno podporo s spodbujanjem praktičnega sodelovanja pri vseh vidikih obravnavanja prošenj za azil in sprejemanja prosilcev za azil. Nekatere države članice bo podpiral pri obvladovanju nepričakovanega pritoka prosilcev za azil, drugim pa bo pomagal povečati pravičnost in učinkovitost njihovih azilnih sistemov. Podpora urada je nepogrešljiva za doseganje celovitejšega skupnega evropskega azilnega sistema, ki zagotavlja ustrezno zaščito. Prakse držav članic EU za sprejemanje prosilcev za azil se namreč še vedno precej razhajajo in za zbližanje postopkov je treba vložiti še veliko truda. Vloga podpornega urada bo pri tem ključna,“ je dejala Cecilia Malmström.

Na otvoritvi, ki bo v nedeljo, 19. junija, v Upper Barrakka Gardens v Valletti, bodo prisotne nagovorili evropska komisarka Cecilia Malmström, malteški predsednik vlade Lawrence Gonzi ter malteški minister za pravosodje in notranje zadeve Carmelo Mifsud Bonnici. Slovesnosti se bodo udeležili tudi predstavniki madžarskega in poljskega predsedstva Svetu, evropski poslanci, veleposlaniki EU in namestnik visokega komisarja Združenih narodov za begunce.

Upravni odbor urada EASO se bo sestal 20. in 21. junija 2011. Ob tej priložnosti bo izvršni direktor urada Rob Visser predstavil trenutno stanje izvajanja delovnega programa urada za leto 2011 in predlagal osnutek delovnega programa za leto 2012.

Evropska komisija uradu EASO že nudi bistveno podporo, med drugim tudi z zagotavljanjem osebja in strokovnega znanja, z zaposlovanjem ter logistično podporo. Tudi v prihodnje bo storila vse v svoji moči, da mu pomaga čim prej doseči polno delovno zmogljivost.

Kaj prinaša praktična podpora?

Urad EASO bo države članice podpiral pri prizadevanjih za izvajanje doslednejše in pravičnejše azilne politike, med drugim pri ugotavljanju dobrih praks in z organizacijo usposabljanj na evropski ravni ter z boljšim dostopom do zanesljivih informacij glede držav izvora. Zagotavljal bo tudi tehnično in operativno pomoč državam članicam, katerih azilni sistemi so „še posebej obremenjeni“ (tj. državam članicam, ki v določenem obdobju prejmejo veliko število prošenj za azil). Za takšno podporo so odgovorne podporne skupine za azil, ki lahko ublažijo del pritiska na azilni sistem države.

Delo urada se je že začelo in zaposlovanje osebja je že skoraj pri koncu. Oblikovana je bila skupina približno 350 strokovnjakov iz vseh držav članic EU, ki bodo na voljo v izrednih razmerah. Njihova naloga je zagotavljanje tolmačenja, informacij o državah izvora ter strokovnega znanja in izkušenj z vodenjem azilnih primerov.

Operativni načrt za napotitev podpornih skupin za azil v Grčijo je bil podpisan 1. aprila 2011, da bi grškim organom pomagale vzpostaviti sodoben in učinkovit azilni sistem in sistem za sprejem. Prva skupina je bila v državo napotena maja 2011. Več držav članic je ponudilo svoje strokovnjake (Avstrija, Belgija, Ciper, Češka, Danska, Finska, Nemčija, Madžarska, Nizozemska, Romunija, Slovaška, Švedska in Združeno kraljestvo).

Ozadje

Komisija je 18. februarja 2009 predlagala ustanovitev urada EASO (IP/09/275) s predlogom v obliki uredbe o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega urada (Uredba (EU) št. 439/2010), ki naj bi jo spremljale spremembe Evropskega sklada za begunce (ERF).

V prvi polovici leta 2010 sta Svet in Evropski parlament formalno odobrila ustanovitev Evropskega azilnega podpornega urada in države članice so za sedež urada izbrale Valletto (Malta).

Dodatne informacije

Pogosta vprašanja: MEMO/11/415.

Spletna stran evropske komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm.

Spletna stran Generalnega direktorata za notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm.

Kontaktni osebi:

Michele Cercone +32 22980963

Tove Ernst +32 22986764


Side Bar