Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu jest w pełni gotów do działania

Bruksela, 17 czerwca 2011 r. – W dniu 19 czerwca komisarz UE do spraw wewnętrznych, Cecilia Malmström, weźmie udział w ceremonii otwarcia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) w Valetcie, stolicy Malty. Nowy urząd podjął niektóre ze swoich czynności w listopadzie 2010 r., a od tej niedzieli funkcjonuje już w pełni. EASO utworzono w celu zacieśnienia praktycznej współpracy w kwestiach azylowych. Jego zadaniem jest także udzielanie pomocy państwom członkowskim w zapewnianiu ochrony osobom znajdujących się w potrzebie, do czego są one zobowiązane na szczeblu unijnym i międzynarodowym.

„Bardzo się cieszę, że mogę otworzyć Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu. Urząd ten zajmuje się praktycznymi i operacyjnymi kwestiami z dziedziny azylu i migracji. Zapewnia też bardzo wartościową pomoc państwom członkowskim, gdyż ułatwia praktyczną współpracę we wszystkich aspektach oceny wniosków o azyl i przyjmowaniu osób o niego się ubiegających. Będzie on wspierał państwa członkowskie, które muszą stawić czoła niespodziewanym falom napływu azylantów, jak również te, których system azylowy musi stać się po prostu bardziej sprawiedliwy i efektywny. Urząd jest nieodzownym instrumentem na drodze do stworzenia bardziej kompleksowego wspólnego europejskiego systemu azylowego, który będzie zapewniał lepszą ochronę. Ponieważ procedury przyjmowania osób ubiegających się o azyl nadal różnią się od siebie znacznie w poszczególnych państwach członkowskich UE, musimy poczynić dużo więcej starań, by osiągnąć większą spójność w tym zakresie. Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu będzie odgrywał przy tym istotną rolę”, stwierdziła Cecilia Malmström.

Ceremonia inauguracyjna odbędzie się w niedzielę, dnia 19 czerwca w Upper Barrakka Gardens w Valetcie w obecności komisarz Malmström, premiera Malty, Lawrence'a Gonziego, i maltańskiego ministra sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, Carmelo Mifsuda Bonniciego. W uroczystościach wezmą również udział przedstawiciele węgierskiej i polskiej prezydencji w Radzie, posłowie do Parlamentu Europejskiego, ambasadorowie UE oraz zastępca Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

W dniach 20 i 21 czerwca 2011 r. odbędzie się posiedzenie Zarządu EASO, podczas którego dyrektor zarządzający, Rob Visser, przedstawi aktualny stan realizacji programu pracy urzędu na 2011 r. i zarys programu pracy na 2012 r.

Komisja Europejska udziela EASO istotnego wsparcia, m.in. zapewniając zasoby ludzkie, wiedzę fachową oraz wsparcie logistyczne i prowadząc rekrutację. ,Komisja będzie też w dalszym ciągu czynić wszystko, co w jej mocy, by urząd szybko zaczął płynnie funkcjonować w pełnym zakresie.

Korzyści wynikające z praktycznego wsparcia

Urząd wspiera wysiłki państw członkowskich mające na celu wprowadzenie bardziej spójnej i sprawiedliwej polityki azylowej. Pomoże im np. w określaniu, co stanowi dobre praktyki, będzie organizować szkolenia na poziomie europejskim, umożliwi również lepszy dostęp do rzetelnych informacji o kraju pochodzenia. Urząd zapewnia również pomoc techniczną i operacyjną państwom członkowskim, które znajdują się pod „szczególną presją” (tzn. państwom członkowskim otrzymującym dużą liczbę wniosków o azyl w określonym okresie). Takie wsparcie ma miejsce w formie oddelegowania zespołu ekspertów z dziedziny azylu, którzy mogą pomóc złagodzić presję ciążącą na systemie azylowym danego państwa.

Prace już się rozpoczęły, a rekrutacja personelu do Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu zbliża się do końca. Urząd utworzył już pulę około 350 ekspertów ze wszystkich państw członkowskich UE, którzy są do jego dyspozycji w nagłych przypadkach. Zespoły te udzielają wsparcia w zakresie usług tłumaczeniowych, przekazują informacje o krajach pochodzenia i specjalistyczną wiedzę w zakresie zarządzania sprawami dotyczącymi azylu.

W dniu 1 kwietnia 2011 r. podpisano plan działania dotyczący oddelegowania do Grecji unijnych zespołów wsparcia w dziedzinie azylu, by wspomóc władze greckie w tworzeniu nowoczesnego i efektywnego systemu azylowego i systemu przyjmowania. Pierwszy zespół oddelegowano w maju 2011 r. Do państw, które oddelegowały swoich ekspertów, należą: Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Niderlandy, Niemcy, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Węgry i Zjednoczone Królestwo.

Kontekst

W dniu 18 lutego 2009 r. Komisja zaproponowała utworzenie EASO (IP/09/275). Przedstawiła tę propozycję w formie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (rozporządzenie (UE) 439/2010), któremu miałyby towarzyszyć zmiany w Europejskim Funduszu na rzecz Uchodźców.

W pierwszym półroczu 2010 r. Rada i Parlament Europejski formalnie zatwierdziły utworzenie Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, a państwa członkowskie podjęły decyzję, że miejscem siedziby urzędu będzie Valetta, stolica Malty.

Więcej informacji

Często zadawane pytania: MEMO/11/415

Strona internetowa Cecilii Malmström, komisarz UE do spraw wewnętrznych

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar