Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken volledig operationeel

Brussel, 17 juni 2011 – Op 19 juni woont Cecilia Malmström, Europees commissaris voor Binnenlandse zaken, in Valletta (Malta) de openingsceremonie van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) bij. Het nieuwe bureau voert sinds november 2010 al een deel van zijn werkzaamheden uit, maar is vanaf komende zondag volledig operationeel. Het EASO is opgericht om de praktische samenwerking op asielgebied te bevorderen en de lidstaten te helpen om te voldoen aan hun Europese en internationale verplichtingen ten aanzien van mensen die bescherming nodig hebben.

"Met veel genoegen open ik vandaag het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken. Het bureau zal zich bezighouden met praktische en operationele kwesties op het gebied van asiel en migratie. Door deze nuttige ondersteuning wordt het voor de lidstaten eenvoudiger om samen te werken bij de beoordeling van asielaanvragen en de opvang van asielzoekers. Het EASO zal lidstaten bijstaan die te maken krijgen met een onverwachte toestroom van asielzoekers of die gewoon aan een eerlijker en doeltreffender asielstelsel moeten werken. Het bureau is een onmisbaar instrument om tot een gemeenschappelijk Europees asielstelsel te komen dat breder van opzet is en meer bescherming biedt. De manier waarop asielzoekers worden opgevangen, verschilt nog steeds sterk per EU-lidstaat. Er moet daarom veel meer in het werk worden gesteld om de verschillende benaderingen op elkaar af te stemmen. Het EASO zal daarbij een belangrijke rol spelen", aldus Cecilia Malmström.

De opening vindt plaats op zondag 19 juni in de Barrakka-tuinen van Valletta, in aanwezigheid van commissaris Malmström, de heer Lawrence Gonzi, premier van Malta, en de heer Carmelo Mifsud Bonnici, minister van Justitie en Binnenlandse zaken van Malta. Aan de festiviteiten wordt verder deelgenomen door vertegenwoordigers van de Hongaarse en Poolse voorzitterschappen van de Raad, leden van het Europees Parlement, EU-ambassadeurs en de plaatsvervangende Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor vluchtelingen.

De raad van bestuur van het EASO komt op 20 en 21 juni 2011 bijeen. Uitvoerend directeur Rob Visser zal schetsen hoe het staat met de uitvoering van het werkprogramma van het bureau voor 2011 en ook een opzet voorstellen voor het werkprogramma voor 2012.

De Europese Commissie heeft het EASO krachtig gesteund door personeel en deskundigheid beschikbaar te stellen en hulp te bieden op het gebied van aanwerving en logistiek. Zij zal zich blijven inzetten om ervoor te zorgen dat het bureau snel op kruissnelheid komt.

De voordelen van praktische steun

Het EASO ondersteunt de lidstaten bij de tenuitvoerlegging van een consistenter en eerlijker asielbeleid, bijvoorbeeld door goede methoden aan te reiken, opleidingen op Europees niveau te organiseren en de toegang tot nauwkeurige informatie over landen van herkomst te verbeteren. Ook verleent het technische en operationele ondersteuning aan lidstaten die onder "bijzondere druk" staan (d.w.z. lidstaten die in een bepaalde periode grote aantallen asielaanvragen ontvangen). Hiervoor worden teams van asieldeskundigen ingezet die de druk op de asielstelsels van het betrokken land voor een deel kunnen verlichten.

De aanwerving van personeel is bijna voltooid en het EASO is inmiddels aan zijn werk begonnen. Er is al een pool gevormd van circa 350 deskundigen uit alle EU-lidstaten waarop in noodsituaties een beroep kan worden gedaan. Deze teams bieden taalkundige bijstand, informatie over landen van herkomst en expertise op het gebied van asielbeheer.

Op 1 april 2011 is een operationeel plan ondertekend voor de inzet van EU-asielondersteuningsteams in Griekenland. Deze teams moeten de Griekse autoriteiten helpen een modern en doeltreffend stelsel voor asiel en opvang op te zetten. Het eerste team is in mei 2011 ingezet. Verscheidene lidstaten hebben deskundigen aangeboden (Oostenrijk, België, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Finland, Duitsland, Hongarije, Nederland, Roemenië, Slowakije, Zweden en het Verenigd Koninkrijk).

Achtergrond

Op 18 februari 2009 stelde de Commissie voor het EASO op te richten (IP/09/275). Het voorstel werd geformuleerd als een verordening tot oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (Verordening (EU) nr. 439/2010), en ging gepaard met enige veranderingen met betrekking tot het Europese Vluchtelingenfonds (EVF).

In de eerste helft van 2010 hebben de Raad en het Europees Parlement formeel ingestemd met de oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) en hebben de lidstaten besloten dat het bureau zou worden gevestigd in Valletta, op Malta.

Voor nadere informatie:

Veelgestelde vragen: MEMO/11/415

Homepage van Cecilia Malmström, Commissaris voor Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Homepage DG Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Contactpersonen:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar