Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Pilnībā darbu uzsāk Eiropas Patvēruma atbalsta birojs

Briselē, 2011. gada 17. jūnijā – 19. jūnijā Eiropas komisāre iekšlietu jomā Sesīlija Malmstrēma piedalīsies Eiropas Patvēruma atbalsta biroja atklāšanas ceremonijā Valetā (Maltā). Jaunais birojs sāka pildīt daļu no saviem uzdevumiem 2010. gada novembrī, savukārt kopš svētdienas tas pilnībā darbojas. EPAB izveidoja, lai uzlabotu praktisko sadarbību patvēruma jautājumos un palīdzētu dalībvalstīm izpildīt to Eiropas un starptautiskās saistības, lai aizsargātu cilvēkus, kam vajadzīga palīdzība.

Es ļoti priecājos atklāt Eiropas Patvēruma atbalsta biroju. Risinot praktiskus un operatīvus jautājumus, kuri attiecas uz patvērumu un migrāciju, atbalsta birojs piedāvā vērtīgu atbalstu dalībvalstīm, atvieglojot praktisko sadarbību visos patvēruma pieteikumu izvērtēšanas jautājumos un patvēruma meklētāju uzņemšanā. Tas sniegs atbalstu dalībvalstīm, kuras saskaras ar negaidītām patvēruma meklētāju plūsmām, un tiem, kam sava patvēruma sistēma vienkārši jāpadara taisnīgāka un efektīvāka. Tas ir būtisks instruments, lai palīdzētu sasniegt vispusīgāku un aizsargājošāku kopēju Eiropas Patvēruma sistēmu. Patvēruma meklētāju uzņemšanas prakse ES valstīs aizvien stipri atšķiras, un jāpaveic daudz vairāk, lai panāktu pieeju lielāku saskaņotību. Šā mērķa sasniegšanā Atbalsta birojam būs svarīga loma”, sacīja Sesīlija Malmstrēma.

Atklāšanas pasākums notiks svētdien, 19. jūnijā Upper Barrakka Gardens, Valetā, kurā piedalīsies komisāre Malmstrēma, Maltas premjerministrs Lawrence Gonzi un Maltas Tieslietu un iekšlietu ministrs Carmelo Mifsud Bonnici. Svinībās piedalīsies arī Padomes Ungārijas un Polijas prezidentūru pārstāvji, Eiropas Parlamenta deputāti, ES vēstnieki un ANO Augstā komisāra vietnieks bēgļu jautājumos.

EPAB valdes sanāksmes plānotas 2011. gada 20. un 21. jūnijā, kurās izpilddirektors Rob Visser iepazīstinās ar aģentūras 2011. gada darba programmas pašreizējo stāvokli, kā arī nāks klajā ar priekšlikumu par 2012. gada darba programmas plānu.

Eiropas Komisija sniedz būtisku atbalstu EPAB, tostarp nodrošinot cilvēkresursus, ekspertus, darbā pieņemšanas un loģistikas atbalstu un turpinās to darīt, lai ātri panāktu biroja optimālu darba režīmu.

Praktiskā atbalsta priekšrocības

EPAB atbalsta dalībvalstu centienus īstenot saskaņotāku un taisnīgāku patvēruma politiku, piemēram, palīdzot tām noteikt labāko praksi, organizējot mācības Eiropas līmenī un uzlabojot piekļuvi kvalitatīvai informācijai par izcelsmes valstīm. Tas arī sniedz tehnisko un operatīvo atbalstu dalībvalstīm, kas saskaras ar „īpašu noslodzi” (t.i., dalībvalstis, kuras attiecīgajā periodā saņem lielu skaitu patvēruma pieteikumu). Šādu atbalstu sniedz, izmantojot patvēruma ekspertu grupas, kas var palīdzēt atvieglot attiecīgās valsts patvēruma sistēmu noslodzi.

Darbs jau ir sākts, un Atbalsta biroja darbinieku pieņemšana darbā tuvojas beigu posmam. Aģentūra jau ir izveidojusi grupu ar aptuveni 350 ekspertiem no visām ES dalībvalstīm, kas ir pieejami ārkārtas situācijās. Ekspertu grupas nodrošina mutiskās tulkošanas pakalpojumus, sniedz informāciju par izcelsmes valstīm un nodod zināšanas par patvēruma lietu pārvaldīšanu.

2011. gada 1. aprīlī tika parakstīts darbības plāns par ES Patvēruma atbalsta grupu norīkošanu Grieķijā, lai palīdzētu Grieķijas iestādēm izveidot modernu un efektīvu patvēruma un uzņemšanas sistēmu. Pirmā grupa sāka darbu 2011. gada maijā. Dažas dalībvalstis ir piedāvājušas savu ekspertu palīdzību (Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Čehijas Republika, Dānija, Kipra, Nīderlande, Rumānija, Slovākija, Somija, Ungārija, Vācija un Zviedrija).

Pamatinformācija

Komisija 2009. gada 18. februārī ierosināja izveidot EPAB (IP/09/275). Priekšlikumu izteica ar Regulu, ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju (Regula (ES) 439/2010), kas jāīsteno vienlaikus izmaiņām Eiropas Bēgļu fondā (ERF).

Padome un Eiropas Parlaments 2010. gada pirmajā pusgadā oficiāli apstiprināja Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EPAB) izveidi, un dalībvalstis nolēma, ka tas atradīsies Valetā, Maltā.

Sīkāka informācija

Bieži uzdotie jautājumi. MEMO/11/415

Iekšlietu komisāres Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar