Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europos prieglobsčio paramos biuras jau veikia visu pajėgumu

Briuselis, 2011 m. birželio 17 d. Birželio 19 d. už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cecilia Malmström dalyvaus iškilmingame Europos prieglobsčio paramos biuro atidaryme Valetoje (Malta). Naujasis biuras dalį savo funkcijų vykdyti pradėjo 2010 m. lapkričio mėn., o nuo šio sekmadienio jis veikia visu pajėgumu. Europos prieglobsčio paramos biuras įsteigtas, siekiant stiprinti praktinį bendradarbiavimą prieglobsčio srityje ir padėti valstybėms narėms vykdyti jų europinius ir tarptautinius įsipareigojimus teikti apsaugą žmonėms, kuriems jos reikia.

„Man labai malonu atidaryti Europos prieglobsčio paramos biurą. Šis biuras sprendžia praktinius ir operatyvinius prieglobsčio bei migracijos klausimus ir teikia didžiulę paramą valstybėms narėms – supaprastina praktinį bendradarbiavimą dėl visų prašymų suteikti prieglobstį vertinimo ir migrantų priėmimo aspektų. Jis teiks paramą valstybėms narėms, kurias netikėtai užplūsta dideli prieglobsčio prašytojų srautai, ir valstybėms narėms, kurios tiesiog siekia savo prieglobsčio sistemą padaryti teisingesnę ir veiksmingesnę. Biuras – nepakeičiama priemonė, siekiant nuoseklesnės ir didesnę apsaugą užtikrinančios bendros Europos prieglobsčio sistemos. ES valstybių narių prieglobsčio prašytojų priėmimo praktika labai skiriasi, todėl reikia dėti daugiau pastangų, kad ji būtų labiau suderinta. Prieglobsčio paramos biuras atliks svarbų vaidmenį siekiant šio tikslo“, – sakė Cecilia Malmström.

Iškilmingas atidarymas vyks birželio 19 d., sekmadienį, Aukštuosiuose Barakos soduose Valetoje. Jame dalyvaus Komisijos narė C. Malmström, Maltos Ministras Pirmininkas Lawrence'as Gonzi, Maltos teisingumo ir vidaus reikalų ministras Carmelo Mifsudas Bonnici. Iškilmėse taip pat ES Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos ir iš jos pirmininkavimą perimsiančios Lenkijos atstovai, Europos Parlamento nariai, ES ambasadoriai ir Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro pavaduotojas.

2011 m. birželio 20–21 d. vyks Europos prieglobsčio paramos biuro valdybos susitikimas, kuriame biuro vykdomasis direktorius Robas Visseris pateiks informaciją apie esamą padėtį įgyvendinant agentūros 2011 m. veiklos programą ir supažindins su 2012 m. veiklos programos metmenimis.

Europos Komisija Europos prieglobsčio paramos biurui teikia itin svarbią pagalbą, be kita ko, sprendžia žmogiškųjų išteklių, profesinės patirties, įdarbinimo ir logistikos klausimus. Ji ir toliau dės visas pastangas, kad biuro veikla kuo greičiau įsibėgėtų.

Praktinės paramos nauda

Europos prieglobsčio paramos biuras remia valstybių narių pastangas vykdyti nuoseklesnę ir teisingą prieglobsčio politiką, pavyzdžiui, padeda joms nustatyti gerosios patirties pavyzdžius, rengia Europos lygmens mokymus ir sudaro palankesnes sąlygas susipažinti su tikslia informacija apie kilmės šalis. Jis taip pat teikia techninę ir operatyvinę paramą valstybėms narėms, kurioms tenka ypatingas krūvis (t. y. valstybėms narėms, kurioms per tam tikrą laikotarpį pateikiama daug prašymų suteikti prieglobstį). Tokia parama teikiama siunčiant prieglobsčio srities ekspertų grupes, galinčias padėti sumažinti dalį šalies prieglobsčio sistemai tenkančio krūvio.

Darbas jau pradėtas ir tuoj bus pasiektas paskutinis Prieglobsčio paramos biuro darbuotojų įdarbinimo procedūros etapas. Biuras jau sutelkė maždaug 350 ekspertų iš visų ES valstybių narių, kurie gali veikti susidarius ekstremaliajai padėčiai. Šios grupės teikia vertimo žodžiu paslaugas, taip pat informaciją apie kilmės šalis ir dalijasi praktine patirtimi, susijusia su prieglobsčio bylų tvarkymu.

2011 m. balandžio 1 d. pasirašytas ES prieglobsčio pagalbos grupių siuntimo į Graikiją veiklos planas, siekiant padėti Graikijos valdžios institucijoms sukurti naujovišką ir veiksmingą prieglobsčio ir priėmimo sistemas. Pirmoji grupė išsiųsta 2011 m. gegužės mėn. Kai kurios valstybės narės pasisiūlė siųsti savo ekspertus (Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Nyderlandai, Rumunija, Slovakija, Suomija, Švedija, Vokietija ir Vengrija).

Pagrindiniai faktai

2009 m. vasario 18 d. Komisija pasiūlė įsteigti Europos prieglobsčio paramos biurą (IP/09/275). Buvo pateiktas pasiūlymas dėl Reglamento dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo (Reglamentas (ES) Nr. 439/2010), taip pat reikės padaryti Europos prieglobsčio fondo pakeitimų.

Per pirmąjį 2010 m. pusmetį Taryba ir Europos Parlamentas oficialiai pritarė Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimui, o valstybės narės nutarė, kad jo būstinė bus Maltos sostinėje Valetoje.

Daugiau informacijos

Dažnai užduodami klausimai MEMO/11/415

Už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilios Malmström interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Vidaus reikalų GD interneto svetainė

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm.

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone , tel. (+32 2) 298 09 63

Tove Ernst, tel. (+32 2) 298 67 64


Side Bar