Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – lehdistötiedote

Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto on nyt täydessä toimintavalmiudessa

Bryssel 17.6.2011 – Sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström osallistuu Valettassa Maltassa 19. kesäkuuta järjestettävään Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston avajaistilaisuuteen. Uusi virasto aloitti toimintansa marraskuussa 2010, ja tästä sunnuntaista lähtien se on täydessä toimintavalmiudessa. Virasto perustettiin parantamaan turvapaikka-asioita koskevaa käytännön yhteistyötä ja auttamaan jäsenvaltioita täyttämään EU:n ja kansainväliset velvoitteet, jotka koskevat suojan antamista sitä tarvitseville.

Minulla on tänään ilo vihkiä käyttöön Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto. Se hoitaa turvapaikka-asioihin ja maahanmuuttoon liittyviä käytännön kysymyksiä ja antaa arvokasta tukea turvapaikkahakemusten käsittelyä ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamista koskevassa käytännön yhteistyössä. Virasto tukee sekä sellaisia jäsenvaltioita, joihin kohdistuu odottamaton turvapaikanhakijoiden virta, että sellaisia, jotka yksinkertaisesti haluavat tehostaa ja oikeudenmukaistaa turvapaikkajärjestelmäänsä. Nykyisin jäsenvaltioiden turvapaikanhakijoiden vastaanottamista koskevat käytännöt ovat kirjavia, ja paljon on vielä tehtävissä lähestymistapojen yhdenmukaistamiseksi. Virastolla on tärkeä rooli tämän tehtävän täyttämisessä, Malmström totesi.

Avajaistilaisuus järjestetään sunnuntaina 19. kesäkuuta Vallettassa Upper Barrakka Gardensin puistossa. Siihen osallistuvat komissaari Malmström, Maltan pääministeri Lawrence Gonzi ja Maltan oikeus- ja sisäasioista vastaava ministeri Carmelo Mifsud Bonnici. Juhlallisuuksiin osallistuvien joukossa on myös neuvoston puheenjohtajamaiden Unkarin ja Puolan edustajia, Euroopan parlamentin jäseniä, EU:n suurlähettiläitä ja YK:n pakolaisjärjestön varavaltuutettu.

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston hallintoneuvosto kokoontuu 20. ja 21. kesäkuuta 2011. Kokouksessa pääjohtaja Rob Visser esittelee, missä vaiheessa viraston vuoden 2011 työohjelman toimeenpano on, ja esittää myös vuoden 2012 työohjelman suuntaviivat.

Euroopan komissio on antanut virastolle elintärkeää tukea muun muassa rekrytoimalla henkilöstöä, tarjoamalla asiantuntemusta ja antamalla logistiikkatukea. Komissio tukee virastoa kaikin tavoin jatkossakin, jotta sen toiminta saataisiin nopeasti täyteen vauhtiin.

Käytännön tuella saavutettava hyöty

Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto tukee jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä toteuttaa johdonmukaisempaa ja oikeudenmukaisempaa turvapaikkapolitiikkaa. Jäsenvaltioita voidaan esimerkiksi auttaa tunnistamaan hyviä käytäntöjä. Lisäksi voidaan järjestää koulutusta EU:n tasolla ja parantaa lähtömaita koskevien oikeiden tietojen saantia. Virasto tukee myös teknisesti ja toiminnallisesti niitä jäsenvaltioita, joihin kohdistuu erityisiä paineita, kuten suuri määrä turvapaikkahakemuksia tiettynä ajanjaksona. Jäsenvaltion turvapaikkajärjestelmään kohdistuvaa painetta lievitetään lähettämällä paikalle turvapaikkakysymysten asiantuntijaryhmiä.

Viraston työskentely on jo alkanut, ja henkilöstön rekrytoinnissa lähestytään viimeistä vaihetta. Virasto on jo muodostanut noin 350 asiantuntijasta koostuvan ryhmän, jonka jäsenet ovat peräisin eri jäsenvaltioista ja joka on käytettävissä hätätilanteissa. Ryhmä vastaa tulkkauksesta, lähtömaita koskevista tiedoista ja turvapaikkahakemusten hallinnassa tarvittavasta tietotaidosta.

Turvapaikka-asioiden tukiryhmien työskentelemisestä Kreikassa allekirjoitettiin 1. huhtikuuta 2011 toimintasuunnitelma, jolla Kreikan viranomaisia tuetaan nykyaikaisten ja tehokkaiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien perustamisessa. Ensimmäinen ryhmä työskenteli Kreikassa toukokuussa 2011. Monet jäsenvaltiot (Alankomaat, Belgia, Iso-Britannia, Itävalta, Kypros, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi, Tanska, Tšekki ja Unkari) ovat tarjonneet avuksi omia asiantuntijoitaan.

Tausta

Komissio esitti Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamista 18. helmikuuta 2009 (IP/09/275). Ehdotus tehtiin Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamista koskevan asetuksen muodossa (asetus (EU) N:o 439/2010), ja sen myötä on tulossa Euroopan pakolaisrahastoa koskevia muutoksia.

Vuoden 2010 alkupuoliskolla neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyivät virallisesti Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisen, ja jäsenvaltiot päättivät sen päätoimipaikan sijoittamisesta Vallettaan, Maltaan.

Lisätietoja

Usein kysyttyä: MEMO/11/415

Sisäasioista vastaavan komissaari Cecilia Malmströmin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Sisäasioiden pääosaston kotisivu:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32 2) 298 09 63

Tove Ernst (+32 2) 298 67 64


Side Bar