Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Σε πλήρη λειτουργία η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για θέματα Ασύλου

Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2011 – Στις 19 Ιουνίου, η Επίτροπος της ΕΕ Cecilia Malmström, αρμόδια για τις εσωτερικές υποθέσεις, θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια τελετή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για θέματα Ασύλου (ΕΥΥΑ) στη Βαλέτα, Μάλτα. Η νέα υπηρεσία, η οποία είχε ήδη αρχίσει ορισμένες δραστηριότητες από τον Νοέμβριο του 2010, θα λειτουργεί πλήρως από την Κυριακή. Η ΕΥΥΑ δημιουργήθηκε με σκοπό να ενισχύσει την πρακτική συνεργασία για τα προβλήματα ασύλου, καθώς και για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις τους για την παροχή προστασίας στα άτομα που την χρειάζονται.

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που εγκαινιάζω την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για θέματα Ασύλου. Με την αντιμετώπιση των πρακτικών και λειτουργικών προβλημάτων που τίθενται στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία παρέχει πολύτιμη υποστήριξη στα κράτη μέλη διευκολύνοντας την πρακτική συνεργασία σε όλες τις πτυχές της εκτίμησης των αιτήσεων ασύλου και κατά την υποδοχή των αιτούντων άσυλο. Η Υπηρεσία θα παρέχει υποστήριξη στα κράτη μέλη που βρίσκονται αντιμέτωπα με απρόβλεπτες εισροές αιτούντων άσυλο, καθώς και στα κράτη μέλη στα οποία το σύστημα ασύλου πρέπει να γίνει περισσότερο δίκαιο και αποτελεσματικό. Πρόκειται για ένα απαραίτητο μέσο για την οικοδόμηση περισσότερο εκτεταμένου και προστατευτικού Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Οι πρακτικές για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο εξακολουθούν να ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ, και πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη για την επίτευξη μεγαλύτερης σύγκλισης των προσεγγίσεων. Η Υπηρεσία Στήριξης θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον τομέα αυτό», δήλωσε η Cecilia Malmström.

Η εναρκτήρια τελετή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Ιουνίου στους Upper Barrakka Gardens της Βαλέτας, παρουσία της Επιτρόπου κας Malmström, του πρωθυπουργού της Μάλτας, κ. Lawrence Gonzi, και του Υπουργού Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Μάλτας, κ. Carmelo Mifsud Bonnici. Στην τελετή θα συμμετάσχουν και αντιπρόσωποι της ουγγρικής και πολωνικής προεδρίας του Συμβουλίου, ευρωβουλευτές, πρέσβεις της ΕΕ, καθώς και ο αναπληρωτής Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΥΑ θα συνεδριάσει στις 20 και 21 Ιουνίου 2011. Επ’ ευκαιρία της συνεδρίασης αυτής, ο εκτελεστικός διευθυντής του, Rob Visser, θα παρουσιάσει την πρόοδο εφαρμογής του προγράμματος εργασίας της Υπηρεσίας για το 2011, καθώς και τις γενικές γραμμές του προγράμματος εργασίας για το 2012.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παράσχει ζωτική υποστήριξη στην ΕΥΥΑ, τόσο όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους, όσο και την εμπειρογνωσία, τις προσλήψεις και την υλικοτεχνική υποστήριξη, και θα εξακολουθήσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί, το συντομότερο δυνατό, ο κανονικός ρυθμός λειτουργίας της υπηρεσίας.

Τα οφέλη της πρακτικής υποστήριξης

Η ΕΥΥΑ υποστηρίζει τα κράτη μέλη στις προσπάθειες που καταβάλλουν για να εφαρμόσουν μια περισσότερο συνεκτική και δίκαιη πολιτική ασύλου, βοηθώντας τα, για παράδειγμα, να προσδιορίσουν τις βέλτιστες πρακτικές και διοργανώνοντας δράσεις κατάρτισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή βελτιώνοντας την πρόσβαση σε ακριβείς πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής. Η Υπηρεσία Υποστήριξης παρέχει επίσης τεχνική και λειτουργική υποστήριξη στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν «ιδιαίτερες πιέσεις» (δηλ. τα κράτη μέλη που δέχονται τεράστιους αριθμούς αιτήσεων ασύλου σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα). Η υποστήριξη αυτή παρέχεται με την αποστολή ομάδων εμπειρογνωμόνων στον τομέα του ασύλου, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν εν μέρει στον μετριασμό της πίεσης στα συστήματα ασύλου της εκάστοτε χώρας.

Οι εργασίες έχουν ήδη αρχίσει και η πρόσληψη του προσωπικού της Υπηρεσίας Υποστήριξης βρίσκεται πλέον στην τελική της φάση. Η Υπηρεσία έχει ήδη δημιουργήσει εφεδρεία 350 περίπου εμπειρογνωμόνων από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Οι ομάδες αυτές παρέχουν υπηρεσίες διερμηνείας, πληροφορίες στις χώρες καταγωγής και τεχνογνωσία για τη διαχείριση υποθέσεων ασύλου.

Την 1η Απριλίου 2011, υπεγράφη επιχειρησιακό σχέδιο για την αποστολή στην Ελλάδα ομάδων υποστήριξης της ΕΕ για θέματα ασύλου, με σκοπό να βοηθήσουν τις ελληνικές αρχές στη δημιουργία σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος ασύλου και υποδοχής. Η πρώτη ομάδα απεστάλη τον Μάιο του 2011. Ορισμένα κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Ουγγαρία, Κάτω Χώρες, Ρουμανία, Σλοβακία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο) διέθεσαν δικούς τους εμπειρογνώμονες.

Ιστορικό

Στις 18 Φεβρουαρίου 2009, η Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία της ΕΥΥΑ (IP/09/275). Η πρόταση έλαβε τη μορφή κανονισμού για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για θέματα Ασύλου (Κανονισμός (ΕΕ) 439/2010), που πρέπει να συνοδευθεί με αλλαγές στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες (ΕΤΠ).

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκριναν επισήμως την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για θέματα Ασύλου (ΕΥΥΑ) και τα κράτη μέλη επέλεξαν ως τόπο έδρας της τη Βαλέτα, στη Μάλτα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Συχνές ερωτήσεις: MEMO/11/415

Αρχική σελίδα της Cecilia Malmström, Επιτρόπου της ΕΕ αρμόδιας για τις Εσωτερικές Υποθέσεις:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Αρχική σελίδα της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar