Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressemeddelelse fra Europa-Kommissionen

Det Europæiske Asylstøttekontor er nu fuldt operationelt

Bruxelles, den 17. juni 2011 – Den 19. juni vil kommissær med ansvar for indre anliggender, Cecilia Malmström, deltage i åbningsceremonien for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) i Valletta, Malta. Det nye asylstøttekontor indledte nogle af sine aktiviteter i november 2010, og fra næste søndag er det fuldt ud operationelt. EASO blev oprettet med henblik på at øge det praktiske samarbejde om asylspørgsmål og hjælpe medlemsstaterne med at opfylde deres EU-forpligtelser og internationale forpligtelser til at beskytte mennesker i nød.

Cecilia Malmström sagde, at hun var meget tilfreds med at kunne åbne Det Europæiske Asylstøttekontor, som ved at behandle praktiske og operationelle spørgsmål vedrørende asyl og migration vil yde en værdifuld støtte til medlems­staterne, idet dette er med til at lette alle aspekter af det praktiske samarbejde i forbindelse med vurderingen af asylansøgninger og modtagelsen af asylansøgere. Hun tilføjede, at asylstøttekontoret vil yde støtte til medlemsstater, der står over for en uventet stor tilstrømning af asylansøgere, og til medlemsstater, som ganske enkelt har brug for at gøre deres asylsystem mere retfærdigt og effektivt, og at asylstøttekontoret er et nødvendigt instrument for at bidrage til at skabe et mere overordnet og beskyttende fælles EU-asylsystem. Hun fortsatte med at sige, at praksis med hensyn til modtagelse af asylansøgere i høj grad stadig varierer fra et EU-land til et andet, og at det er nødvendigt at gøre meget mere for at skabe større overensstemmelse mellem de anvendte fremgangsmåder, og i den forbindelse vil asylstøttekontoret have en vigtig rolle at spille.

Åbningsceremonien vil finde sted søndag den 19. juni i Upper Barrakka Gardens i Valletta i overværelse af kommissær Cecilia Malmström, den maltesiske premierminister Lawrence Gonzi og den maltesiske justits‑ og indenrigsminister Carmelo Mifsud Bonnici. Repræsentanter for det ungarske og det polske formandskab i Rådet, medlemmer af Europa-Parlamentet, EU-ambassadører og FN's vicehøjkommissær for flygtninge vil også deltage i festlighederne.

EASO's bestyrelse vil holde møde den 20. og 21. juni 2011, hvor den administrerende direktør, Rob Visser, vil redegøre for den aktuelle situation med hensyn til gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram i 2011 og vil fremlægge et udkast til agenturets arbejdsprogram i 2012.

Europa-Kommissionen har ydet vital støtte til EASO, bl.a. menneskelige ressourcer, ekspertise, rekrutteringsstøtte og logistisk støtte, og vil fortsat gøre alt, hvad den kan for at sikre, at asylstøttekontoret hurtigt kommer til at arbejde for fuld styrke.

Fordelene ved den praktiske støtte

EASO støtter medlemsstaterne i deres bestræbelser for at gennemføre en mere sammenhængende og retfærdig asylpolitik, f.eks. ved at hjælpe med at indkredse god praksis, tilrettelægge undervisningsforløb på EU-plan og forbedre adgangen til præcise oplysninger om asylansøgernes hjemlande. Det yder desuden teknisk og operationel støtte til medlemsstater, der er udsat for "særligt pres" (dvs. de medlemsstater, der modtager et stort antal asylansøgninger på et givet tidspunkt). Denne støtte ydes via udsendelsen af ekspertteam på asylområdet, som kan hjælpe med at lette presset på det pågældende lands asylsystem.

Arbejdet er allerede gået i gang, og rekrutteringen af personale til asylstøttekontoret er på vej ind i den afsluttende fase. Asylstøttekontoret har allerede oprettet en pool bestående af ca. 350 eksperter fra alle EU-medlemsstater, som står til rådighed i nødsituationer. Disse team kan yde tolkebistand og tilvejebringe oplysninger om asylansøgernes hjemlande og knowhow om forvaltning af asylsager.

Den 1. april 2011 blev der undertegnet en driftsplan for udsendelsen af EU's asylstøtteteam med henblik på at bistå de græske myndigheder med at etablere et moderne og effektivt asyl‑ og modtagelsessystem. Det første team blev udsendt i maj 2011. En række medlemsstater har tilbudt at stille deres eksperter til rådighed (Østrig, Belgien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Finland, Tyskland, Ungarn, Nederlandene, Rumænien, Slovakiet, Sverige og Det Forenede Kongerige).

Baggrund

Den 18. februar 2009 fremsatte Kommissionen forslag om oprettelsen af EASO (IP/09/275). Forslaget havde form af en forordning om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor (forordning (EU) nr. 439/2010), som skulle ledsages af ændringer af Den Europæiske Flygtningefond.

I løbet af første halvdel af 2010 godkendte Rådet og Europa-Parlamentet formelt oprettelsen af et europæisk asylstøttekontor (EASO), og medlemsstaterne valgte at placere dets hovedsæde i Valletta, Malta.

Yderligere oplysninger

Hyppigt stillede spørgsmål: MEMO/11/415

Websted for Cecilia Malmström, EU-kommissær med ansvar for indre anliggender:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Websted for Generaldirektoratet for Indre Anliggender:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersoner :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar