Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu plně v provozu

Brusel 17. června 2011 – evropská komisařka pro vnitřní věci Cecilie Malmströmová se dne 19. června ve městě Valetta na Maltě zúčastní slavnostního zahájení činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO). Některé své činnosti zahájil nový úřad již v listopadu 2010, ale od této neděle se jeho práce rozjede naplno. Úřad EASO byl založen s cílem posílit praktickou spolupráci v rámci azylové politiky a pomoci členským státům splnit jejich evropské a mezinárodní závazky týkající se ochrany lidí v nouzi.

Velmi mne těší, že mohu zahájit činnost Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu. Díky svému zaměření na praktické a operační aspekty problematiky azylu a migrace poskytne podpůrný úřad cennou podporu členským státům tím, že jim usnadní praktickou spolupráci ve všech aspektech posuzování žádostí o azyl a při přijímání žadatelů o azyl. Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu poskytne podporu členským státům, jež čelí neočekávanému nárůstu počtu žadatelů o azyl, jakož i těm, které se jednoduše snaží, aby jejich azylový systém byl spravedlivější a účinnější. Úřad představuje neodmyslitelný nástroj k vybudování společného evropského azylového systému, který bude komplexnější a zajistí lepší ochranu. Postupy při přijímání uchazečů o azyl se v EU stále ještě stát od státu velmi liší, a bude zapotřebí velkého úsilí, aby se zde podařilo dosáhnout větší soudržnosti. Podpůrný úřad bude hrát důležitou roli při řešení všech těchto otázek,“ prohlásila Cecilie Malmströmová.

Slavnostní zahájení, jež proběhne v neděli 19. června v zahradách Upper Barrakka ve městě Valetta, se odehraje za přítomnosti komisařky Malmströmové, předsedy maltské vlády Lawrence Gonziho a maltského ministra spravedlnosti a vnitra Carmela Mifsuda Bonniciho. Při slavnostním zahájení budou rovněž přítomni zástupci maďarského a polského předsednictví Rady, poslanci Evropského parlamentu, velvyslanci EU a zástupce vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky.

Ve dnech 20. a 21. června 2011 zasedne řídící orgán úřadu EASO. Výkonný ředitel Rob Visser při této příležitosti účastníky seznámí s plněním pracovního programu úřadu na rok 2011 a představí také návrh pracovního programu na rok 2012.

Evropská komise poskytuje úřadu EASO nezbytnou podporu ve formě lidských zdrojů, odborných zkušeností, náboru zaměstnanců a logistické pomoci. Komise bude i nadále dělat vše, co je v jejích silách, aby zajistila, že práce úřadu nabere rychle požadované tempo.

Prospěch z praktické podpory

Úřad EASO bude podporovat členské státy v jejich úsilí při zavádění soudržnější a spravedlivější azylové politiky, například pomocí při hledání osvědčených postupů, organizací školení na evropské úrovni nebo usnadňováním přístupu ke kvalitním informacím o zemích původu. Členským státům, jež jsou vystaveny „mimořádnému tlaku“ (tj. členským státům, které v určitém období čelí velkému počtu žádostí o azyl), poskytne rovněž technickou a operační podporu. Tuto podporu budou představovat týmy odborníků na azylovou problematiku, kteří mohou pomoci snížit tlak, jemuž jsou azylové systémy jednotlivých zemí vystaveny.

S prací již bylo započato a nábor zaměstnanců podpůrného úřadu vstoupil do své závěrečné fáze. Úřad již vytvořil seznam přibližně 350 odborníků ze všech členských států EU, připravených pomoci ve výjimečných situacích. Tyto týmy zajistí tlumočnické služby, údaje o zemích původu a know-how při řešení azylových případů.

Dne 1. dubna 2011 byl podepsán operační plán na rozmístění podpůrných týmů EU pro otázky azylu v Řecku s cílem pomoci řeckým orgánům při vytváření moderního a účinného azylového a přijímacího systému. První tým byl rozmístěn v květnu 2011. Řada členských států nabídla své odborníky (Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Kypr, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Švédsko a Spojené království).

Souvislosti

Komise dne 18. února 2011 navrhla ustavení úřadu EASO (IP/09/275). Návrh měl formu nařízení (nařízení (EU) č. 439/2010) o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu a bude doprovázen změnami v Evropském fondu pro uprchlíky (ERF).

Během první poloviny roku 2010 Rada a Evropský parlament formálně schválily vytvoření Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) a členské státy zvolily za sídlo jeho ústředí město Valetta na Maltě.

Další informace

Často kladené otázky: MEMO/11/415

Internetové stránky komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar