Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Европейската служба за подкрепа в областта на убежището започва работа

Брюксел, 17 юни 2011 г. На 19 юни европейският комисар по вътрешните работи Сесилия Малмстрьом ще участва в церемонията по откриването на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) в малтийската столица Валета. Новата служба започна част от дейностите си през ноември 2010 г., а от неделя ще функционира напълно. EASO беше създадена с цел подобряване на практическото сътрудничество по въпросите на предоставяне на убежище и подпомагане на държавите-членки в изпълнението на европейските и международните им задължения да осигуряват защита на нуждаещите се.

Много се радвам да открия Европейската служба за подкрепа в областта на убежището. Тя ще се занимава с рутинни въпроси относно убежището и миграцията, с което ще осигурява ценна подкрепа на държавите-членки — ще улеснява практическото сътрудничество между тях във всички аспекти на оценката на молбите за убежище и в приемането на търсещите убежище. Службата ще предлага помощ и на държави-членки, изправени пред неочакван приток на търсещи убежище, или на държави, чиито системи за предоставяне на убежище трябва да станат по-справедливи и ефективни. Тя е незаменим инструмент за разширяване на обхвата и капацитета за защита на общата европейска система за убежище. Между практиките по приемане на търсещите убежище в отделните страни на Съюза все още има значителни разлики и е необходимо да се направи много, за да се хармонизират подходите. Службата за подкрепа ще играе важна роля в това отношение, каза Сесилия Малмстрьом.

Церемонията по откриването ще се проведе в неделя, 19 юни в Upper Barrakka Gardens във Валета в присъствието на комисар Малмстрьом, министър-председателя на Малта Лорънс Гонзи и малтийския министър на правосъдието и вътрешните работи Кармело Мифсуд Боничи. В проявата ще участват също така представители на унгарското и полското председателство на Съвета, членове на Европейския парламент, посланици на ЕС и заместникът на върховния комисар на ООН за бежанците.

Управителният съвет на EASO ще заседава на 20 и 21 юни 2011 г., когато изпълнителният директор Роб Висер ще представи актуалния етап на изпълнение на работната програма на агенцията за 2011 г. и ще предложи основни насоки за работната програма за следващата година.

Европейската комисия оказва важна подкрепа на EASO от самото ѝ създаване под формата на човешки ресурси, експертни съвети, съдействие в наемането на персонал и логистиката. Комисията ще продължи да прави всичко възможно, за да съдейства на службата за бързото постигане на оперативна самостоятелност.

Ползите от практическата подкрепа

EASO подкрепя държавите-членки в усилията им да прилагат по-последователна и справедлива политика по предоставяне на убежище, например като помага да се установят добрите практики, организира обучения на европейско ниво и подобрява достъпа до точна информация за страните на произход. Тя предлага също така техническа и оперативна помощ на държави-членки, изправени пред „особен натиск“ (т.е. държави-членки, които в рамките на определен период получават голям брой молби за убежище). Тази помощ се предоставя чрез командироване на експертни екипи, които могат да съдействат при снемане на част от напрежението от националните системи за предоставяне на убежище в съответните страни.

Работата вече започна и набирането на персонал за службата за подкрепа наближава окончателния си етап. Агенцията създаде група от близо 350 експерти от всички държави-членки на ЕС, които са на разположение при спешни ситуации. Екипите предоставят преводачески услуги, информация за страните на произход и методика за обработване на молбите за убежище.

На 1 април 2011 г. беше подписан план за действие относно изпращането на екипи на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището в Гърция, които да съдействат на гръцките власти при създаването на модерна и ефективна система за приемане и предоставяне на убежище. Първият екип беше изпратен през май 2011 г. Предложения за изпращане на национални експерти постъпиха от Австрия, Белгия, Германия, Дания, Кипър, Нидерландия, Обединеното кралство, Румъния, Словакия, Унгария, Финландия, Чехия и Швеция.

Допълнителна информация

На 18 февруари 2009 г. Комисията направи предложение за създаването на EASO (IP/09/275). То постъпи под формата на регламент, учредяващ Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (Регламент (ЕС) 439/2010) със съответните промени в Европейския фонд за бежанците (ЕФБ).

През първото полугодие на 2010 г. Съветът и Европейският парламент официално одобриха създаването на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) и държавите-членки решиха централата ѝ да бъде установена в малтийската столица Валета.

За повече информация

Често задавани въпроси: MEMO/11/415

Интернет страница на комисаря по вътрешните работи Сесилия Малмстрьом:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Интернет страница на ГД „Вътрешни работи“:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar