Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/74

Bruselj, 27. januarja 2011

Zračni promet: Komisija začenja postopke za ugotavljanje kršitev proti sedmim državam članicam v zvezi s sporazumi z Rusijo glede preletov Sibirije

Evropska komisija je danes začela postopke za ugotavljanje kršitev proti Belgiji, Danski, Italiji, Luksemburgu, Nizozemski, Švedski in Združenemu kraljestvu v zvezi z njihovimi dvostranskimi sporazumi o zračnih storitvah z Rusijo ter je vsem tem državam članicam poslala uradni zahtevek za informacije, znan kot „uradni opomin“. Komisijo skrbi, da lahko sporazumi ovirajo konkurenco med evropskimi letalskimi družbami in vsebujejo podlago za pristojbine za prelete Sibirije, ki so lahko nezakonite glede na pravila EU za preprečevanje monopolov. Podobni uradni opomini so bili oktobra 2010 že poslani Avstriji, Finski, Franciji in Nemčiji (glej IP/10/1425). Komisija obenem dejavno preučuje skladnost dvostranskih sporazumov o letalstvu preostalih držav članic in Rusije z zakonodajo EU. Dejstvo, da morajo letalske družbe Evropske unije plačevati pristojbine za prelete Sibirije na poti do azijskih destinacij, ni le razlog za dražje lete, temveč povzroča tudi nepošteno konkurenco med letalskimi družbami EU in letalskimi družbami zunaj EU.

Evropska komisija meni, da morajo sporazumi o zračnem prometu vse letalske družbe EU obravnavati enakopravno in upoštevati pravila za preprečevanje monopolov. Sicer se lahko nekatere letalske družbe EU obravnavajo slabše kot njihovi neposredni konkurenti ali morajo plačevati nerazumne dodatne pristojbine, ki se lahko prenesejo na potnike v obliki dražjih letalskih kart.

Svoboda ustanavljanja

Dvostranski sporazumi o zračnih storitvah med posameznimi državami članicami in državami, ki niso članice EU, morajo vključevati „klavzulo EU o določitvi“, ki določa, da pogoji veljajo enakopravno za vse letalske družbe EU, ne le za družbe zadevne države članice. To je bistven del enotnega evropskega letalskega trga, ki je bil oblikovan na začetku 90-ih let prejšnjega stoletja ter jamči, da so letalski prevozniki upravičeni do delovanja pod enakimi pogoji kjerkoli v EU. Zahteva po klavzuli EU o določitvi je bila potrjena v odločitvi Sodišča glede odprtega zračnega prostora leta 2002 (glej IP/02/1609). Sodišče je izjavilo, da določbe, ki omejujejo koristi sporazumov o zračnih storitvah za državljane zadevne države članice, kršijo pravila EU o svobodi ustanavljanja (kot so zdaj določena v členu 49 Pogodbe o delovanju EU).

Večina sporazumov z državami, ki niso članice EU, je bila prilagojena odločitvi Sodišča. Rusija je ena izmed redkih držav v svetu, ki ne upošteva, da mora vse prevoznike EU obravnavati enakopravno ter da mora vsak dvostranski sporazum vključevati klavzulo EU o določitvi in veljati za vse. To ustvarja velike težave v praksi, ki ogrožajo prometne pravice, na primer za letalske družbe, ki jih prevzame družba iz druge države članice EU.

Pristojbine za prelete Sibirije

Določene letalske družbe EU morajo plačevati pristojbine za prelete Sibirije za lete do številnih destinacij v Aziji. Po ocenah so samo v letu 2008 zadevni prevozniki EU plačali približno 420 milijonov USD pristojbin – večji del neposredno ruskemu letalskemu prevozniku Aeroflot. Komisija je zaskrbljena, da je to kršitev zakonodaje EU o preprečevanju monopolov, po kateri letalske družbe ne bi smele biti prisiljene v sklepanje komercialnih sporazumov z neposrednim konkurentom. Komisija je prav tako zaskrbljena, da je to kršitev mednarodnega prava (Čikaške konvencije). Ti dvostranski sporazumi hkrati določajo drugačne pogoje za letalske družbe EU, odvisno od države, v kateri imajo svoj sedež, kar dodatno izkrivlja konkurenco. Rezultat tega je, da morajo potniki morda plačati več za letalske karte, kot bi morali sicer.

Nadaljnji ukrepi

Države članice imajo na voljo dva meseca za odgovor na uradni opomin. Če se ne bodo ustrezno odzvale, bo naslednji korak v postopku za ugotavljanje kršitev obrazloženo mnenje Komisije, v katerem bo zahtevala, da zadevne države članice spremenijo svoje dvostranske sporazume o zračnih storitvah z Rusijo. Komisija ocenjuje skladnosti z zakonodajo EU dvostranskih sporazumov o zračnih storitvah, ki so jih vse ostale države članice sklenile z Rusijo.

MEMO/11/46.

Za več informacij o postopkih EU za ugotavljanje kršitev glej MEMO/11/45.


Side Bar