Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen- Pressmeddelande

Den digitala agendan: Vinnare i tävlingen Bästa onlineinnehåll för barn”

Bryssel den 17 juni 2011. – Neelie Kroes, Europeiska kommissionens viceordförande för den digitala agendan har delat ut priser till skaparna av det bästa onlineinnehållet, intelligenta spel, interaktiva onlinetidningar eller webbplatser som är riktade åt ungdomar under tolv år. Kommissionen har tillsammans med centrum för ett säkrare internet i 14 länder fått in 780 projekt som svar på tävlingen Bästa onlineinnehåll för barn”, som är utformad för att främja skapandet av innehåll med hög kvalitet och betona de existerande möjligheterna för barn på nätet. Denna första tävling var öppen för ungdomar och vuxna, icke-statliga organisationer samt offentliga och kommersiella organisationer. Tre vinnare i var och en av de två kategorierna (ungdomar och vuxna) har fått priser. Vinnarna kom från Belgien, Tyskland, Nederländerna och Polen.

Barn blir aktiva på nätet vid allt yngre ålder men endast var tredje 912-åring anser att det finns tillräckligt bra saker för dem på nätet, enligt den nyligen genomförda undersökningen EUKidsOnline (IP/10/1368). Priserna delades ut i Bryssel under en ceremoni vid forumet för den digitala agendan. Som en del av den digitala agendan för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200) har kommissionen åtagit sig att hjälpa föräldrarna så att deras barn ska kunna känna sig säkra på nätet.

“Jag är glad över att många ungdomar har antagit utmaningen att skapa ett lämpligt innehåll för deras yngre kamrater. Jag hoppas att fler vuxna och företag kommer att se till att deras innehåll gör internet till en rikare och mer välkomnande plats för barn," säger Neelie Kroes.

Senare i år kommer kommissionen att starta ett nytt initiativ för att bidra till att internet blir en säkrare plats, samtidigt som ungdomarna får möjlighet att lära sig sina rättigheter och sitt ansvar online så att de kan utnyttja den nya tekniken fullt ut samtidigt som de respekterar sig själva och andra. Kommissionen kommer också att fortsätta att stimulera tillväxten och synbarheten av onlineinnehåll av hög kvalitet för barn och främja språklig och kulturell mångfald och hjälpa barn och föräldrar att få förtroende för den nya teknikens fördelar för barn.

Vinnare i kategorin "Ungdom"

1:a pris - www.palkan.de – är en ”elevtidning” i form av en onlineportal som fokuserar på lärande och kommunikation mellan ungdomar samt information om aktuella händelser. Den har skapats av elever i femte och sjätte klass i grundskolan Bruno-H.-Bürgel-Schule i Tyskland.

2:a pris - www.habbolive.nl – är en webbplats som är tillägnad den virtuella världen Habbo Hotel. Habbolive ger Habbo-fantasten all den senaste informationen om vad som händer i Habbo och tillhandahåller spel för ungdomar. Habbo är skapat av Wim Borgerdijn (14), Kimberly Nijzink (15) och Mark Bruil (15) från Nederländerna.

3:e pris - www.superpilot.cba.pl – är en webbplats som tar upp frågor om allmänsäkerhet och online-säkerhet och den tillhandahåller allmänna utbildningshjälpmedel och -resurser. Den har skapats av Aleksandra Anna Klimczak (16) och Wojciech Wiesław Froń (16) från Polen.

Vinnare i kategorin "Vuxna"

1:a pris - www.hetklokhuis.nl – är en rolig och pedagogisk webbplats med många möjligheter för att skapa innehåll, exempelvis genom SketchMaker och GameMaker. Den är skapad av Hetklokhuis, det nederländska utbildningstv-programmet för barn.

2:a pris - www.kinderzeitmaschine.de – är en webbplats om mänsklighetens historia, skapad av Sabine Gruler, Kirsten Wagner och Bianca Bonacci, ett privat initiativ från Tyskland.

3:e pris - www.ketnet.be – är en webbplats som syftar till att göra det möjligt för barn att vara kreativa, till exempel att rita eller hitta på frågelekar. Den är skapad av den flamländska barntvkanalen.

Bakgrundsinformation

Tävlingen om bästa onlineinnehåll drogs igång i oktober 2010. Mellan november 2010 och april 2011 gick tävlingen på internationell nivå i Belgien, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Italien, Lettland, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovenien och Spanien.

Vinnarna av de nationella tävlingarna nominerades för att tävla om det europeiska priset. En europeisk jury som leddes av professor Sonia Livingstone från London School of Economics and Political Science och samordnare för projektet EUKidsOnline valde ut vinnarna av de europeiska priserna.

Ytterligare information:

Nominees for the European Award for Best Children's Online Content

Mer information om undersökningen EUKidsOnline:

www.eukidsonline.net

Mer information om tävlingens urvals- och tilldelningskriterier:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/events/competition/index_en.htm

Producing and providing online content for children and young people- an inventory

Program för ett säkrare internet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Webbplatsen för den digitala agendan:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes webbplats: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Följ Neelie Kroes på Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktpersoner :

Jonathan Todd (+32 22994107)

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar