Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa Európskej komisie

Digitálna agenda: Víťazi súťaže o „najlepší online obsah pre deti“

Brusel 17. júna 2011. - Neelie Kroesová, podpredsedníčka Európskej komisie pre digitálnu agendu odovzdala ceny tvorcom najlepšieho online obsahu, inteligentných hier, interaktívnych online časopisov alebo webových stránok určených pre deti mladšie ako 12 rokov. Komisia spolu s centrami pre bezpečnejší internet zo 14 krajín posúdila 780 projektov v rámci súťaže „Najlepší online obsah pre deti“. Cieľom súťaže bolo podporiť tvorbu kvalitného obsahu a zviditeľniť existujúci potenciál online obsahov pre deti. Tohto prvého ročníka súťaže sa mohli zúčastniť mladí ľudia a dospelí, mimovládne organizácie, verejné a komerčné organizácie. V každej kategórii (mladí ľudia a dospelí) sa udelili tri ceny. Víťazi pochádzajú z Belgicka, Holandska, Nemecka a Poľska.

Napriek tomu, že každý rok sa v online prostredí začínajú pohybovať deti v čoraz mladšom veku, ako vyplynulo z nedávneho prieskumu EUKidsOnline (IP/10/1368), len každé tretie dieťa vo vekovej skupine 9 – 12 ročných si myslí, že im toto prostredie ponúka dostatok dobrých vecí. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v Bruseli počas Zhromaždenia pre digitálnu agendu. Komisia je v rámci programu Digitálnej agendy pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200) odhodlaná pomáhať rodičom a deťom chrániť ich bezpečnosť online.

Neelie Kroesová vyhlásila: „S potešením konštatujem, že mnohí mladí ľudia sa chopili príležitosti vytvoriť vhodný obsah pre svojich mladších kamarátov. Dúfam, že viac dospelých a podnikov prispeje k tomu, aby ich obsah pomohol pretvoriť internet tak, aby bol vhodnejším miestom pre deti a ponúkal im bohatší obsah.“

Komisia ešte v tomto roku spustí novú iniciatívu zameranú na zvýšenie bezpečnosti na internete a na podporu mladým ľuďom spoznať ich práva a povinnosti v online prostredí a čo najlepšie využívať nové technológie a zároveň rešpektovať seba samých a druhých. Okrem toho bude Komisia naďalej podporovať jazykovú a kultúrnu rozmanitosť a pomáhať rodičom a učiteľom nadobudnúť istotu výhod nových technológií pre deti, a tým stimulovať rozmach a viditeľnosť kvalitného obsahu pre deti.

Víťazi kategórie „mládež“

1. miesto – www.palkan.de – online „žiacky magazín“ zameraný na vzdelávanie, komunikáciu medzi rovesníkmi a informácie o aktuálnych udalostiach. Stránku vytvorili žiaci 5. a 6. ročníka školy Bruna H. Bürgela v Nemecku.

2. miesto – www.habbolive.nl – stránka o hoteli Habbo vo virtuálnom svete. Habbolive poskytuje svojim fanúšikom aktuálne informácie o dianí v svete „Habbo“ a hry pre deti. Svet Habbo vytvorili by Wim Borgerdijn (14), Kimberly Nijzinková (15) a Mark Bruil (15) z Holandska.

3. miesto – www.superpilot.cba.pl – stránka venovaná otázkam všeobecnej bezpečnosti a bezpečnosti v online prostredí, ktorá ponúka pomôcky a zdroje na všeobecné vzdelávanie o tejto problematike. Vytvorili ju Aleksandra Anna Klimczaková (16) and Wojciech Wiesław Froń (16) z Poľska.

Víťazi kategórie „dospelí“

1. miesto – www.hetklokhuis.nl – zábavná a vzdelávacia stránka s mnohými možnosťami vytvárať obsah, napríklad prostredníctvom nástrojov SketchMaker a GameMaker. Vytvoril ju Hetklokhuis, holandský vzdelávací televízny program pre deti.

2. miesto – www.kinderzeitmaschine.de – webová stránka o histórii ľudstva, ktorú vytvorili Sabine Grulerová, Kirsten Wagnerová a Bianca Bonacciová v rámci súkromnej iniciatívy z Nemecka.

3. miesto – www.ketnet.be – webová stránka, ktorá deťom ponúka možnosť rozvíjať svoju tvorivosť, napríklad pri kreslení alebo vytváraní kvízov. Vytvoril ju flámsky televízny kanál pre deti Ketnet.

Základné informácie

Súťaž o najlepší online obsah bola vyhlásená v októbri 2010. Od novembra 2010 do apríla 2011 prebiehala na vnútroštátnej úrovni v Belgicku, Českej republike, Francúzsku, Grécku, Holandsku, na Islande, v Maďarsku, Nemecku, Lotyšsku, Poľsku, Portugalsku, Slovinsku, Španielsku a Taliansku.

O európsku cenu sa uchádzali víťazi vnútroštátnych kôl. Víťazov európskej ceny vybrala európska porota pod vedením profesorky Sonii Livingstonovej zo školy London School of Economics and Political Science a koordinátorky projektu EUKidsOnline.

Ďalšie informácie:

Nominees for the European Award for Best Children's Online Content

Viac informácií o prieskume EUKidsOnline:

www.eukidsonline.net

Viac informácií o kritériách výberu a zvolenia víťaza v súťaži:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/events/competition/index_en.htm

Producing and providing online content for children and young people- an inventory

Program bezpečnejší internet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Webová stránka pre digitálnu agendu:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Webová stránka Neelie Kroesovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Sledujte Neelie Kroesovú prostredníctvom Twitteru:

http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar