Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjoni pressiteade

Digitaalarengu tegevuskava: parima lastele suunatud võrgusisu konkursi võitjad

Brüssel, 17. juuni 2011 – Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes autasustas parima alla 12aastastele lastele suunatud võrgusisu ning parimate intelligentsete mängude, interaktiivste võrguajakirjade või veebisaitide loojaid. Komisjonile ja 14 riigi turvalisema interneti keskusele esitati parima lastele suunatud võrgusisu konkursil 780 projekti. Konkursi eesmärk oli edendada lastele suunatud kvaliteetse võrgusisu loomist ja tuua esile lastele võrgus pakutava sisu võimalusi. Esimene konkurss oli avatud noortele ja täiskasvanutele, vabaühendustele, avalikele organisatsioonidele ning äriühingutele. Premeeriti kolme võitjat kahes kategoorias (noored ja täiskasvanud). Võitjad valiti Belgiast, Saksamaalt, Madalmaadest ja Poolast.

Hiljutisest uuringust EUKidsOnline selgub, et kuna lapsed külastavad võrgukeskkondi igal aastal üha nooremalt, leiab ainult üks kolmest 9–12aastasest lapsest, et võrgus leidub piisavalt vahvaid lastesaite (IP/10/1368). Auhinnad anti üle Brüsselis digitaalarengu tegevuskava assambleel toimunud tseremoonial. Euroopa digitaalarengu tegevuskava raames on komisjon võtnud kohustuse hoida võrk vanemate ja laste jaoks turvaline (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Neelie Kroes sõnas: „Mul on hea meel näha, et paljud teismelised haarasid võimalusest luua noorematele asjakohast infosisu. Loodan, et rohkem täiskasvanuid ja ettevõtjaid tagavad, et nende pakutav sisu teeb internetist lastele rikkalikuma sisuga ja eakohasema paiga.”

Käesoleva aasta lõpupoole käivitab komisjon algatuse, mis aitaks internetti turvalisemaks muuta, tagades, et noored tunneksid oma õigusi ja kohustusi internetis ning saaksid uut tehnoloogiat täiel määral ära kasutada, austades samas ennast ja teisi. Komisjon jätkab samuti majanduskasvu hoogustamist ja lastele suunatud kvaliteetse võrgusisu edendamist, edendades keelelist ja kultuurilist mitmekesisust ning aidates tõsta vanemate ja õpetajate kindlustunnet seoses lastele suunatud uute tehnoloogiavaldkondade eelistega.

Noorte kategooria võitjad

Esikoht – www.palkan.de – õpilaste võrguajakiri, mis keskendub õppimisele, õpilaste teabevahetusele ja uudistele. Portaali loojad on Saksamaa Bruno-H.-Bürgeli keskkooli 5. ja 6. klassi õpilased.

Teine koht – www.habbolive.nl – virtuaalmaailmale Habbo Hotel pühendatud sait. Habbolive annab Habbo-fännile uusimat teavet Habbo sündmuste kohta ja pakub lastele suunatud mänge. Habbo loojad on Wim Borgerdijn (14), Kimberly Nijzink (15) ja Mark Bruil (15) Madalmaadest.

Kolmas koht – www.superpilot.cba.pl – üldohutuse ja võrgukeskkonna turvalisuse küsimusi käsitlev sait, mis pakub üldist haridusteavet ja sellekohaseid ressursse. Selle loojad on Aleksandra Anna Klimczak (16) ja Wojciech Wiesław Froń (16) Poolast.

Täiskasvanute kategooria võitjad

Esikoht – www.hetklokhuis.nl – lõbus ja hariv sait, mis pakub palju võimalusi infosisu loomiseks, kasutades näiteks rakendusi SketchMaker ja GameMaker. Saidi looja on Madalmaade lastele suunatud hariduslik televisiooniprogramm Hetklokhuis.

Teine koht – www.kinderzeitmaschine.de – inimkonna ajalugu käsitlev veebisait, mille lõid eraalgatuse raames Sabine Gruler, Kirsten Wagner ja Bianca Bonacci Saksamaalt.

Kolmas koht – www.ketnet.be – veebisait, mis võimaldab lastel olla loomingulised, näiteks joonistada või mõelda välja viktoriine. Selle looja on Flaami laste telekanal Ketnet.

Taustteave

Parima võrgusisu konkurss käivitati 2010. aasta oktoobris. 2010. aasta novembrist 2011. aasta aprillini viidi konkurss läbi riigi tasandil Belgias, Tšehhi Vabariigis, Prantsusmaal, SaksamaaI, Kreekas, Ungaris, Islandil, Itaalias, Lätis, Madalmaades, Poolas, Portugalis, Sloveenias ja Hispaanias.

Riiklike konkursside võitjad said võistelda Euroopa auhinna eest. Euroopa auhindade saajad valis välja Euroopa žürii, mida juhtis professor Sonia Livingstone (London School of Economics and Political Science), kes on projekti EUKidsOnline koordinaator.

Lisateave

Parima lastele suunatud võrgusisu Euroopa auhinnale kandideerijad

Lisateave uuringu EUKidsOnline kohta:

www.eukidsonline.net

Lisateave konkursi valiku- ja hindamiskriteeriumide kohta:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/events/competition/index_en.htm

Lastele ja noortele suunatud võrgusisu loomine ja esitamine

Turvalisema interneti programm:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Digitaalarengu tegevuskava veebisait:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroesi veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitteris: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar