Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Pressemeddelelse fra Europa-Kommissionen

Den digitale dagsorden: Vinderne af konkurrencen "Det bedste internetmateriale for børn"

Bruxelles, den 17. juni 2011. – Neelie Kroes, Europa-Kommissionens næstformand med ansvar for den digitale dagsorden, har uddelt priser til skaberne af det bedste internetmateriale, intelligente spil, interaktive online-tidsskrifter eller websites beregnet til børn under 12 år. Sammen med Safer Internet-centre i 14 lande har Kommissionen modtaget 780 projekter som reaktion på konkurrencen "Det bedste internetmateriale for børn", der går ud på at fremme produktion af materiale af høj kvalitet og sætte fokus på de eksisterende muligheder for børn på internettet. Denne første konkurrence var åben for deltagelse af unge og voksne, NGO'er samt offentlige og kommercielle organisationer. Der var tre vindere i hver af de to kategorier (unge og voksne). Vinderne kom fra Belgien, Tyskland, Nederlandene og Polen.

Mens børn går på internettet i en stadig yngre alder, er det ifølge en nylig undersøgelse (EUKidsOnline (IP/10/1368)) kun én ud af tre i aldersguppen 9-12 år, der mener, at der findes tilstrækkelig godt materiale for dem på internettet. Priserne blev uddelt i Bruxelles under en ceremoni i Digital Agenda Assembly. Kommissionen har forpligtet sig til at hjælpe forældre og deres børn med sikker brug af internettet som led i den digitale dagsorden for Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 and MEMO/10/200).

Neelie Kroes udtalte i den forbindelse: “Det glæder mig at se, at mange teenagere har taget udfordringen op og skabt et materiale, der egner sig for børn, som er yngre end dem selv. Jeg håber, at flere voksne og virksomheder vil sørge for, at deres materiale gør internettet til et mere indholdsrigt og børnevenligt sted."

Senere i år vil Kommissionen iværksætte et nyt initiativ, som skal gøre internettet til et mere sikkert sted ved at gøre de unge bekendt med deres rettigheder og ansvar, når de er på internettet, og tilskynde dem til at gøre størst mulig brug af de nye teknologier, samtidig med at de respekterer sig selv og andre. Kommissionen vil også fortsat stimulere udbredelsen og synligheden af internetmateriale af høj kvalitet for børn samt fremme sproglig og kulturel mangfoldighed og hjælpe forældre og lærere med at blive fortrolige med fordelene ved de nye teknologier for børn.

Vindere i kategorien "unge"

1. præmie - www.palkan.de – et online "skoleblad", som sætter fokus på undervisning, kommunikation blandt jævnaldrende og information om aktuelle emner. Det er skabt af elever i 5. og 6. klasse i Bruno-H.-Bürgel-Schule i Tyskland.

2. præmie - www.habbolive.nl – en website vedrørende den virtuelle verden Habbo Hotel. Habbolive giver Habbo-fans alle de seneste oplysninger om, hvad der foregår i Habbo og tilbyder spil for børn. Habbo blev skabt af Wim Borgerdijn (14), Kimberly Nijzink (15) og Mark Bruil (15) fra Nederlandene.

3. præmie - www.superpilot.cba.pl – en website, der beskæftiger sig med almindelige sikkerhedsproblemer og onlinesikkerhed og stiller generelle didaktiske hjælpemidler og ressourcer til rådighed. Den blev skabt af Aleksandra Anna Klimczak (16) og Wojciech Wiesław Froń (16) fra Polen.

Vindere i kategorien "voksne"

1. præmie - www.hetklokhuis.nl – en underholdende og informativ website med mange muligheder for at skabe materiale, f.eks. via SketchMaker og GameMaker. Den blev skabt af Hetklokhuis, det nederlandske fjernsyns undervisningsprogram for børn.

2. præmie - www.kinderzeitmaschine.de – en website om menneskehedens historie, skabt af Sabine Gruler, Kirsten Wagner og Bianca Bonacci. Der er tale em et privat initiativ fra Tyskland.

3. præmie - www.ketnet.be – en website, hvis formål er at give børnene mulighed for at være kreative, f.eks. ved at tegne eller deltage i spørgekonkurrencer. Den blev skabt af den flamske børne-tv-kanal Ketnet.

Baggrundsoplysninger

Konkurrencen om det bedste internetmateriale blev skudt i gang i oktober 2010. Mellem november 2010 og april 2011 foregik den på nationalt plan i Belgien, Tjekkiet, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Italien, Letland, Nederlandene, Polen, Portugal, Slovenien og Spanien.

Vinderne af de nationale konkurrencer blev udpeget til at deltage i konkurrencen om den europæiske pris. Vinderne af den europæiske pris blev udvalgt af en europæisk jury under ledelse af professor Sonia Livingstone fra London School of Economics and Political Science, som er koordinator for EUKidsOnline-projektet.

Yderligere oplysninger:

Kandidater til den europæiske pris for det bedste internetmateriale for børn:

Nominees for the European Award for Best Children's Online Content

Yderligere oplysninger om EUKidsOnline-undersøgelsen:

www.eukidsonline.net

Yderligere oplysninger om konkurrencens udvælgelses- og tildelingskriterier:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/events/competition/index_en.htm

Producing and providing online content for children and young people- an inventory

Programmet "Safer Internet":

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Website for den digitale dagsorden:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes' website: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Følg Neelie Kroes på Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktpersoner :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar