Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Digitální agenda: vítězové soutěže o nejlepší online obsah pro děti

Brusel 17. června 2011 – Neelie Kroesová, místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu, předala ocenění autorům nejlepšího internetového obsahu, inteligentních her a interaktivních online magazínů nebo webových stránek, zaměřených na děti mladší 12 let. Komise a centra pro bezpečnější internet ze 14 zemí vyhlásily soutěž o nejlepší obsah pro děti na internetu. Jejím účelem je povzbudit tvorbu kvalitního obsahu a zdůraznit potenciál, který internet pro děti představuje. Přihlásilo se 780 projektů. Této první soutěže se mohli zúčastnit mladí lidé i dospělí, stejně jako nevládní, veřejné i komerční organizace. Ocenění obdrželi tři vítězové v každé ze dvou kategorií (mladí lidé a dospělí). Vítězní autoři jsou z Belgie, Německa, Nizozemska a Polska.

Věk, ve kterém děti začínají používat internet, se rok od roku snižuje, ale jen jedna třetina 9-12letých si myslí, že je tam pro ně dost „dobrých věcí“, jak ukázal nedávný průzkum EUKidsOnline (IP/10/1368). Ocenění byla slavnostně předána v Bruselu během shromáždění pro Digitální agendu (Digital Agenda Assembly). Komise se zavázala, že bude pomáhat rodičům a jejich dětem, aby se na internetu cítili bezpečně, v rámci Digitální agendy pro Evropu (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Neelie Kroesová uvedla: „Jsem ráda, že tolik teenagerů využilo příležitosti vytvořit vhodný internetový obsah pro mladší děti. Doufám, že se díky obsahu vytvářenému stále větším počtem dospělých a podniků stane z internetu prostor, který bude pestřejší a pro děti přívětivější.“

Komise v tomto roce zahájí novou iniciativu, aby se z internetu stalo bezpečnější místo. Její součástí budou aktivity napomáhající tomu, aby se mladí lidé dozvěděli o tom, jaká mají na internetu práva a povinnosti, v maximální míře využívali nových technologií a současně respektovali druhé i sami sebe. Komise bude také nadále podporovat růst a viditelnost kvalitního internetového obsahu určeného dětem, propagovat jazykovou a kulturní rozmanitost a pomáhat rodičům a pedagogům získávat důvěru v nové technologie a jejich přínos pro děti.

Vítězové v kategorii „Mládež“

Na prvním místě se umístil www.palkan.de – „školní časopis“ – internetový portál zaměřený na učení, vzájemnou komunikaci stejně starých dětí a informace o aktuálních událostech. Vytvořili jej žáci pátého a šestého stupně německé střední školy Bruno-H.-Bürgel-Schule.

Druhou cenu získal www.habbolive.nl – jedná se o stránku věnovanou virtuálnímu hotelu Habbo. Habbolive nabízí svým příznivcům nejnovější informace o dění v Habbo a obsahuje hry pro děti. Habbo vytvořili Wim Borgerdijn (14), Kimberly Nijzink (15) a Mark Bruil (15) z Nizozemska.

Třetí místo patří webu www.superpilot.cba.pl – je to stránka věnovaná otázkám bezpečnosti obecně a bezpečnosti na internetu. Nabízí vzdělávací pomůcky a informační zdroje. Jejími autory jsou Aleksandra Anna Klimczak (16) a Wojciech Wiesław Froń (16) z Polska.

Vítězové v kategorii „Dospělí“

První místo – www.hetklokhuis.nl – zábavný a vzdělávací web poskytující mnoho možností, jak vytvářet obsah, například nástroje SketchMaker a GameMaker. Autorem je Hetklokhuis, holandský vzdělávací televizní program pro děti.

Na druhém místě je www.kinderzeitmaschine.de – web zaměřený na historii lidstva. Jeho tvůrci jsou Sabine Gruler, Kirsten Wagner a Bianca Bonacci, soukromá iniciativa z Německa.

Třetí se umístil www.ketnet.be, stránka podporující kreativitu dětí – mohou například kreslit nebo vytvářet kvízy. Vytvořil jej vlámský televizní kanál pro děti, Ketnet.

Souvislosti

Soutěž o nejlepší internetový obsah byla zahájena v říjnu 2010. Od listopadu 2010 do dubna 2011 probíhala na národní úrovni v Belgii, České republice, Francii, na Islandu, v Itálii, Lotyšsku, Maďarsku, Německu, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Řecku, Slovinsku a Španělsku.

Vítězové svých národních soutěží byli nominováni do soutěže o Evropskou cenu. Výherce Evropské ceny vybrala evropská porota, jíž předsedala Sonia Livingstone, profesorka na London School of Economics and Political Science a koordinátorka projektu EUKidsOnline.

Další informace:

Nominees for the European Award for Best Children's Online Content

Další informace o průzkumu EUKidsOnline:

www.eukidsonline.net

Další informace o kritériích výběru a ocenění v rámci soutěže:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/events/competition/index_en.htm

Tvorba a poskytování online obsahu pro děti a mládež - inventář

Program pro bezpečnější internet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Internetové stránky Digitální agendy:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Internetové stránky komisařky Neelie Kroesové: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteru: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar