Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Програма в областта на цифровите технологии: победители в конкурса за интернет сайт с най-добро съдържание за деца

Брюксел, 17 юни 2011 г. Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия за Програмата в областта на цифровите технологии, връчи наградите на създателите на най-доброто интернет съдържание за деца, интелигентни компютърни игри, интерактивни онлайн списания или уебсайтове за деца под 12 години. Комисията, заедно с центровете за безопасен интернет от 14 държави, получиха 780 проекта за участие в конкурса „Най-добро интернет съдържание за деца“, който има за цел да насърчи създаването на качествено съдържание и да обърне внимание на потенциала за интернет съдържание за деца. Този пръв по рода си конкурс е отворен за млади хора и възрастни, за неправителствени организации, за обществени структури и за организации със стопанска цел. Във всяка от двете категории (младежи и възрастни) бяха излъчени трима победители. Те са от Белгия, Германия, Нидерландия и Полша.

Въпреки че децата започват да ползват интернет на все по-ранна възраст, едва една трета от 9-12-годишните смятат, че в интернет има достатъчно добри неща за тях, сочат резултатите от неотдавнашно изследване EUKidsOnline (IP/10/1368). Наградите бяха връчени в Брюксел по време на церемония на Среща по Програмата в областта на цифровите технологии. Комисията се е ангажирала да съдейства на родители и деца при безопасното ползване на интернет в рамките на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (виж IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200).

Нели Крус заяви: „Радвам се да видя толкова много юноши, които са приели предизвикателството да създават подходящо съдържание за по-малките. Надявам се, че повече възрастни и компании ще гарантират, че тяхното онлайн съдържание прави интернет по-богато и по-уютно място за децата“.

По-късно тази година Комисията ще подеме нова инициатива за превръщането на интернет в по-безопасно място, за запознаване на подрастващите с техните права и отговорности в интернет и как да извличат максимална полза от новите технологии, като същевременно показват уважение към себе си и към другите. Комисията също така ще продължи да стимулира създаването на добро интернет съдържание за деца и вниманието към него; съдържание, с което да се стимулира езиковото и културното многообразие и да се спечели доверието на родителите и учителите в ползите за децата от новите технологии.

Победители в категорията „Младежи“

Първа награда — www.palkan.de — интернет портал под формата на ученическо списание с ударение върху ученето, общуването между децата и обмена на информация за текущи събития. Той е създаден от ученици от пети и шести клас на средното училище Bruno-H.-Bürgel-Schule в Германия.

Втора награда — www.habbolive.nl — сайт, посветен на виртуалния свят Habbo Hotel. „Животът в Habbo“ дава достъп на почитателите на Habbo до най-новата информация за случващото се в него и предлага игри за деца. Habbo е създаден от Wim Borgerdijn (14 години), Kimberly Nijzink (15 години) и Mark Bruil (15 години) от Нидерландия.

Трета награда — www.superpilot.cba.pl — е сайт, който се занимава с проблемите на общата безопасност и интернет безопасността и предоставя образователни средства и източници. Създаден е от Aleksandra Anna Klimczak (16 години) и Wojciech Wiesław Froń (16 години) от Полша.

Победители в категорията „Възрастни“

Първа награда — www.hetklokhuis.nl — е забавен и образователен сайт с много възможности за създаване на съдържание, например чрез SketchMaker и GameMaker. Създаден е от холандската образователна телевизионна програма за деца Hetklokhuis.

Втора награда — www.kinderzeitmaschine.de — уебсайт за историята на човечеството, създаден от Sabine Gruler, Kirsten Wagner и Bianca Bonacci — частна инициатива от Германия.

Трета награда — www.ketnet.be — уебсайт, който има за цел да насърчи децата да творят, например да рисуват или да съставят викторини. Създаден е от фламандския детски телевизионен канал Ketnet.

Контекст

Конкурсът за най-добро интернет съдържание за деца беше обявен през октомври 2010 г. В периода между ноември 2010 г. и април 2011 г. конкурсът течеше на национално равнище в Белгия, Чешката република, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Латвия, Нидерландия, Полша, Португалия, Словения и Испания.

Победителите в националните конкурси бяха номинирани за участие в конкурса за европейската награда. Европейско жури, председателствано от проф. Sonia Livingstone от London School of Economics and Political Science и координирано от проекта EUKidsOnline, определи носителите на европейските награди.

За повече информация:

Nominees for the European Award for Best Children's Online Content

За повече информация относно изследването на EUKidsOnline:

www.eukidsonline.net

За повече информация за критериите за подбор на конкурса:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/events/competition/index_en.htm

Създаване и предоставяне на интернет съдържание за деца и младежи – общи насоки

Програма „По-безопасен интернет“:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Уебсайт на Програмата в областта на цифровите технологии:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Уебсайт на Нели Крус: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Нели Крус в Туитър: http://twitter.com/neeliekroeseu

За контакти:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar