Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE HU

Европейска комисия – Съобщение за пресата

Стартира пилотната фаза на Европейския доброволчески корпус

Брюксел, 17 юни 2011 г. – Европейският доброволчески корпус за хуманитарна помощ вече е на път да се превърне в реалност — началото на неговата пилотна фаза беше поставено днес в Будапеща на конференция, организирана от Европейската комисия и унгарското председателство на Европейския съюз. Вдъхновена от визията за корпуса в Договора от Лисабон, въз основа на задълбочен преглед на съществуващите доброволчески схеми и с оглед на препоръките на заинтересованите страни сега Европейската комисия започва практическото изпълнение на инициативата посредством подбор, обучение и изпращане на първия екип от европейски хуманитарни доброволци.

По време на пилотната фаза европейските хуманитарни доброволци ще преминат през обширно обучение, което ще даде възможност на тях и на корпуса да развият необходимия набор от умения, за да подпомагат ефективно общностите, изложени на хуманитарен риск, като същевременно способстват за изграждането на капацитет на местно равнище сред получаващите помощи общности. По-късно през 2011 г. доброволците ще започнат работа в трети държави по линията на три пилотни проекта (вж. MEMO/11/413).

Европейският комисар по въпросите на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи Кристалина Георгиева заяви: „Пилотните проекти ще предоставят ясен модел за бъдещите ни действия. Нашите цели са две: първо, да предоставим на европейците вълнуващата възможност да направят нещо значимо за света и, второ, да придадем колективна стойност на индивидуалното желание на хората за доброволческа дейност в сферата на хуманитарните помощи. Радвам се, че сега солидарността на европейските граждани към най-уязвимите хора по света ще има своите посланици — нашите доброволци.“

Пилотните проекти имат за цел да изпробват идеите и концепциите, обсъдени в хода на обществените консултации: как европейските доброволци могат най-добре да допълнят работата на НПО и как могат действително да са от полза на хората по света, които разчитат на европейската солидарност?

Основен приоритет при изготвянето на пилотните проекти бяха сигурността и подборът на местата, където да бъдат разположени доброволците. Сигурността е също така основният принцип на бъдещия пълноценно действащ Европейски хуманитарен корпус.

Пътят напред — очертан чрез открити обществени консултации

При провеждането на два кръга обществени консултации Комисията получи ценна информация от над сто специалисти в хуманитарната сфера и други заинтересовани страни. Над 80 % от запитаните по време на консултациите посочват, че корпусът ще има положителен принос при предоставянето на хуманитарна помощ. Според тях европейските доброволци биха могли да допринесат най-много за изграждането на капацитет на местно равнище, оказването на административна подкрепа и използването на нови методи като доброволчество онлайн. Участниците в консултациите вярват, че бъдещият корпус има голям потенциал да повиши новото на професионализъм и сигурност на доброволците, както и да подобри координацията и последователността при предоставянето на хуманитарни помощи.

Следващите стъпки

Чрез пилотните проекти ще се изпробват различни варианти за работата на доброволческия корпус и неговото въздействие, като най-добрите ще залегнат в работата на пълноценно действащия корпус. Въз основа на пилотните проекти и в съответствие с предвиденото в Договора от Лисабон1 през 2012 г. комисар Георгиева ще излезе с предложение за законодателство на ЕС, с което да се определи структурата на Европейския хуманитарен доброволчески корпус и неговата роля в рамката на дейностите по предоставяне на хуманитарна помощ..

За повече информация:

MEMO/11/413

Уебстраницата на комисар Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_bg.htm

Информация за хуманитарните помощи от Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

За контакти:

David Sharrock

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)

1 :

Член 214.5: „С цел установяването на рамка за съвместен принос на младите европейски граждани към действията на Съюза в областта на хуманитарната помощ, се създава Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ. Европейският парламент и Съветът, като действат чрез регламенти, в съответствие с обикновената законодателна процедура, определят статута, реда и условията на неговото функциониране.“


Side Bar