Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comunicat de presă al Comisiei Europene

Protecția datelor: cetățenii europeni comunică date online, însă protejarea vieții lor private este, în continuare, obiect de preocupare – un nou sondaj

Bruxelles, 16 iunie 2011 – Trei din patru europeni admit că divulgarea datelor cu caracter personal face parte din viața lor de zi cu zi, însă se arată totodată îngrijorați de modul în care societățile – inclusiv motoare de căutare și rețele sociale – utilizează informațiile lor. Acestea sunt principalele concluzii ale unui nou sondaj Eurobarometru referitor la atitudinile față de protecția datelor și identitatea electronică, publicat astăzi de Comisia Europeană. Raportul arată că 62 % dintre cetățenii Uniunii Europene divulgă un minimum din informațiile cerute pentru a-și proteja identitatea, în timp ce 75 % doresc să aibă posibilitatea de a șterge în orice moment informațiile cu caracter personal existente online – așa-numitul „drept de a fi uitat”. Există, de asemenea, un sprijin puternic în rândul cetățenilor pentru o implicare a UE în acest sens: 90 % dintre ei doresc să aibă aceleași drepturi de protecție a datelor în întreaga Europă.

„Majoritatea oamenilor sunt obișnuiți să divulge date cu caracter personal atunci când fac cumpărături online sau atunci când utilizează site-urile de socializare în rețea. Sunt îngrijorați însă, în egală măsură, de modul în care vor fi utilizate aceste date și nu simt întotdeauna că dețin controlul asupra acestora”, a declarat vicepreședintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție. „De aceea, cu ocazia modernizării normelor privind protecția datelor, doresc să clarific explicit faptul că oamenii trebuie să aibă dreptul – și nu doar „posibilitatea” –să-și retragă consimțământul privind prelucrarea datelor lor”.

Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul responsabil de agenda digitală, a afirmat: „Mulți oameni sunt reticenți să își facă cumpărăturile online pentru că sunt îngrijorați în legătură cu protecția vieții lor private. Acest lucru împiedică dezvoltarea pieței unice digitale a Europei și redresarea noastră economică. Cetățenii au și unele preocupări foarte concrete legate de garantarea securității identității lor online, aspect pe care îl voi aborda în curând printr-o propunere legislativă."

Rezultatele sondajului vin în contextul în care Comisia se pregătește să reformeze normele UE în materie de protecție a datelor (a se vedea IP/10/1462 și SPEECH/11/183). Obiectivul acestei reforme este acela de a proteja datele persoanelor în toate domeniile de politică, inclusiv în domeniul aplicării legii, reducând în același timp birocrația pentru întreprinderi și garantând libera circulație a datelor în UE. Comisia intenționează să prezinte propuneri specifice înainte de sfârșitul anului.

Potrivit sondajului, 60 % dintre cetățenii europeni care utilizează internetul (40 % dintre toți cetățenii UE) cumpără sau vând lucruri online și utilizează site-uri de socializare în rețea. Oamenii divulgă date cu caracter personal, inclusiv informații biografice (aproape 90%), informații sociale (aproape 50 %) și informații sensibile (aproape 10 %) pe aceste site-uri. 70 % dintre cetățeni au declarat că sunt îngrijorați de modul în care societățile utilizează aceste date și consideră că nu au decât un control parțial (în cazul în care îl au și pe acela) asupra propriilor date. 74 % doresc să își dea în mod specific consimțământul înainte de colectarea și prelucrarea datelor lor pe internet.

Principiul cheie al normelor UE în materie de protecție a datelor este acela că utilizatorii trebuie să își dea consimțământul înainte ca datele lor să fie utilizate. Prin urmare, aceste informații nu pot fi transmise fără aprobarea utilizatorului, iar societățile nu pot să le utilizeze în alte scopuri decât cele convenite.

Preocupările exprimate cel mai frecvent de cetățenii UE sunt legate de frauda în cazul cumpărăturilor online (aspect menționat de 55 % dintre aceștia), de utilizarea informațiilor fără știrea lor pe site-urile de socializare în rețea (44 %) și de comunicarea datelor respective de către societăți fără acordul lor (43 %).

În ceea ce privește protejarea datelor cu caracter personal, cetățenii au o mai mare încredere în autoritățile publice, de exemplu spitale (78 %), guverne (70 %) și instituții ale UE (55%) – decât în societățile private, precum magazine (39 %), furnizori de internet (32 %) și servicii online (22 %).

42 % dintre cetățeni utilizează instrumentele și strategiile existente pentru a limita numărul mesajelor nedorite, iar 23 % dintre ei modifică setările de securitate ale browserului folosit. Aceasta înseamnă că este puțin probabil ca cetățenii să își poată proteja în mod adecvat datele cu caracter personal comunicate online din moment ce fie nu există instrumente simple care să facă acest lucru, fie instrumentele disponibile sunt greu de utilizat.

58 % dintre utilizatorii de internet citesc declarațiile de confidențialitate online, dar nu toți înțeleg conținutul acestora. În total, 62 % din utilizatori fie nu înțeleg, nu citesc sau nu pot găsi aceste declarații de confidențialitate, fie le ignoră. Atunci când utilizatorii chiar citesc aceste declarații, sunt mai precauți în ceea ce privește informațiile lor personale. Unul dintre obiectivele cheie ale reformei în materie de protecție a datelor este de a consolida normele astfel încât furnizorii de servicii să fie mai transparenți în ceea ce privește modul de operare al serviciului oferit (ce date sunt colectate și prelucrate ulterior, în ce scop, unde și cum sunt stocate) și să asigure măsuri corespunzătoare de securitate.

În cele din urmă, sondajul evidențiază diferențe pregnante de atitudine privind comunicarea informațiilor personale între generațiile mai tinere – care au o atitudine mai relaxată în ceea ce privește divulgarea datelor - și generațiile mai puțin tinere, care tind să fie mai preocupate de protecția vieții lor private.

Context

La 4 noiembrie 2010, Comisia a prezentat o strategie menită să consolideze normele UE în materie de protecție a datelor (IP/10/1462 și MEMO/10/542). Strategia vizează să protejeze datele persoanelor în toate domeniile de politică, inclusiv în domeniul aplicării legii, reducând în același timp birocrația pentru întreprinderi și garantând libera circulație a datelor în UE. Această revizuire a politicii, împreună cu rezultatele unei consultări publice, vor fi folosite de Comisie pentru a revizui Directiva UE din 1995 privind protecția datelor (95/46/CE),

Normele UE privind protecția datelor vizează protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, precum și libera circulație a datelor. Această directivă generală privind protecția datelor a fost completată prin alte instrumente juridice, cum ar fi Directiva privind protecția vieții private în comunicațiile electronice pentru sectorul comunicațiilor. Există, de asemenea, norme specifice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală (Decizia-cadru 2008/977/JAI).

Dreptul la protecția datelor cu caracter personal este recunoscut în mod explicit la articolul 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a UE și în Tratatul de la Lisabona. Tratatul oferă un temei juridic pentru adoptarea de norme privind protecția datelor pentru toate activitățile care intră în domeniul de aplicare al legislației UE, în conformitate cu articolul 16 (Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene).

Sondajul Eurobarometru privind protecția datelor și identitatea electronică în Uniunea Europeană a fost realizat la solicitarea serviciilor Comisiei responsabile de justiție, societatea informațională și mass-media, precum și a Centrului Comun de Cercetare din cadrul Comisiei, activitatea de coordonare fiind asigurată de serviciul responsabil de comunicare.

Pentru informații suplimentare

Sondajul Eurobarometru privind protecția datelor și identitatea electronică în Uniunea Europeană:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_359_340_en.htm#359

Sala de presă a Direcției Generale Justiție:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Pagina de întâmpinare a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

Site-ul web dedicat agendei digitale:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Pagina de întâmpinare a doamnei Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar responsabil de agenda digitală:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Urmăriți activitatea comisarului Neelie Kroes pe Twitter:

http://twitter.com/neeliekroeseu

Contacte :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar