Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PL

IP/11/73

Brüssel, 27. jaanuar 2011

Lennutransport: komisjon soovib, et Poola kehtestaks lennuliiklusõiguste andmise menetluse

Euroopa Komisjon esitas täna Poolale palve kehtestada vastavalt ELi õigusest tulenevatele kohustustele läbipaistev ja mittediskrimineeriv menetlus Poola ja ELi-väliste riikide vaheliste lennuliiklusõiguste andmiseks. Vastasel korral võivad teiste ELi liikmesriikide lennuettevõtjad jääda ilma võimalusest lennata Poola ja ELi-väliste riikide vahelistel marsruutidel. Komisjon esitas palve ELi rikkumismenetluse kohase põhjendatud arvamuse vormis. Kui Poola ametiasutused ei teata komisjonile kahe kuu jooksul meetmetest, mis on võetud ELi õiguse järgimise tagamiseks kõnealuses küsimuses, võib Euroopa Komisjon pöörduda Euroopa Kohtu poole.

ELi eeskirjad

Määruses 847/2004 on sätestatud ELi-sisese nõuetekohase teavitamise põhimõtted, millega tagatakse, et liikmesriikide kahepoolsed kokkulepped kolmandate riikidega lennuteenuste osutamise valdkonnas oleks kooskõlas ELi õigusega. Eelkõige on määruses sätestatud, et kui liikmesriik sõlmib ELi-välise riigiga lepingu, milles sätestatakse liiklusõiguste piirang või liiklusõigusi kasutavate ühenduse lennuettevõtjate arv, tagab see liikmesriik liiklusõiguste jagamise nõuetele vastavate ühenduse lennuettevõtjate vahel läbipaistva ja mittediskrimineeriva korra alusel.

Tänase meetme põhjendus

Poola ei ole ikka veel kehtestanud vastavat menetlust, ehkki määrus jõustus rohkem kui kuus aastat tagasi. Poola on ainus ELi liikmesriik, kellel puuduvad eeskirjad piiratud liiklusõiguste andmiseks ELi-välistesse riikidesse suunduvatel marsruutidel.

Rakendamata jätmise praktiline mõju

Asjaomase menetluse puudumine Poolas ei võimalda väljaspool Poolat registreeritud ELi lennuettevõtjatel konkureerida Poola ja ELi-väliste riikide vaheliste liiklusõiguste saamiseks. See võib põhjustada Poolas tegutseda soovivate ELi lennuettevõtjate väljatõrjumise turult, mis on vastuolus ELi ühise lennundusturu põhimõtetega.

Lisateavet ELi rikkumismenetluste kohta saab siit: MEMO/11/45.


Side Bar