Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT PT FI EL CS LT MT SK SL

Comunicat de presă al Comisiei Europene

Infracțiuni legate de mediu: Comisia solicită unui număr de 12 state membre să pună în aplicare normele UE

Bruxelles, 16 iunie 2011 − Comisia Europeană a acordat unui număr de 12 state membre două luni pentru a transpune normele UE de stabilire a unor sancțiuni penale împotriva poluării mărilor și a altor infracțiuni legate de mediu. Directiva 2008/99/CE privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal ar fi trebuit să fie introdusă în legislația națională până la 26 decembrie 2010. Cu toate acestea, până în prezent, 10 țări (Cipru, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Malta, Portugalia, Republica Cehă, România și Slovenia) nu au făcut acest lucru.

În același timp, opt state (Finlanda, Grecia, Italia, Lituania, Portugalia, Republica Cehă, România și Slovacia) nu au respectat anumite norme separate privind poluarea cauzată de nave. Directiva 2009/123/CE ar fi trebuit să fie pusă în aplicare până la 16 noiembrie 2010. În cazul în care statele membre vizate nu informează Comisia, în termen de două luni, cu privire la măsurile de punere în aplicare, aceasta poate transmite cazurile respective Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Context

Sancțiuni penale împotriva unor infracțiuni legate de mediu

Directiva 2008/99/CE privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal vizează garantarea faptului că în toate statele membre sunt disponibile măsuri de drept penal pentru a face față unor încălcări grave ale normelor UE privind protecția mediului. Directiva menționată anterior cuprinde o listă a încălcărilor care trebuie considerate ca fiind infracțiuni în toate statele membre, precum transportul ilegal de deșeuri sau comerțul cu specii pe cale de dispariție.

Sancțiuni penale împotriva poluării de către nave

Directiva 2009/123/CE (de modificare a Directivei 2005/35/CE) privind poluarea cauzată de nave face parte dintr-un set de norme ale UE referitoare la consolidarea siguranței maritime și la prevenirea poluării cauzate de nave. Aceasta prevede ca statele membre să incrimineze deversările grave și ilicite de substanțe poluante de către nave.

Ambele directive solicită statelor membre să se asigure că infracțiunile menționate sunt pasibile de aplicarea unor sancțiuni „eficace, proporționale și cu efect de descurajare.”

Neaplicarea de către statele membre a directivelor sus-menționate nu permite instituirea unor norme minime comune în materie de drept penal împotriva încălcărilor grave ale legislației UE privind protecția mediului și împotriva poluării cauzate de nave. Astfel de norme la nivelul întregii UE sunt esențiale pentru a preveni lacunele care, în caz contrar, ar putea fi exploatate de către infractorii din domeniul mediului.

„Avizele motivate” de astăzi reprezintă cea de a doua fază a procedurii în trei etape privind încălcarea dreptului comunitar.

Pentru informații suplimentare

A se vedea MEMO/11/408

Sala de presă a Direcției Generale Justiție:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Pagina principală a site-ului doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Persoane de contact:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar