Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT PT FI EL CS MT SK SL RO

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Nusikaltimai aplinkai. Komisija ragina 12 valstybių narių įgyvendinti ES teisės normas

Briuselis, 2011 m. birželio 16 d. Europos Komisija 12-ai valstybių narių nustatė dviejų mėnesių terminą ES teisės normoms, kuriomis už jūros teršimą ir kitus nusikaltimus aplinkai numatomos baudžiamosios sankcijos, įgyvendinti. Direktyva 2008/99/EB dėl aplinkos apsaugai skirtų baudžiamosios teisės priemonių į nacionalinę teisę turėjo būti perkelta iki 2010 m. gruodžio 26 d. Tačiau 10 šalių (Čekija, Graikija, Italija, Kipras, Lietuva, Malta, Portugalija, Rumunija, Slovėnija ir Vokietija) šios pareigos neįvykdė.

Aštuonios valstybės (Čekija, Graikija, Italija, Lietuva, Portugalija, Rumunija, Slovakija ir Suomija) neįgyvendino specialių taršos iš laivų normų. Direktyva (2009/123/EB) turėjo būti įgyvendinta iki 2010 m. lapkričio 16 d. Jei šios valstybės narės per du mėnesius Komisijai nepraneš apie įgyvendinimo priemones, ji gali kreiptis į ES Teisingumo Teismą.

Pagrindiniai faktai

Baudžiamosios sankcijos už nusikaltimus aplinkai

Direktyva 2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę siekiama užtikrinti, kad visos valstybės narės turėtų baudžiamosios teisės priemonių, taikomų už sunkius ES aplinkos apsaugos teisės normų pažeidimus. Direktyvoje pateiktas visose valstybėse narėse nusikalstamomis laikytinų veikų, kaip neteisėtas atliekų vežimas arba prekyba nykstančių rūšių fauna ir flora, sąrašas.

Baudžiamosios sankcijos už taršą iš laivų

Direktyva 2009/123/EB (kuria iš dalies keičiama Direktyva 2005/35/EB) dėl taršos iš laivų yra vienas iš kelių ES teisės aktų, kuriais stiprinama saugi laivyba ir siekiama užkirsti kelią taršai iš laivų. Joje valstybėms narėms nustatytas reikalavimas didelę žalą sukėlusį ir neteisėtą teršalų išmetimą iš laivų laikyti nusikalstama veika.

Abiejose direktyvose valstybėms narėms nustatytas reikalavimas užtikrinti, kad už nusikalstamą veiką būtų taikomos „veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios baudžiamosios sankcijos“.

Valstybėms narėms neįgyvendinus direktyvų neįmanoma vadovautis bendromis minimaliomis baudžiamosios teisės normomis, taikomomis už sunkius ES teisės aktų dėl aplinkos apsaugos ir kovos su tarša iš laivų pažeidimus. Tokios ES masto normos labai svarbios siekiant išvengti spragų, kuriomis priešingu atveju galėtų pasinaudoti nusikaltimus aplinkai darantys asmenys.

Šiandien pateiktos pagrįstos nuomonės yra antras iš trijų pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapų.

Daugiau informacijos

Žr. MEMO/11/408.

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm.

ES Komisijos pirmininko pavaduotojos, už teisingumą atsakingos Komisijos narės Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.

Asmenys ryšiams:

Matthew Newman, tel. +32 2 296 24 06

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82


Side Bar