Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Evropská komise – tisková zpráva

Prodej spotřebního zboží: Komise ukončila řízení vedené proti České republice

Brusel 16. června 2011 – Evropská komise ukončila řízení pro porušení práva vedené proti České republice. Česko totiž zdokonalilo svou právní úpravu platnou pro případy, kdy spotřebitel hodlá vrátit vadné zboží. Komise podniká právní kroky směřující k tomu, aby Česká republika zajistila řádné provedení směrnice 99/44/ES o prodeji spotřebního zboží a zárukách za toto zboží (IP/10/1426), zejména pokud jde o právo vrátit vadné zboží v dvouleté lhůtě od jeho zakoupení. Vzhledem k tomu, že české právní předpisy byly novelizovány tak, aby odpovídaly požadavkům EU, Komise nyní řízení uzavírá.

Cílem právních předpisů EU, které upravují prodej spotřebního zboží (směrnice 99/44/ES ze dne 25. května 1999), je zajistit ochranu spotřebitele a posílit jeho důvěru v přeshraniční nakupování. Spotřebitelé, kteří zakoupili vadné zboží, mohou podle tohoto předpisu požadovat v průběhu minimálně dvou let od jeho zakoupení, aby prodávající toto zboží opravil, vyměnil nebo spotřebiteli vrátil peníze.

Dřívější česká právní úprava umožňovala, aby tato lhůta byla pro některé kategorie výrobků kratší. Jednalo se např. o zboží, které se musí neustále vyrábět nebo zpracovávat, jídlo a zboží se stanoveným datem záručního prodeje. Česká republika však oznámila Komisi, že přijala novelizaci příslušných právních předpisů a že se v současné době dvouletá záruční lhůta, během níž lze toto právo vůči prodávajícímu uplatnit, vztahuje na všechny kategorie spotřebního zboží.

Česká republika zároveň ponechala v platnosti předpisy, které spotřebitelům poskytují dodatečnou ochranu. Jedná se o obecné pravidlo, že spotřebitelé nemusí během celé dvouleté záruční lhůty dokazovat, že vada existovala již při dodání zboží.

Česká republika navíc zapracovala pravidla o obchodních (nebo dobrovolných) zárukách nebo jiných zárukách do svého občanského zákoníku, jak požaduje směrnice.

Souvislosti

Komise v roce 2009 zjistila, že tato směrnice byla nedostatečně provedena do několika vnitrostátních právních řádů, a zahájila řízení pro porušení práva proti devíti členským státům. Osm z nich, včetně řízení proti České republice, bylo v současné době ukončeno, většinou v důsledku změn provedených v právních předpisech dotčených členských států.

Další informace

Viz MEMO/11/408

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Contacts :

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar