Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija: Sporočilo za medije

Okolje: Kakovost kopalnih voda v EU ostaja visoka

Bruselj, 16. junija – Kakovost kopalne vode v Evropi je med letoma 2009 in 2010 rahlo padla, vendar je bila v splošnem še vedno visoka. Trenutno več kot 90 % kopališč izpolnjuje minimalne zahteve. Najvzornejša država članica je Ciper, kjer 100 % kopališč ustreza strogim priporočenim vrednostim, sledijo mu Hrvaška s 97,3 %, Malta s 95,4 %, Grčija s 94,2 % in Irska z 90,1 %. Rezultati so iz letnega poročila o kopalnih vodah Evropske agencije za okolje in Evropske komisije, ki vsebuje primerjavo kakovosti voda več kot 21 000 obalnih in celinskih kopališč po vsej EU-27. Komisija je obenem sprejela nove oznake in simbole, ki bodo ljudi obveščali o razvrstitvi kopalnih voda in omejitvah kopanja (glej spodnjo povezavo).

Komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Veseli me, da je kakovost kopalnih voda v Evropi še vedno visoka, čeprav jo je mogoče še izboljšati. Čista voda je neprecenljiv vir, ki ga ne smemo jemati za samoumevnega. Države članice pozivam, naj si prizadevajo obrniti rahel padec, ki smo mu bili priča v zadnjem letu, in doseči trend rasti.“

Profesorica Jacqueline McGlade, izvršna direktorica Evropske agencije za okolje, je povedala: „Čista kopalna voda je za državljane EU zelo pomembna in na podlagi teh informacij bodo lahko v jezerih, rekah in na obalah zahtevali vodo najvišje kakovosti. Sodelovanje javnosti je bistvenega pomena za stalno spremljanje kopalnih voda v Evropi, zlasti v času, ko učinki podnebnih sprememb postajajo vse bolj očitni.“

Poročilo ponuja obširen pregled kakovosti kopalnih voda v državah članicah EU v kopalni sezoni leta 2010. Kopalci tako lahko najdejo območja, na katerih naj bi bila kakovost voda v letu 2011 predvidoma dobra. Poročilo vsebuje tudi prikaz gibanja kakovosti voda od leta 1990.

Analiza združuje podatke iz več kot 21 000 kopališč po Evropi, med katerimi je približno 70 % obalnih kopališč, ostalo pa so celinska kopališča. Posamezna kopališča so ocenjena kot ustrezna glede na obvezne vrednosti, ustrezna glede na strožje priporočene vrednosti ali neustrezna.

Več v nadaljevanju

Kljub mešanim rezultatom v letu 2010 je kakovost kopalne vode visoka

Leta 2010 je 92,1 obalnih kopališč in 90,2 % celinskih kopališč v Evropi izpolnjevalo minimalne standarde kakovosti. Samo 1,2 % obalnih kopališč in 2,8 % celinskih kopališč je bilo ocenjenih kot neustreznih. Ostala kopališča so zaradi pomanjkljivih podatkov ostala neocenjena.

Na splošno kaže, da se je kakovost voda v obalnih kopališčih med letoma 2009 in 2010 poslabšala; število kopališč, ki ustrezajo obveznim vrednostim, je padlo za 3,5 %, število tistih, ki ustrezajo priporočenim vrednostim, pa za 9,5 %.

Padla je tudi kakovost voda v celinskih kopališčih. Število rek in jezer, ki dosegajo priporočene vrednosti, je padlo za 10,2 %, skladnost z obveznimi vrednostmi pa je ostala skoraj nespremenjena. Posebej problematične so bile reke, saj je le 25 % rečnih kopališč doseglo priporočene vrednosti.

Podlaga

Kopalne vode v Evropi morajo ustrezati standardom iz leta 2006 sprejete Direktive o kopalnih vodah (2006/7/EC), s katero je bila posodobljena in poenostavljena prejšnja zakonodaja. Države članice so morale do marca 2008 prenesti direktivo v svoje nacionalno pravo, do decembra 2014 pa imajo na voljo čas, da jo uveljavijo. Med kopalno sezono leta 2010 je 20 držav članic spremljalo in poročalo kakovost kopalnih voda po novih določbah.

Evropski državljani lahko kakovost voda na svojih najljubših kopališčih preverijo v Evropskem informacijskem sistemu za vode (Water Information System for Europe, WISE). S te spletne strani lahko nalagajo podatke, na njej lahko tudi preverijo interaktivne zemljevide, od evropske ravni pa vse do posameznih postaj za spremljanje voda. Na spletni strani Eye on Earth lahko državljani obenem poročajo o stanju lokalnih voda.

Dodatne informacije so na voljo na:

Poročilo EU o kopalnih vodah za leto 2011, vključno s preglednicami in zemljevidi

Spletna stran Evropske komisije o kopalnih vodah

Novi simboli:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/report_2011.html

http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/signs.htm

Evropska komisija:

Joe Hennon +32 22953593

Monica Westeren +32 22950668

Evropska agencija za okolje:

Arthur Finn Girling +45 29604330

Iben Stanhardt +45 23361381


Side Bar