Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE SV EL ET SK BG

European Commission - Press release

Komisija od desetih držav članic zahtevala uskladitev s pravili o javnih naročilih za okolju prijazna vozila

Bruselj, 16. junija 2011- Evropska komisija je od Avstrije, Bolgarije, Estonije, Grčije, Irske, Luksemburga, Slovenije, Slovaške, Švedske in Združenega kraljestva zahtevala, da v skladu z obveznostmi, ki jih imajo po pravu Evropske unije, do 4. decembra 2010 izvedejo direktivo o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil. Ta zahteva je bila podana v obliki obrazloženega mnenja v okviru postopkov EU za ugotavljanje kršitev. Če države članice v dveh mesecih ne obvestijo Komisije o ukrepih, ki so jih sprejele za zagotovitev skladnosti z zakonodajo EU, lahko Komisija zadeve predloži Sodišču EU.

Predpisi EU

Direktiva 2009/33 določa, da mora javni sektor svojo kupno moč uporabiti za spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil. Pri vsakem nakupu vozila za storitve javnega prometa je treba upoštevati porabo energije, emisije CO2 in emisije onesnaževal v celotni življenjski dobi vozila. Tako se dejanski stroški, ki nastopijo v življenjski dobi delovanja vozil, predvidijo, pri čemer imajo sorazmerno prednost (nižji stroški v življenjski dobi vozila) vozila, ki povzročajo manjše onesnaževanje in porabijo manj energije. Obveznost velja za vse nakupe vozil za cestni prevoz, ki jih opravijo javni organi ali prevozniki, ki so jim naložene obveznosti opravljanja javnih storitev.

Njen namen je pospešiti trg čistih in energetsko učinkovitih vozil ter spodbujati industrijo k razvoju in naložbam. S povečano prodajo se bodo zaradi ekonomije obsega zmanjšali stroški, kar bo vplivalo na postopno izboljšanje energetske in okoljske učinkovitosti celotnega razpoložljivega voznega parka.

Praktične posledice neizvajanja

Če se direktiva ne bo ustrezno izvajala, za javne organe in prevoznike v zadevnih državah članicah morda ne veljala obveznost nakupa čistih in energetsko učinkovitih vozil. To bi lahko upočasnilo izboljšave v energetsko in okoljsko učinkovitost voznega parka za cestni prevoz v EU.

Za več informacij o postopkih EU za ugotavljanje kršitev glej MEMO/11/408.

Contacts :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar