Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV EL SK SL BG

European Commission - Press release

Komisjon nõuab, et kümme liikmesriiki täidaks keskkonnasõbraliku sõidukihanke nõudeid

Brüssel, 16. juuni 2011 - Euroopa Komisjon nõuab, et Austria, Bulgaaria, Eesti, Kreeka, Iirimaa, Luksemburg, Sloveenia, Slovakkia, Rootsi ja Ühendkuningriik rakendaksid Euroopa Liidu õigusest tulenevatele kohustustele direktiivi keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite edendamise kohta. Direktiivi rakendamise tähtaeg oli 4. detsember 2010. Komisjon esitas palve ELi rikkumismenetluse kohase põhjendatud arvamuse vormis. Kui liikmesriigid ei teata komisjonile kahe kuu jooksul meetmetest, mis on võetud ELi õiguse järgimise tagamiseks kõnealuses küsimuses, võib Euroopa Komisjon pöörduda Euroopa Kohtu poole.

ELi eeskirjad

Direktiiviga 2009/33 nõutakse, et avalik sektor kasutaks oma ostujõudu keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite edendamiseks. Iga kord, kui ostetakse mõni ühistranspordisõiduk, tuleb võtta arvesse energiatarbimist, CO2 heidet ja heitkoguseid sõiduki kogu kasutusaja jooksul. Seega hinnatakse kulusid sõiduki kogu kasutusaja jooksul, andes suhtelise eelise (madalamad kulud kasutusajal) sõidukitele, mis saastavad vähem ja tarbivad vähem energiat. Kohustus laieneb avaliku teenuse osutamise kohustusega ametiasutuste või transpordioperaatorite kõigile maanteesõidukite ostudele.

Eesmärk on edendada keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite turgu ning hoogustada tööstuse arengut ja investeeringuid. Suurenenud müük aitab tänu mastaabisäästudele vähendada kulusid ja selle tulemusel parandada järk-järgult kogu olemasoleva sõidukipargi energia- ja keskkonnatõhusust.

Rakendamata jätmise tegelik mõju

Direktiivi puudulik rakendamine tähendab, et nimetatud liikmesriikide ametiasutused ja transpordioperaatorid ei ole kohustatud ostma keskkonnasõbralikke ja energiatõhusaid sõidukeid. See võib aeglustada ELi sõidukipargi energia- ja keskkonnatõhusust.

Lisateabe saamiseks vt dokument MEMO/11/408

Contacts :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar