Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ET

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Fundusze emerytalne – Komisja zaskarża Polskę do Trybunału Sprawiedliwości, jednocześnie wzywając Estonię do przestrzegania przepisów unijnych

Bruksela, 16 czerwca 2011 r. Z uwagi na niepełne wdrożenie przepisów dyrektywy w sprawie emerytur pracowniczych na poziomie ustawodawstwa krajowego Komisja Europejska zadecydowała dziś o pozwaniu Polski do unijnego Trybunału Sprawiedliwości.

Dyrektywa ta, dopuszczająca prowadzenie przez fundusze emerytalne zbiorowych pracowniczych programów emerytalnych dla przedsiębiorstw posiadających siedzibę w innych państwach członkowskich, pozwala również każdemu przedsiębiorstwu paneuropejskiemu na posiadanie jednego, wspólnego funduszu emerytalnego dla wszystkich oddziałów w całej Europie, co oznacza liczne korzyści zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

Komisja wystosowała ponadto uzasadnioną opinię do Estonii, która również nie dokonała jeszcze pełnego wdrożenia przepisów dyrektywy do ustawodawstwa krajowego. W razie gdyby Estonia nie podjęła w ciągu dwóch miesięcy zadowalających kroków, Komisja może również zdecydować o pozwaniu jej do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Jakie są obowiązujące przepisy? Zanim dyrektywa w sprawie pracowniczych programów emerytalnych (2003/41/WE) weszła w życie, usługodawcy w dziedzinie programów emerytalnych prowadzili w większości działalność wyłącznie w granicach jednego państwa członkowskiego. Oznaczało to w szczególności, że pracownicy firmy działającej w dziesięciu państwach członkowskich korzystali z usług dziesięciu różnych systemów emerytalnych. Obowiązująca dyrektywa znosi tę konieczność, umożliwiając firmom – tak pracownikom, jak i pracodawcom – oszczędności związane z efektem skali, nie wspominając o poprawie poziomu gwarantowanej ochrony ich interesów.

W jaki sposób Polska i Estonia naruszają przepisy? Termin pełnego wdrożenia przepisów dyrektywy na szczeblu krajowym upłynął 23 września 2005 r., a w ustawodawstwie obu krajów wciąż brak szeregu istotnych przepisów.

Jakie są negatywne skutki odczuwalne dla obywateli i przedsiębiorców? W związku z niedopełnieniem przez oba kraje obowiązku wdrożenia szeregu przepisów dyrektywy wspólne przepisy w zakresie funduszy emerytalnych są nadal w różnym stopniu przestrzegane na terytorium Unii – to znaczy, że na przykład polskim i estońskim uczestnikom i beneficjentom pracowniczych programów emerytalnych nie gwarantuje się tego samego poziomu ochrony, pewności prawnej i gwarancji jak w reszcie Unii.

Dodatkowe informacje

Więcej na temat pracowniczych programów emerytalnych:

http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/index_en.htm

Aktualne informacje na temat wytoczonych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom przez poszczególne państwa członkowskie można znaleźć na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/eu_law/index_pl.htm

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, zob. MEMO/11/408

Bliższych informacji udzielają:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar