Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PL

Euroopa komisjoni pressiteade

Pensionifondid: komisjon kaebab Poola kohtusse ja kutsub Eestit üles järgima ELi eeskirju

Brüssel, 16. juuni 2011 – Euroopa Komisjon tegi täna otsuse kaevata Poola Euroopa Kohtusse, kuna Poola ei ole tööandjapensionide direktiivi riigi õigusse täielikult üle võtnud.

Kõnealune direktiiv toob palju kasu nii tööandjatele kui ka töötajatele, võimaldades pensionifondidel hallata tööandjapensioniskeeme teises liikmesriigis asutatud ettevõtete eest ning lubades üleeuroopalisel ettevõttel omada oma kõigi Euroopa tütarettevõtete puhul vaid üht pensionifondi.

Lisaks on komisjon saatnud Eestile põhjendatud arvamuse seoses direktiivi mittetäieliku ülevõtmisega riigi õigusesse. Kui Eesti ei võta kahe kuu jooksul asjakohaseid meetmeid, võib komisjon otsustada kaevata Euroopa Kohtusse ka Eesti.

Millised on kõnealused eeskirjad? Enne tööandjapensionide direktiivi (2003/41/EÜ) jõustumist tegutsesid tööandjapensioni pakkujad enamasti üksnes selles liikmesriigis, kus nad olid asutatud. See tähendas seda, et näiteks kümnes liikmesriigis esindatud ettevõtja pidi kasutama kümne erineva pensionipakkuja teenuseid. Tänu direktiivile ei ole see enam vajalik, mis võimaldab saavutada mastaabisäästu ning säästab seega nii tööandjate kui ka töötajate kulusid, pakkudes samas ka kõrgema tasemega kaitset.

Kuidas Poola ja Eesti eeskirju rikuvad? Kogu direktiivi riigi õigusesse ülevõtmise tähtaeg oli 23. september 2005, kuid kumbki liikmesriik ei ole direktiivi mitmeid sätteid rakendanud.

Kuidas kannatavad seetõttu kodanikud ja/või ettevõtjad? Kuna need kaks liikmesriiki ei ole rakendanud direktiivi mitmeid sätteid, ei järgita pensionifonde käsitlevaid ühiseid eeskirju kogu ELis samal tasemel. See tähendab näiteks seda, et Poola ja Eesti tööandjapensionifondide liikmetele ja soodustatud isikutele ei pruugi olla tagatud samal tasemel kaitse, õiguskindlus ja tagatised nagu mujal ELis.

Lisateave

Tööandjapensionid:

http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/index_en.htm

Värskeim teave kõigi liikmesriikidega seotud rikkumismenetluste kohta:

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm

Lisateave saamiseks ELi rikkumismenetluste kohta, vt MEMO/11/408

Kontaktisikud:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar