Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europese Commissie - Persmededeling

Belastingen: Commissie brengt Nederland voor het Hof wegens btw-regels voor reisbureaus

Brussel, 16 juni 2011 – De Europese Commissie heeft vandaag besloten om Nederland voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te brengen wegens een onjuiste tenuitvoerlegging van de EU-btw-regels voor reisbureaus. De btw-richtlijn (2006/112/EG) voorziet in een bijzondere regeling voor reisbureaus wanneer zij pakketreizen verkopen aan reizigers (de zogenaamde winstmargeregeling). Omdat de verschillende onderdelen van een pakketreis zich in verschillende landen kunnen bevinden en dus aan verschillende btw-regels onderworpen kunnen zijn, werd de toepassing van de btw voor reisbureaus in dat geval vereenvoudigd. Deze vereenvoudiging geldt echter niet wanneer reisbureaus vakantiepakketten verkopen aan andere ondernemingen, met name andere reisbureaus, die ze op hun beurt doorverkopen. Nederland heeft deze bijzondere regeling voor reisbureaus niet juist ten uitvoer gelegd door ze ook toe te passen op de verkoop tussen reisbureaus. Dit verstoort de concurrentie tussen reisbureaus onderling en heeft tot gevolg dat sommige van hen zwaarder worden belast dan andere.

De Commissie heeft Nederland in februari 2008 al een met redenen omkleed advies toegezonden (IP/08/333), dat de tweede stap in de inbreukprocedure vormt. Nederland heeft de Commissie weliswaar meegedeeld dat het zijn wetgeving in overeenstemming zou brengen met de btw-richtlijn vanaf 1 april 2011, maar tot dusver is dat nog niet het geval.

Achtergrond

In 2006 heeft de Commissie de toepassing van de bijzondere winstmargeregeling voor reisbureaus in de EU geanalyseerd en heeft zij vastgesteld dat de regeling in dertien lidstaten, waaronder Nederland, niet juist ten uitvoer was gelegd. Een onjuiste tenuitvoerlegging kan leiden tot concurrentieverstoringen tussen reisbureaus, aangezien sommige onder hen zwaarder kunnen worden belast dan andere. Cyprus, Hongarije, Letland en het Verenigd Koninkrijk hebben hun wetgeving al aangepast om aan de vereisten van de EU-wetgeving te voldoen. Tsjechië, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Polen, Portugal en Spanje daarentegen hebben nagelaten om de nodige wijzigingen aan te brengen en daarom heeft de Commissie deze landen al voor het Hof van Justitie van de Europese Unie gebracht (IP/11/76).

Voor de persmededelingen over inbreukprocedures op het gebied van belastingen en douane:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm

Voor informatie over de inbreukprocedures van de EU: MEMO/11/408.

Voor de laatste algemene informatie over inbreukmaatregelen tegen lidstaten:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_nl.htm

Contactpersonen :

David Boublil (+32-2) 296.55.73)

Maud Scelo (+32-2) 298.15.21)


Side Bar