Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE NL SV PT FI ET PL

European Commission - Press release

Tengeri közlekedésbiztonság: bizottsági felszólítás kilenc tagállamnak a hajóforgalom uniós megfigyelő és információs rendszerével kapcsolatban

Brüsszel, 2011. június 16. - Az Európai Bizottság felszólította Belgiumot, Észtországot, Franciaországot, Magyarországot, Ausztriát, Lengyelországot, Portugáliát, Finnországot és az Egyesült Királyságot, hogy fogadjanak el nemzeti jogszabályt a hajóforgalmi megfigyelő és információs rendszert felállító uniós szabályok végrehajtására. A szóban forgó szabályok az emberéleteket követelő és a környezetet károsító hajóbalesetek kivédésének fontos eszközei. A tagállamoknak azokat eredetileg legkésőbb 2010. november 30-ig kellett volna átültetniük nemzeti jogukba. Az uniós jogsértési eljárás rendjének megfelelően a Bizottság a felszólítást „indokolással ellátott vélemény” formájában intézte a tagállamokhoz, amelyeknek két hónapon belül tájékoztatniuk kell a Bizottságot a jogszabályban foglaltak maradéktalan teljesítése érdekében hozott nemzeti intézkedéseikről. Amennyiben ezt elmulasztják, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

Az uniós jogszabályok

A közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról szóló 2002/59/EK irányelv módosítására – okulva az Erika és a Prestige tartályhajók Európa partjainál történt balesetéből – 2009-ben, a harmadik tengerbiztonsági jogszabálycsomag részeként került sor, a 2009/17/EC irányelv elfogadásával. Az irányelv célja annak biztosítása, hogy a veszélyben lévő hajók számára hathatósabb segítség, a menedékhelyekkel kapcsolatban pedig egyértelmű jogi környezet álljon rendelkezésre. Ehhez az összes uniós tagállam nemzeti tengerészeti hivatala között adatcsere-kapcsolatot kíván kiépíteni a SafeSeaNet hálózaton keresztül annak érdekében, hogy azok pontosan nyomon tudják követni az Európa vizein szállított veszélyes vagy szennyező rakományok útját. Arról is rendelkezik, hogy az ütközések kockázatának csökkentéséhez a 15 méternél hosszabb halászhajókat is el kell látni automatikus azonosítóval.

A mai felszólítás oka

Észtország, Magyarország, Ausztria, Portugália és Finnország a mai napig nem tájékoztatta a Bizottságot a szóban forgó irányelvet átültető egyetlen nemzeti intézkedésről sem, Belgium, Franciaország, Lengyelország és az Egyesült Királyság pedig csak részleges végrehajtási intézkedésekről számolt be.

A végrehajtás elmaradásának gyakorlati következménye

Az irányelv jelentős mértékben javítja az Európa vizein közlekedő hajók útjának nyomon követését és a veszélyben lévő hajókkal összefüggő kockázatok kezelését. A legteljesebb hatékonyság érdekében a tagállamoktól együttes erőfeszítéseket vár el. Azzal, hogy egyes tagállamok nem hajtják végre az irányelvben foglaltakat, gátat vetnek az új rendszerben rejlő előnyök kiaknázásának Többek között eleshetünk annak lehetőségétől, hogy tengeri baleset esetén gyorsabban és hatékonyabban hozzunk döntéseket, a biztonsági vagy környezetvédelmi kockázatot jelentő hajókat pontosabban be tudjuk azonosítani, automatikus azonosító és helymeghatározó rendszerekkel csökkentsük annak kockázatát, hogy kereskedelmi hajók véletlenül halászhajókra futnak rá, jobban nyomon tudjuk követni a veszélyes vagy szennyező rakományt szállító hajók útját.

Az európai uniós jogsértési eljárásokkal kapcsolatban további információkat a MEMO/11/408 dokumentumban találhat.

Contacts :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar