Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL SV CS

Komisja Europejska – komunikat prasowy

Komisja zwraca się do ośmiu państw członkowskich o wdrożenie dyrektyw w sprawie interoperacyjności kolei

Brussels, 16 June 2011 - Komisja Europejska oficjalnie zwróciła się do ośmiu państw członkowskich o pełne wdrożenie dyrektywy w sprawie interoperacyjności kolei z 2008 r. (2008/57/WE) i dyrektywy zmieniającej z 2009 r. Austria, Republika Czeska, Niemcy, Irlandia, Holandia, Polska, Szwecja i Zjednoczone Królestwo jak do tej pory nie powiadomiły Komisji o środkach przyjętych celem wprowadzenia tych dwóch dyrektyw do prawa krajowego (termin upłynął dnia 19 lipca 2010 r.). Komisja zwróciła się do wspomnianych państw członkowskich o naprawienie tej sytuacji w terminie dwóch miesięcy. W przeciwnym wypadku, Komisja może przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

Przepisy UE

Celem dyrektywy w sprawie interoperacyjności systemu kolei (2008/57/WE) jest ustanowienie warunków osiągnięcia interoperacyjności w ramach europejskiego systemu transportu kolejowego. Zawiera ona przepisy dotyczące projektowania, budowy, dopuszczenia do eksploatacji, modernizacji, odnowienia, eksploatacji i utrzymania części systemu kolei, a także kwalifikacji zawodowych, wymagań zdrowotnych i dotyczących bezpieczeństwa dla personelu mającego udział w jego eksploatacji i utrzymaniu. W dyrektywie tej określono również przepisy dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności oraz procedury ich przyjmowania, zmiany i publikowania.

Dyrektywa 2009/131/WE zmienia dyrektywę 2008/57/WE poprzez zaktualizowanie wykazu parametrów do skontrolowania w przypadku pojazdów niezgodnych z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności.

Praktyczne skutki niewdrożenia przepisów

Interoperacyjność kolei ma na celu poprawę pozycji konkurencyjnej sektora kolejowego, tak by mógł on efektywnie konkurować z innymi rodzajami transportu, zwłaszcza z transportem drogowym. Niewdrożenie wspomnianych dyrektyw przez wymienione państwa członkowskie oznacza, że systemy kolei w Unii Europejskiej nie są interoperacyjne. Nie możliwe jest zatem przemieszczanie ludzi i towarów w tak prosty sposób, jak miałoby to miejsce, gdyby systemy kolei państw członkowskich (tj. wagony osobowe, wagony towarowe, lokomotywy) były interoperacyjne, zgodnie z wymogami dyrektywy.

Dalsze informacje na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego znajdują się w dokumencie MEMO/11/408.

Contacts :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar