Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kamp mot tobak: EU-kommissionen startar europeisk kampanj

Bryssel den 16 juni 2011 - ”Exrökare är ostoppbara” är sloganen för den EU-kampanj som hälso- och konsumentkommissionär John Dalli inleder i dag. Tobak är den största orsaken till förebyggbara sjukdomar och orsakar uppskattningsvis mer än 650 000 dödsfall varje år i EU. En av tre är rökare. Den treåriga kampanj som startar i dag ska inriktas på de positiva effekterna av att sluta röka och bygger på en kombination av annonser, sociala medier, evenemang och pratiska verktyg för att nå ut till rökare och hjälpa dem att sluta.

”Exrökare är ostoppbara”

Kampanjen riktar sig till rökare i åldrarna 25 till 34, dvs. nästan 28 miljoner människor i EU. Kampanjen fokuserar på fördelarna med att sluta röka och använder exrökare och deras prestationer som föredömen för dem som vill sluta. Kampanjen ger dessutom rökare praktisk hjälp med att sluta genom den innovativa plattformen iCoach.

Under kampanjens första år ska konceptet utvecklas och spridas. De följande åren läggs fokus på fördelarna med att sluta röka, dvs. de kroppsliga, personliga och ekonomiska fördelarna för exrökare. Vissa målgrupper ägnas särskild uppmärksamhet, t.ex. kvinnor och lägre socialgrupper. På så sätt blir budskapet ”Exrökare är ostoppbara” anpassat till de nationella förhållandena och målgrupperna och når ut till EU:s alla hörn.

– Ungdomar börjar röka för att de får höra att det är coolt, men de fortsätter att röka för att tobak är beroendeframkallande. Mer än 650 000 människor dör varje år i EU för att tobak är mycket giftigt. Myndigheterna måste göra sitt för att bryta kretsloppet av beroende och dödsfall och sjukdomar som hade kunnat undvikas. Det är vad kampanjen ”Exrökare är ostoppbara” går ut på. Jag är övertygad om att kampanjen kommer att hjälpa rökarna att inse fördelarna med att sluta, sade John Dalli när han lanserade kampanjen.

Nyheten iCoach

Kampanjen ”Exrökare är ostoppbara” har ett effektivt redskap för att hjälpa rökare att sluta: iCoach, en kostnadsfri hälsocoachningsplattform som finns på alla EU-språk. Till skillnad från andra digitala hälsostöd inriktas iCoach också på dem som inte vill sluta och dem som löper hög risk att börja röka igen.

Vad gör EU?

EU:s första lagstiftning mot tobak infördes på 1980-talet. Sedan dess har EU:s lagstiftning och politiska insatser utökats inom bl.a. produktreglering, reklam, skydd från passiv rökning, förebyggande av tobaksbruk, information och stöd till dem som vill sluta röka.

Den här EU-strategin har sedan 2002 omfattat informationskampanjer i hela EU.

Den första EU-omfattande informationskampanjen som kommissionen finansierade, ”Feel free to say no”, löpte 2002–2004.

Kampanjen ”HELP” löpte 2005–2010 och inriktades på att förebygga rökning, stödja dem som ville sluta röka och hindra passiv rökning. Den vände sig särskilt till unga européer i åldrarna 15–25.

Den nya kampanjen ”Exrökare är ostoppbara” är en naturlig uppföljning och fokuserar mer på fördelarna med att sluta röka än på riskerna med att röka.

Mycket kvar att göra

Trots att mycket redan gjorts röker fortfarande en tredjedel av européerna regelbundet, och många dör i sjukdomar som är relaterade till rökning. Detta är inte bara en tragedi för dem som drabbas utan ett allvarligt hälso- och samhällsproblem, som belastar de offentliga hälsosystemen och berövar EU den arbetskraft som behövs för att öka konkurrenskraften.

Mer information

Kampen mot tobak i EU

MEMO/11/349

Kampanjen ”Exrökare är ostoppbara”

www.exsmokers.eu

MEMO/11/405

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent +32 22987166

Aikaterini Apostola +32 22987624


Side Bar