Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija: Sporočilo za medije

Boj proti tobaku: Evropska komisija začela vseevropsko kampanjo

Bruselj, 16. junija 2011 – „Nekdanji kadilci so nepremagljivi“ se glasi slogan kampanje po vsej EU, ki jo je danes začel evropski komisar za zdravje in varstvo potrošnikov John Dalli. Tobak je v Evropski uniji največji povzročitelj bolezni, ki bi jih bilo sicer mogoče preprečiti, in zaradi njega vsako leto umre več kot 650 000 ljudi v Evropski uniji. Vsak tretji človek kadi. V ospredju triletne kampanje, ki se začenja danes, bodo pozitivni učinki opustitve kajenja. Da bi privabili kadilce in jim pomagali opustiti kajenje, bo uporabljena usklajena mešanica oglaševanja, socialnih medijev, prireditev in praktičnih orodij.

„Nekdanji kadilci so nepremagljivi“

Kampanja je namenjena kadilcem, starim med 25 in 34 let, kar je skoraj 28 milijonov ljudi v EU. Namen kampanje je izpostaviti, kaj kadilci lahko pridobijo, če opustijo kajenje, kot vzpodbuden vzor za tiste, ki bi radi opustili kajenje, pa so predstavljeni nekdanji kadilci in njihovi dosežki. Kampanja nadalje zagotavlja praktično pomoč pri opuščanju kajenja prek inovativnega spletnega orodja „iCoach“.

V prvem letu kampanje sta v načrtu razvoj in uvajanje koncepta. V nadaljnjih letih pa bodo v ospredju nagrade za nekdanje kadilce, in sicer fizične, osebne in celo finančne koristi, ki jih lahko pridobi nekdanji kadilec. Posebna pozornost bo namenjena posebnim skupinam, kot so ženske in nižje socio-ekonomske skupine. To bo zagotovilo, da bo sporočilo „Nekdanji kadilci so nepremagljivi“ prilagojeno nacionalnim in demografskim ciljnim skupinam ter bo doseglo vse kotičke EU.

Ob začetku kampanje je komisar Dalli povedal: Mladi začnejo kaditi, ker so zavedeni v prepričanje, da je to nekaj popularnega, s kajenjem pa nadaljujejo, ker tobak povzroča odvisnost. Več kot 650 000 ljudi vsako leto umre v EU, ker je tobak izjemno toksičen. Vloga javnih organov je pomagati državljanom prekiniti ta krog odvisnosti ter smrti in bolezni, ki bi jih bilo sicer mogoče preprečiti. To je ideja kampanje „Nekdanji kadilci so nepremagljivi“. Prepričan sem, da bo kampanja kadilcem pomagala razumeti, da lahko veliko pridobijo, če prenehajo kaditi.

Uvedba orodja iCoach

Učinkovito orodje kampanje „Nekdanji kadilci so nepremagljivi“ za pomoč kadilcem pri opuščanju kajenja je iCoach, brezplačno dostopna digitalna platforma za izobraževanje o zdravju, ki je na voljo v vseh uradnih jezikih EU. Orodje iCoach se v nasprotju z drugimi digitalnimi zdravstvenimi orodji osredotoča tudi na tiste, ki kajenja nočejo opustiti, oziroma tiste z visokim tveganjem, da začnejo ponovno kaditi.

Stalna vključenost EU

Prva zakonodaja o nadzoru tobaka v EU je bila uvedena v 80. letih prejšnjega stoletja. Od takrat sta se zakonodaja in politika EU nadalje razvijali na področju ureditve za izdelke, oglaševanja in zaščite ljudi pred pasivnim kajenjem ter na področju preprečevanja uporabe tobaka, ozaveščanja in pomoči pri opuščanju kajenja.

Ta pristop EU od leta 2002 vključuje kampanje za ozaveščanje po vsej EU.

Prva kampanja za ozaveščanje po vsej EU „Reci ne“, ki jo je financirala Komisija, je potekala od leta 2002 do leta 2004.

Kampanja „Pomoč“, ki je potekala od leta 2005 do leta 2010, se je osredotočila na preprečevanje kajenja, opuščanje kajenja in pasivno kajenje, njena ciljna skupina pa so bili zlasti mladi Evropejci, stari med 15 in 25 let.

Nova kampanja „Nekdanji kadilci so nepremagljivi“ je naravno stopnjevanje, namesto nevarnosti kajenja pa so v ospredju prednosti opustitve kajenja.

Pred nami je še veliko dela

Kljub dosedanjemu napredku tretjina Evropejcev še vedno redno prižge cigareto in mnogi še naprej umirajo zaradi bolezni, povezanih s kajenjem. To ni samo človeška tragedija, temveč pomembno zdravstveno in socio-ekonomsko vprašanje, saj bistveno obremenjuje javni zdravstveni sistem, Evropi pa odvzema delovno silo, potrebno za razvoj konkurenčnosti.

Več informacij:

Boj proti tobaku v EU

MEMO/11/349

Kampanja „Nekdanji kadilci so nepremagljivi“

www.exsmokers.eu

MEMO/11/405

Kontaktni osebi:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar