Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Walka z tytoniem: Komisja Europejska rozpoczyna ogólnoeuropejską kampanię

Bruksela, 16 czerwca 2011 r.: „Ekspalacze. Nic ich nie zatrzyma” to slogan ogólnounijnej kampanii rozpoczętej dziś przez Johna Dalliego, europejskiego komisarza ds. zdrowia i polityki konsumenckiej. Palenie tytoniu jest najczęstszą przyczyną możliwych do uniknięcia chorób w Unii Europejskiej i powoduje około 650 tys. zgonów rocznie w UE. Co trzeci człowiek pali. Głównym tematem rozpoczynającej się dziś trzyletniej kampanii będą pozytywne skutki zaprzestania palenia. W ramach tej akcji zostaną wykorzystane różnorodne, skoordynowane środki, takie jak reklama, media społeczne, różnego typu imprezy oraz praktyczne narzędzia, aby dotrzeć do palaczy i pomóc im w rozstaniu się z nałogiem

„Ekspalacze. Nic ich nie zatrzyma”

Kampania jest skierowana do palaczy w wieku 25–34 lat, a zatem do niemal 28-milionowej rzeszy mieszkańców UE. Celem kampanii jest podkreślenie tego, co palacze mogą zyskać, rzucając palenie. Byli palacze i ich osiągnięcia mają stanowić inspirację dla osób chcących wyzwolić się z nałogu. Palaczom oferuje się także praktyczną pomoc w zaprzestaniu palenia poprzez innowacyjne narzędzie iCoach.

Pierwszy rok kampanii będzie poświęcony na rozwój koncepcji i jej propagowanie. W kolejnych latach akcja skupi się na zdrowotnych, osobistych, a nawet finansowych korzyściach, jakie mogą odnieść osoby rzucające palenie. Szczególna uwaga zostanie skierowana na takie grupy społeczne, jak kobiety i osoby o niższym statusie społeczno-ekonomicznym. Zapewni to dostosowanie przesłania „Ekspalacze. Nic ich nie zatrzyma” do krajowych odbiorców i poszczególnych grup demograficznych oraz dotarcie kampanii do wszystkich zakątków UE.

Otwierając kampanię, komisarz Dalli powiedział: „Młodzi ludzie zaczynają palić, bo wydaje im się, że to jest fajne, a potem palą, bo tytoń uzależnia. Ponad 650 tys. osób umiera rocznie w UE z powodu palenia, gdyż tytoń jest wysoce toksyczny. Władze publiczne mają za zadanie pomóc obywatelom przerwać ten cykl uzależnienia i możliwej do uniknięcia choroby i śmierci. Taki jest właśnie cel kampanii »Ekspalacze. Nic ich nie zatrzyma«. Jestem przekonany, że ta akcja pomoże palaczom zrozumieć, ile mogą zyskać na rzuceniu palenia.”

Wprowadzenie iCoach

Kampania „Ekspalacze. Nic ich nie zatrzyma” dysponuje skutecznym narzędziem pomagającym palaczom w rzuceniu nałogu. iCoach to darmowa cyfrowa platforma służąca do zmiany nawyków zdrowotnych, dostępna we wszystkich językach urzędowych UE. W odróżnieniu od innych cyfrowych narzędzi związanych ze zdrowiem platforma iCoach skierowana jest zarówno do osób, które nie chcą rzucić palenia, jak i do takich, którzy łatwo wracają do nałogu.

Stałe zaangażowanie UE

Pierwsze przepisy antytytoniowe w UE zostały wprowadzone w latach 80-tych. Od tamtej pory UE rozwinęła swoje prawodawstwo i politykę w dziedzinie regulacji wyrobów tytoniowych, ich reklamy i ochrony ludzi przed biernym paleniem, a także zapobiegania używaniu tytoniu, podnoszenia świadomości i wsparcia dla zaprzestania palenia.

W ramach tego podejścia od 2002 r. UE organizuje ogólnoeuropejskie kampanie informacyjne.

Pierwszą z nich była finansowana przez Komisję akcja „Możesz powiedzieć nie”, trwająca w latach 20022004.

Głównymi tematami kampanii „HELP”, prowadzonej w latach 20052010, było zapobieganie paleniu, rzucanie nałogu i bierne palenie. Akcja ta była skierowana w szczególności do młodych Europejczyków w wieku 15–25 lat.

Nowa kampania „Ekspalacze. Nic ich nie zatrzyma” w naturalny sposób kontynuuje poprzednie akcje, przesuwając akcenty z zagrożeń związanych z paleniem na korzyści wynikające z zerwania z tym nałogiem.

Wiele pozostaje jeszcze do zrobienia

Mimo poprawy sytuacji jedna trzecia Europejczyków wciąż regularnie pali, a wielu nadal umiera na choroby związane z paleniem. Są to nie tylko ludzkie dramaty, ale także poważny problem zdrowotny i społeczno-ekonomiczny, gdyż zjawisko to stanowi znaczne obciążenie dla publicznych systemów ochrony zdrowia i pozbawia Europę siły roboczej niezbędnej do podnoszenia jej konkurencyjności.

Więcej informacji:

Walka z tytoniem w UE

MEMO/11/349

Kampania „Ekspalacze. Nic ich nie zatrzyma”

WWW.exsmokers.eu

MEMO/11/405

Osoby wyznaczone do kontaktów:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar