Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Strijd tegen roken: Europese Commissie start een pan-Europese campagne

Brussel, 16 juni 2011 – "Ex-rokers zijn niet te stoppen" is het motto van de EU-brede campagne die vandaag is gestart door de Europese commissaris voor gezondheid en consumentenzaken, John Dalli. Tabak is veruit de belangrijkste oorzaak van vermijdbare ziekten in de Europese Unie en veroorzaakt naar schatting meer dan 650 000 sterfgevallen in de EU per jaar. Eén op de drie mensen rookt. In de drie jaar durende campagne die vandaag van start gaat, ligt de nadruk op de positieve effecten van stoppen met roken en wordt een weldoordachte mix van reclame, sociale media, evenementen en praktische instrumenten gebruikt om rokers te bereiken en hen te helpen met stoppen.

"Ex-rokers zijn niet te stoppen"

De campagne is gericht op rokers tussen 25 en 34 jaar en daarmee op bijna 28 miljoen mensen in de EU. De campagne legt de nadruk op de voordelen van stoppen met roken en gebruikt ex-rokers en hun succesverhaal als voorbeeld voor degenen die willen stoppen. Bovendien verschaft de campagne de rokers praktische hulp bij het stoppen door middel van de innovatieve "iCoach".

Het eerste jaar van de campagne wordt besteed aan de uitwerking van het concept en aan de acceptatie ervan door het publiek. In de volgende jaren wordt de aandacht gericht op de voordelen voor ex-rokers. de fysieke, persoonlijke en zelfs financiële voordelen van het stoppen met roken. Bijzondere aandacht wordt besteed aan specifieke groepen, zoals vrouwen en sociaaleconomisch zwakke groepen. Zo wordt de boodschap "Ex-rokers zijn niet te stoppen" op maat gemaakt voor de verschillende bevolkingsgroepen in de lidstaten en worden alle gebieden in de EU bereikt.

Bij de start van de campagne zei commissaris Dalli: "Jongeren beginnen met roken omdat ze denken dat dat stoer is; zij komen er niet meer van af omdat tabak verslavend is. In de EU overlijden jaarlijks meer dan 650 000 mensen aan de gevolgen van roken, aangezien tabak zeer giftig is. De overheden moeten de bevolking helpen om deze vicieuze cirkel van verslaving en vermijdbare dood en ziekte te doorbreken. Daar is de campagne "Ex-rokers zijn niet te stoppen" voor bedoeld. Ik vertrouw erop dat de campagne de rokers tot het inzicht brengt dat zij veel te winnen hebben door te stoppen met roken".

Nieuw: de iCoach

De campagne "Ex-rokers zijn niet te stoppen" biedt een doeltreffend instrument om rokers te helpen met stoppen. De iCoach is een gratis toegankelijk digitaal platform voor gezondheidscoaching, dat in alle officiële EU-talen beschikbaar is. Anders dan andere digitale gezondheidsinstrumenten is de iCoach ook gericht op degenen die niet willen stoppen en op mensen met een hoog terugvalrisico.

De acties van de EU in de loop van de tijd

De eerste EU-wetgeving om het tabaksverbruik te ontmoedigen is ingevoerd in de jaren 1980. Sindsdien zijn de wetgeving en het beleid van de EU verder ontwikkeld op het gebied van productregulering, reclame en bescherming tegen passief roken, preventie, bewustwording en hulp bij het stoppen met roken.

Dit concept van de EU omvat sinds 2002 EU-brede bewustmakingscampagnes.

De eerste EU-brede bewustmakingscampagne die door de Commissie werd gefinancierd, "Feel free to say no", liep van 2002 tot en met 2004.

De campagne "HELP", die duurde van 2005 tot en met 2010, legde de nadruk op preventie, stoppen met roken en passief roken en was vooral gericht op jonge Europeanen tussen 15 en 25 jaar oud.

De nieuwe campagne "Ex-rokers zijn niet te stoppen" is de logische voortzetting, waarbij het zwaartepunt wordt verlegd van de gevaren van het roken naar de voordelen van het stoppen.

Er blijft nog veel te doen

Ondanks de geboekte vooruitgang steekt nog altijd een op de drie Europeanen regelmatig een sigaret op en sterven er nog velen aan ziekten die met roken samenhangen. Dit is niet alleen een menselijke tragedie, maar ook een groot volksgezondheidsprobleem en een sociaaleconomische kwestie, omdat de volksgezondheidsstelsels zwaarder worden belast en er arbeidskrachten verloren gaan die Europa nodig heeft om zijn concurrentievermogen te verbeteren.

Voor nadere informatie:

De strijd tegen tabak in de EU

MEMO/11/349

De campagne "Ex-rokers zijn niet te stoppen"

www.exsmokers.eu

MEMO/11/405

Contactpersonen

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar