Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Cīņā pret tabakas lietošanu Eiropas Komisija sāk Viseiropas kampaņu

Brisele, 2011. gada 16. jūnijs. Ar saukli „Atmetušos neapturēt” Eiropas veselības un patērētāju politikas komisārs Džons Dalli šodien sāk Eiropas mēroga kampaņu. Eiropas Savienībā tabaka ir vienīgais lielais cēlonis slimībām, no kurām iespējams izvairīties, bet kuras ik gadu izraisa vairāk nekā 650 000 cilvēku nāvi. Trešā daļa cilvēku smēķē. Šodien aizsāktā triju gadu kampaņa koncentrēsies uz smēķēšanas atmešanas pozitīvajām sekām un, lai uzrunātu smēķētājus un pārliecinātu viņus atmest savu netikumu, koordinēti izmantos reklāmu, sociālos medijus, pasākumus un praktiskus rīkus.

„Atmetušos neapturēt”

Kampaņas mērķauditorija ir 25 līdz 34 gadus veci smēķētāji, t. i., gandrīz 28 miljoni iedzīvotāju Eiropas Savienībā. Kampaņas mērķis ir akcentēt, ko smēķētāji varētu iegūt, atmezdami smēķēšanu, un ar bijušo smēķētāju pozitīvo piemēru iedvesmot tos, kuri vēlas kļūt brīvi no tabakas. Bez tam kampaņa sniegs smēķētājiem praktisku palīdzību, kā tikt vaļā no šī ieraduma, ar inovatīvo sistēmu „iCoach”.

Kampaņas pirmajā gadā tiks noslīpēta koncepcija un kampaņa tiks popularizēta. Nākamajos gados lielākā uzmanība tiks pievērsta tam, ko iegūst smēķēšanu atmetušie — fizisku, personisku un pat finansiālu labumu —, kas sagaida cilvēku, kurs kļūst par bijušo smēķētāju. Īpaša uzmanība tiks veltīta konkrētām grupām, piemēram, sievietēm un zemākajiem sociālekonomiskajiem slāņiem. Tādējādi vēstījums „Atmetušos neapturēt” tiks pielāgots konkrētās valsts sabiedrībai un demogrāfiskajai grupai, un to sadzirdēs visā ES.

Iesākot kampaņu, Komisārs Dalli sacīja: „Jaunieši ķeras pie cigaretes tādēļ, ka viņos tiek veidota pārliecība, cik tas ir stilīgi; viņi turpina smēķēt, jo tabaka izraisa atkarību; un ik gadu no smēķēšanas Eiropas Savienībā mirst vairāk nekā 650 000 cilvēku, jo tabaka ir ļoti toksiska. Publiskā sektora iestādes jau daudz dara, lai palīdzētu cilvēkiem pārvarēt atkarības apburto loku un izvairīties no nāves un slimībām. Tam arī veltīta kampaņa „Atmetušos neapturēt”. Esmu pārliecināts, ka kampaņa palīdzēs smēķētājiem saprast, cik daudz viņi var iegūt, atmezdami smēķēšanu.”

„iCoach” ieviešana

Kampaņa „Atmetušos neapturēt” ir efektīvs līdzeklis, kas palīdzēs atmest smēķēšanu. „iCoach” ir bezmaksas digitālā veselības virzības platforma, kas pieejama visās ES oficiālajās valodās. Pretēji citiem digitālajiem veselības rīkiem „iCoach” veltī daudz uzmanības arī tiem, kas nevēlas atmest smēķēšanu, un tiem, kam ir liels risks atsākt smēķēšanu.

ES pastāvīgā iesaiste

Pirmais tabakas ierobežošanas tiesību akts ES tika ieviests 1980. gadā. Kopš tā laika ES tiesību akti un politika ir ievērojami uzlaboti tādās jomas kā ražojumu regulējums, reklāma un aizsardzība pret pasīvo smēķēšanu, kā arī tabakas lietošanas profilakse, informētības palielināšana un atbalsts smēķēšanas izbeigšanai.

Kopš 2002. gadā ES pieeja iekļauj ES mēroga informēšanas kampaņas.

Pirmā ES mēroga informēšanas kampaņa, ko finansēja Komisija „Uzdrīkstēties pateikt nē” ilga no 2002. līdz 2004. gadam.

Kampaņā „HELP”, kas tika īstenota 2005. līdz 2010. gadā, lielākā uzmanība tika veltīta smēķēšanas profilaksei, smēķēšanas atmešanai un pasīvajai smēķēšanai. Kampaņas mērķauditorija bija Eiropas jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem.

Jaunā kampaņa „Atmetušos neapturēt” ir dabisks nākamais solis, un tajā pārlikti akcenti no smēķēšanas briesmām uz labumiem, ko gūstam, atmetot smēķēšanu.

Darāmā vēl ir daudz

Kaut arī iepriekš sasniegts daudz, trešdaļa eiropiešu vēl aizvien regulāri aizkūpina cigareti un daudzi joprojām mirst no slimībām, ko izraisa smēķēšana. Tā ir ne vien atsevišķa cilvēka traģēdija, bet raisa arī ievērojamas bažas veselības un sociālekonomiskajā jomā un noslogo sabiedrības veselības sistēmas un atņem Eiropai darbaspēku, kas vajadzīgs, lai virzītu konkurētspēju.

Sīkāka informācija

Cīņa pret tabaku Eiropas Savienībā

MEMO/11/349

Kampaņa „Atmetušos neapturēt”

www.exsmokers.eu

MEMO/11/405

Kontaktpersonas:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar