Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – lehdistötiedote

Tupakoinnin torjunta: Euroopan komissio käynnistää Euroopan laajuisen kampanjan

Bryssel 16. kesäkuuta 2011 –”Ex-tupakoitsijaa ei pysäytä mikään” on tänään käynnistetyn EU:n laajuisen kampanjan mottona. Kampanjan käynnisti Euroopan komission terveys- ja kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari John Dalli. Tupakka on suurin yksittäinen syy vältettävissä oleviin sairauksiin ja arvioitu syy yli 650 000 ihmisen kuolemaan vuosittain Euroopan unionissa. Yksi kolmesta ihmisestä tupakoi. Tänään käynnistettävässä kolmivuotisessa kampanjassa keskitytään tupakoinnin lopettamisen positiivisiin vaikutuksiin ja käytetään mainonnan, sosiaalisen median, tapahtumien ja käytännön toimien yhdistelmää, jotta kampanja saavuttaisi tupakoitsijat ja auttaisi tupakoinnin lopettamisessa.

”Ex-tupakoitsijaa ei pysäytä mikään”

Kampanja on suunnattu 25–34-vuotiaille tupakoitsijoille, joita on EU:ssa lähes 28 miljoonaa. Kampanjalla pyritään tuomaan esiin tupakoinnin lopettamisesta koituvat edut, ja siinä käytetään tupakoinnin lopettaneita ja heidän saavutuksiaan roolimalleina kannustamaan niitä, jotka haluavat lopettaa. Siinä tarjotaan lisäksi tupakoitsijoille käytännön apua lopettamiseen innovatiivisen ”iCoach”-välineen kautta.

Kampanjan ensimmäisenä vuonna perusajatusta kehitetään ja se otetaan käyttöön. Seuraavina vuosina keskitytään tupakoinnin lopettajille koituviin hyötyihin: fyysisiin, henkilökohtaisiin ja jopa taloudellisiin etuihin, joita tupakoinnin lopettajat saavat. Huomiota kiinnitetään varsinkin erityisryhmiin kuten naisiin ja heikossa sosioekonomisessa asemassa oleviin ryhmiin. Näin varmistetaan, että ”Ex-tupakoitsijaa ei pysäytä mikään” -viesti voidaan räätälöidä eri jäsenvaltioiden kansalaisten ja väestöryhmien mukaan ja että se saavuttaa EU:n kaikki kolkat.

Kampanjan käynnistämisen yhteydessä John Dalli totesi, että nuoret aloittavat tupakoinnin, koska heidät on saatu uskomaan, että se on hienoa, ja he jatkavat tupakointia, koska tupakka aiheuttaa riippuvuutta. Yli 650 000 ihmistä vuosittain kuolee tupakointiin EU:ssa, koska tupakka on erittäin myrkyllistä. Viranomaiset ovat tärkeässä asemassa, kun pyritään auttamaan kansalaisia pääsemään irti tästä riippuvuudesta ja vältettävissä olevista sairauksista ja kuolemantapauksista. ”Ex-tupakoitsijaa ei pysäytä mikään” -kampanja on juuri tätä varten. Komissaari Dalli totesi suhtautuvansa luottavaisesti siihen, että kampanjalla autetaan tupakoitsijoita ymmärtämään, miten paljon he hyötyvät tupakoinnin lopettamisesta.

iCoach

Ex-tupakoitsijaa ei pysäytä mikään” -kampanjaan sisältyy tehokas apuväline, jolla autetaan tupakoitsijoita lopettamaan. iCoach on sähköinen terveysvalmennusfoorumi, joka on vapaasti käytettävissä kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Toisin kuin muut terveyden edistämiseen liittyvät sähköiset välineet, iCoach keskittyy myös niihin, jotka eivät ole halukkaita lopettamaan ja joilla on suuri riski aloittaa tupakointi uudelleen.

EU:n jatkuva osallistuminen

Ensimmäinen tupakoinnin torjuntaa koskeva laki EU:ssa tuli voimaan 1980-luvulla. Sen jälkeen EU:n lainsäädäntöä ja toimintatapoja on kehitetty edelleen tuotesääntelyn ja mainonnan alalla, ihmisiä on suojattu passiiviselta tupakoinnilta, tupakan käyttöä on ehkäisty, tietoa asiasta lisätty ja tupakoinnin lopettamista tuettu.

EU:n lähestymistapaan on vuodesta 2002 lähtien sisältynyt EU:n laajuisia valistuskampanjoita.

Ensimmäinen komission rahoittama EU-kampanja ”Uskalla sanoa ei” toteutettiin vuosina 2002–2004.

HELP-kampanjassa, joka toteutettiin vuosina 2005–2010, keskityttiin tupakoinnin ehkäisemiseen ja lopettamiseen sekä passiiviseen tupakointiin, ja sen kohderyhmänä olivat erityisesti 15–25-vuotiaat eurooppalaiset.

Uusi ”Ex-tupakoitsijaa ei pysäytä mikään” -kampanja on luonnollista seurausta edeltäjistä, ja siinä keskitytään tupakoinnin vaarojen sijaan korostamaan tupakoinnin lopettamisen etuja.

Työsarkaa riittää

Saavutetusta edistyksestä huolimatta kolmannes eurooppalaisista tupakoi silti edelleen säännöllisesti ja monet kuolevat tupakointiin liittyviin sairauksiin. Kyseessä ei ole vain inhimillinen tragedia vaan myös tärkeä terveydellinen ja sosioekonominen ongelma, koska se rasittaa suuresti julkisia terveydenhuoltojärjestelmiä ja ryövää Euroopalta työvoimaa, jota tarvitaan kilpailukyvyn ylläpitämiseksi.

Lisätietoja:

Tupakoinnin torjunta EU:ssa

MEMO/11/349

Ex-tupakoitsijaa ei pysäytä mikään” –kampanja

www.exsmokers.eu

MEMO/11/405

Yhteyshenkilöt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar